torsdag 14 juli 2016

SvenskösterbottningarnaVad är de för slags folk dessa svenskösterbottningar? 
Deras seder och olater har varit konstiga i andras ögon. Olika dialekter talar de från by till by. Hårt har de hållit fast vid det som varit deras seder och bruk.

Jag har läst Fredrik Krus mycket intressanta bok Österbottniska seder och olater. En bok som börjar med några resenärer, landshövdingar och präster från bl.a. Sverige och Italien som besöker bygden och skriver om det de ser och upplever. År 1805  skriver Magnus Wanberg att "Österbottningen är grym och mordisk, mäst då han är rusig, eller af Passioner drifven. Han brukar sin Knif som mordvapen och med tillhugg tillfogar han sin vederpart obotliga skador eller döden!" På 1600-talet beskrev Francesco Negri österbottningarna som tillkroppsbyggnaden den kraftigaste och till lynnet den modigaste och mest krigiska av Svea rikes armé. De britter som besökte landskapet under senare delen av 1700-talet ansåg att invånarna var vulgära och skitiga. Professor O. M. Reuter i Åbo skrev att österbottningar är ett fult folk. Samma Reuter ansåg att Närpesbon är frihetskär, stolt och självständig, medan invånarna i Korsnäs härstammade från pirater och Malaxbon var ovanligt snål.

Vi får lära oss om hur det var att födas i Österbotten vara barn och hur giftermålet gick till och det som kallades Brännvinsbröllop och Kryckdansen. Vi får ta del av rusdryckens historia, Prästerskapet får ett eget kapitel och hur moralen och lagen var i landskapet. Som Magnus Wanberg konstaterade så drog österbottningarna kniv och kunde slåss och vi får veta vad Knivjunkarperioden var för något och om kvinnorna och våldet och byaslagsmål.

Fredrik Krus har skrivit en mycket läsvärd bok som alla österbottningar borde läsa och dessutom har han helt fantastiska teckningar i boken.
Har jag förstått det rätt är det här Fredrik Krus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar