torsdag 12 maj 2016

Illusionen om vetenskapen
Jag måste erkänna att jag inte är någon hejare på vetenskap och forskning och forskningsmetoder. Men jag har ändå funderat över vår tids trosbekännelse, "det är vetenskapligt bevisat".
Politiker, debattörer, forskare och den vanlige medborgaren tror och bekänner och söker svar och gör beslut utifrån vad som anses vetenskapligt bevisat. Den roll som kyrkan hade förr har övertagits av vetenskapen idag. Dessutom så är man så fundamental i sin tro på vetenskapen att alternativa kunskapstraditioner och religiösa erfarenheter avfärdas.

Peter Stenumgaard har i sin bok Illusionen om vetenskapen med underrubriken Om vetenskapens okända brister skrivit en introduktion i ämnet. Han har sett hur politiker, journalister och folk i allmänhet har lite kunskap om den moderna vetenskapens brister och fundamentala metodproblem.
Det har man trots att vetenskapsfilosofin sedan decennier avfärdat vetenskapens anspråk att stå över andra kunskapstraditioner. Dessutom bränner han till med att "det finns ingen metod att bevisa att vetenskapliga teorier är sanna, eller ens sannolikt sanna".
Han visar på hur forskare som har tillgång till samma forskningsresultat kan dra helt olika slutsatser av resultatet. Ett tydligt exempel idag är klimatförändringarna och kolesterolet där man delats upp i två läger då det gäller hur vi påverkar klimatförändringarna med vårt sätt att leva och hur farligt kolesterolet är för vår hälsa.

Det märkliga på hela resan är att allmänhetens förtroende för forskare minskar kontinuerligt. Hur långt kan det förtroendet sjunka? Medan forskarna själva kompromisslöst värnar om vetenskapens särställning i alla sammanhang.

Det är många saker som Peter tar upp i sin bok och det visar att det inte är så lätt det här med forskning resultat och slutsatser. Problematiken är stor och man behöver alltid reflektera över uttrycket vetenskapligt bevisat.

Peter Stenumgaard är själv teknologie doktor och arbetar som forskningschef och adjungerad professor. Hans bok är ingen fundamental bok som kastar vetenskapen överbord utan den vill öppna upp för den blinda tron på vetenskapen och visa att även den har många brister. Boken öppnar för att man ska tänka efter, läsa vidare och gärna diskutera forskningen och dess resultat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar