fredag 14 oktober 2016

Chrys C. CaragounisVilka är huvudpunkterna i Jesu undervisning? Vad var det viktiga som han lärde?
Det är det som Chrys C. Caragounis vill ge svar på i boken Huvudpunkter i Jesu undervisning.

Med utgångspunkt i Matteus-, Markus- och Lukasevangeliet går Caragounis igenom det som han ser som huvudpunkter i Jesu undervisning. Han inleder med att ta upp om Jesu mekanismer alltså det vi kallar saligprisningarna och som inleder Jesu berömda Bergspredikan. Orsaken till att Matteus låter Bergspredikan inledas med dem är att med dem delar Jesus sina egna värderingar med sin publik, vad han anser vara viktigt för dem som eftersträvar att komma in i Guds rike.

I det andra kapitlet tar han sig an "Herrens bön" och visar att den bönen egentligen var ett exempel på vad våra böner ska innehålla. Han visar då att bönen består av två delar, en som gäller himmelska och en annan som gäller jordiska angelägenheter.

I tredje kapitlet så kommer han in på vad det betyder då Jesus säger, "jag har inte kommit för att upphäva men för att uppfylla lagen". Upphävde han Mose lag? Missförstod Jesus någonting? På vilket sätt skulle han uppfylla lagen?

"Guds rike" utgör ämnet i kapitel fyra. Här tar han upp uttrycken "Guds rike" och "Himmelriket" som visar sig vara likvärdiga uttryck, men det senare uttrycket använder Matteus för att judarna fick ju inte uttala Guds namn. Men vad är Guds rike för något? Hur ser det ut? Var är det?

I kapitel fem så kommer han in på begreppet "Människosonen". Det här var något som Jesus började kalla sig själv. Ordet var en hebreisk konstruktion "son av människa" och betyder egentligen "ett bestämt exemplar av den mänskliga arten". I Gamla testamentet hade profeten Daniel talat om en "som liknade" en människoson medan Jesus talade om sig som Människosonen.

När man kommer till det sjätte kapitlet så får man fördjupa sig i vad Jesu messianitet handlar om. Hur såg judarna på den Messias de väntade på och hur omtalade Jesus sig själv som Messias. Man kan säga att den nye Messias som Jesus identifierade sig med och som Jesus var så förenade i sin person den Lidande tjänaren som profeten Jesaja talade om och med Människosonen som profeten Daniel talade om.

Det sjunde kapitlet handlar om Lärjungaskap. Jesus ensam hade rätt att kalla till lärjungaskap och lärjungaskapet gäller alla troende. Den gudomliga principen svaghet var grunden till hela idén om lärjungaskap, skrivet Caragounis. Han visar också att Jesus själv levde en lärjunges liv. Han var Guds lärjunge.

Det åttonde och sista kapitlet handlar om Jesu tal om den yttersta tiden. Han visar hur Matteus kapitel 24 och 25 som handlar om just detta är nertecknade så att talet om Jerusalems förstörelse som skedde år 70 e.kr. vävs ihop med talet om vår jords verkliga slut, och hur svårt det kan vara att skilja åt dessa som snirklar sig runt varandra.

Det var med förvåning och glädje jag såg att den här boken Huvudpunkter i Jesu undervisning är bok två av fyra av Chrys C. Caragounis. Den förra boken Förstår du vad du läser? som kom 2015 var också den mycket intressant. Så jag ser fram emot de två kommande böckerna som handlar om Paulus undervisning och Johannes undervisning. De två första har fokuserat på Nya testamentets centrala budskap och det kommer de två följande också att göra.

Chris C. Caragounis, B.D. (Honours) Londons Universitet, Sacrae Teologie Doctor Uppsala universitet, är professor emeritus vid Lunds universitet. Han har utforskat antiken och Nya testamentets grundtext i över 40 år. Hans forskning fins publicerad i många fackböcker och artiklar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar