torsdag 1 februari 2018

Sorgens gåva är en vidgad blick


Det är en mycket personlig bok Patrik skrivit. Pennan blir hans redskap att hantera sorgen efter sonens och hustruns död. Från att ha levt ett familjeliv blir han nu helt ensam och i den ensamheten och sorgen kommer minnen tillbaka av pappan som dog när Patrik var 21 år.
Vi får en del av vad som händer i en människa när sorgen blir så påtaglig och återkommande som den gjort för honom. Han delar också naket och ärligt hur tron påverkar sorgen och hur sorgen påverkar tron och frågar sig vad blir kvar efter en sådan här smäll av livet? Patrik kommer snart att se sorgen som en gåva.

Jag själv fann det väldigt intressant då han skriver om tiden då hans pappa var sjuk och om tron, teologin och förhållningssättet som fanns hos många i den frikyrkliga världen i Österbotten där han växte upp. Eftersom jag kommer från samma sammanhang och lever i det så var det med intresse att se hur han efter mer än 20 år ser på det han fick höra och var med om då. Det var inte lätt med allt det som sades, profeterades, predikades och proklamerades men han lyckas med att inte dra allt och alla över en kam fastän inte allt var vist och bra. Man upplever att Patrik kunnat förlåta och försonas med det som hände då.

Det kommer inte att förvåna mig om Sorgens gåva är en vidgad blick kommer att få betyda mycket för många. Dessutom tror jag det är en bok som kommer att leva i många år. Den tillhör läsarna.

http://www.libris.se/sorgens-gava-ar-en-vidgad-blick-1.950886

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar