torsdag 15 februari 2018

Resan till befrielse

Kan vi bygga en bättre värld? Ska vi bygga en bättre värld? Svaren på frågorna tror jag kan vara väldigt varierande. Endel säger direkt ja och tror bestämt att vi kan göra något för dem som förtrycks, lider, svälter, diskrimineras och att vi även kan göra något åt naturförstörelsen, rasismen och flyktingarna. Medan andra kan tycka att problemen är så omfattande att det är lönlöst att göra något.

Bo Forsberg har varit generalsekreterare för Diakonia i tjugofem år och under de åren varit en röst för alla de utsatta människorna. Han tror starkt på att man kan förändra situationen för de människor som lider och är utsatta på olika sätt.
I boken Resan till befrielse som också har underrubriken Men Bibeln i krig, fattigdom och fredsarbete så får vi reflexioner från olika håll i världen där man kunnat förändra livet för de människor som varit utsatta, lidit, hungrat, förföljts osv.  Vi får även ta del av berättelser och möten med människor som mitt i all misär sagt stop och rest sig i en kamp för att deras medmänniskor ska få det bättre. De här berättelserna blandas med samtidsanalyser och betraktelser över bibeltexter.

Vi som lever ett gott liv, i en ganska så trygg del av världen, vi kan låta oss utmanas av de eldsjälar som tror och arbetar för att befria människor ifrån allt det elände som kan finnas. Åtminstone kan vi lära oss stödja dem och hjälpa dem så gott vi kan.


http://www.marcusforlag.se/1.0.1.0/8/1/?item=prod_prod-s1%2F1283

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar