fredag 9 mars 2018

Den intoleranta toleransen


Josh McDowell och Bob Hostetler har skrivit en mycket analyserande och givande bok med sin Den intoleranta toleransen. Det börjar med att berätta vad ordet tolerans betydde för 30-40 år sedan och vad ordet tolerans betyder idag och att det inte alls är samma sak.
Sedan redogör de för hur den nya toleransen tagits in i konstvärlden, litteraturen och filmen för att sedan accepteras i utbildningen, inom politiken, staten för att sedan också accepteras inom kyrkan. Den nya toleransen handlar om att man accepterar allt och det som förr inte ansågs som konst är idag "fin" konst och det finns inget rätt och fel och ingen sanning. Det intressanta är att den nya toleransen som tolererar allt så tolererar inte kristen tro. Problemet med den kristna tron är att Jesus sa att han är vägen, sanningen och livet och ingen kan komma till Gud utan honom och det kan inte den nya toleransen tolerera.
McDowell och Hostetler lämnar inte bara vid en analys om hur det är utan de ger också vägledning för oss om hur vi kan möta den här åsikten och läran och levnadssättet som finns hos våra medmänniskor utan att stöta bort dem.

https://timoteus-forlag.se/index.php?route=product/product&product_id=60

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar