torsdag 18 januari 2018

Vara i bön

Margareta Melins bok Vara i bön som bär underrubriken utan att be om något är intressant läsning. Man kommer in i en slags stilla meditativ hållning då man läser, åtminstone stundvis. Orsaken till det är förmodligen alla de dikter och verser som finns med i boken. Det fina är att Margareta också gläntar på dörren till sitt eget liv och berättar om hur hon kom in i tidebön, vad ord betyder, fick en personlig relation med Gud och hur olika texter har kommit till.

Boken är indelad i fyra delar, Bön - en personlig relation, Orden vi upprepar, Bön tillsammans, liturgi och Varför Jesus, varför vi. Man får verkligen fundera över vad bön är, hur ber jag och vad har bön för betydelse för mig. En fin inblick är att bönen kan ta sig olika uttryck från tid till tid för oss.

Margareta Melin är författare och poet.

http://www.libris.se/vara-i-bon-utan-att-be-om-nagot-1.950933

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar