torsdag 27 oktober 2016

Jag fattar ingenting, eller...


Jag har läst två intressanta böcker som båda handlar om omöjliga bibelställen. Hur ska man få vissa saker att gå ihop? Hur förklarar man att Jona levde i en fisks buk i tre dygn? Varför ville Gud döda Mose? Var Jesu lärjungar kristna? Varför distanserar sig Jesus från sin familj? Det kan uppstå många frågor då man läser den heliga Skrift. Kan man få svar på frågorna och hur förklarar teologer och de som är kunniga i Bibeln de svåra ställena i Bibeln?

Jag har fått två böcker som tar sig an dessa svåra ställen och försöker ge svar på dem. De intressanta är att de ger möjliga svar från två helt olika håll. Den första boken är Jag fattar ingenting - möjliga svar på omöjliga bibelställen skriven av teologie doktorn och läraren Leif Carlsson. Den andra boken är skriven av journalisten Göran Skytte och har namnet Förklaringsboken - svåra ställen i Bibeln.
Carlssons bok fokuserar på både Gamla och Nya testamentet medan Skyttes bok håller sig till Nya
testamentet.
Det var som ni förstår bäddat för intressant läsning.

Jag ville börja med teologie doktorn Leif Carlssons bok Jag fattar ingenting. Han tar upp 18 svåra bibelställen som frågor och ger en möjlig förklaring till dem. Han gör det förstås på ett intressant sätt och har fångar upp många intressanta frågor. Hur kunde människorna leva i 900 år? Hur var det möjligt för två miljoner människor att bo i öknen under 40 år? Fungerar spiritism? Var Jesus pacifist? Vad hände med Judas Iskariot?
Det som gör det hela så intressant är att han relaterar till något i nutid, sätter in bibelstället i sin samtid och berättar om olika tolkningar och förklaringar som finns till bibelstället och sedan ger han ett möjligt svar på frågan.
Det sista kapitlet ägnar han åt hur vi tolkar bibeln. Han utgår från det som många präster och predikanter ofta säger, "Läs Bibeln som det står?". Carlssons fråga är, Kan man läsa Bibeln "som det står"? Han visar då risken med att vi läser in vår egen värld i Bibeln, men det finns olika sätt att förstå en bibeltext, att det inte finns bara en mening i en bibeltext utan flera och att vi riskerar att tolka bibeln med bestämda utgångspunkter och då ser det vi vill se.
Han vill poängtera att det är viktigt att vi vet hr vi ser på Bibeln. För Bibeln består av 66 böcker med många olika typer av texter.

Göran Skyttes bok är den grävande journalistens sätt att söka svar på det han inte förstår. Han har läst sin Bibel och i detta fall Nya testamentet och så har satt frågetecken i kanten där det finns sådant han inte begriper. För att få svar på det han inte förstår så söker han främst i Bo Giertz och Tom Wrights kommentarer, Wilfrid Stinissens böcker och samtalar med Bengt Holmberg. Han söker även hos andra ibland för att få svar. Han lyckas väl med att lägga frågetecken på sådant som den vana bibelläsaren ibland kanske funderat på eller inte alls reflekterat över eftersom man kanske är så van med texten.
Varför frågade och pratade lärjungarna om platserna på Jesu vänstra och högra sida? Varför distanserar sig Jesus från sin familj? Var det förutbestämt att Judas skulle förråda Jesus? Hade de aldrig roligt var de jämt gravallvarliga? Varför hade lärjungarna så svårt att fatta vad Jesus sade?

Göran Skytte skriver och gräver och söker först och främst för att han själv vill förstå. Det gör att det är en ärlig och oförskräckt djupdykning han gör och försöker förklara utan att väja för det svåra.
"Ju närmare jag kom den sammansatte och komplicerade Jesus, desto närmare kom Jesus."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar