onsdag 10 februari 2016

Kvinnorna och C. S. LewisC. S. Lewis har ofta anklagats för att vara sexistisk och könsdiskriminerande kvinnohatare. Man har anklagat honom för att se på kvinnan som mindre värdig och lägre stående varelse. Hans förhållande till Mrs Moore som han hade lovat att ta hand om om hennes son stupade i kriget så spekuleras av många som att de hade ett sexuellt förhållande.
Hans böcker ser man som sexistiska och kvinnoförnedrande. Man vill också påpeka att den klubb han bildade och som hette The Inklings bara bestod av män. Att han som professor och universitetslärare bara levde i en mansdominerad patriarkal universitetsvärld. Vilket gjorde att han bara kunde relatera till män och inte kände till kvinnor alls.

Två stora kritiker av Lewis och som försöker banka in denna (o)sanning om honom är Philip Pullman och J.K. Rowling. Varför Phillip Pullman hyser sådant agg mot Lewis som han gör vet jag inte.

I boken, Women and C. S. Lewis, får vi möta över tjugo Lewis kännare som bemöter dessa påståenden och fullständigt smular sönder åsikterna och argumenten om att Lewis var en könsdiskriminerande kvinnohatare. Boken är indelad i fem olika delar och i den första delen får vi veta om Lewis relation till sin mamma, Mrs Moore, hans fru Joy, Dorothy L. Sayers och många fler. I den andra delen får vi del av hur Lewis beskriver flickorna och kvinnorna i Narnia, Sience fiction trilogin, Den stora skilsmässan, Kärlekens fyra ansikten och några till. I den tredje delen får vi ta del av Lewis poesi och vad han säger om det motsatta könet där.
Den fjärde delen innehåller mer detaljerade analyser och personliga perspektiv och till sist den femte delen där får vi ta del av hur tre personer på olika sätt inom olika områden har fått inspiration från Lewis kvinnosyn att kämpa för kvinnornas rätt. Därmed har man gott igenom de mesta av hans verk och kan konstatera att anklagelserna mot honom och hans påstådda könsdiskriminerande kvinnosyn är rena struntpratet och bygger på något annat än att man har läst hans böcker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar