torsdag 2 juni 2016

The Message

Jag måste medge att jag var mycket skeptisk till bibelöversättningen The Message. Även fast den hade blivit populär på engelskt håll och det fanns en och annan som lovordade den så var jag fundersam. Det kändes mera som att man skulle få med en parafras att göra än en riktig översättning.

Men jag tänkte också så här att eftersom Eugene Peterson var professor (emeritus numera) i Spiritual Theology vid Regent College i Vancouver, Kanada och hade undervisat många år i hebreiska och grekiska kan han ju inte ha gjort vad som helst.
Han var dessutom församlingspastor i en och samma församling i 29 år och den här översättningen började som ett försök att nå medlemmarna i den egna församlingen med bibelordet. Så han hade ju ett visst ansvar då han gjorde det här.

Nå, jag valde i alla fall att börja läsa och småningom började jag komma mer och mer in i texten och sättet den är skriven på och har börjat tycka att den är bra. Man ser verkligen bibelordet på ett nytt sätt och börjar förstå det på ett nytt sätt.

Jag ska ge några exempel. Hur det står i Svenska Folkbibeln och hur det är formulerat i The Message.

Vår Far i himlen,                                   Vår Far i himlen,
låt ditt namn bli helgat.                          visa vem du är.
Låt ditt rike komma.                              Gör allting bra;
Låt din vilja ske,                                    låt det bli på bästa sättet -
på jorden som i himlen.                         här nere precis som där uppe.
Ge oss i dag vårt dagliga bröd.              Låt oss leva och få det vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,                   Låt oss leva ihop med dig och varandra -
så som vi förlåter dem                           förlåtna och förlåtande.
som står i skuld till oss.                         Skydda oss från oss själva och från Djävulen.
Och för oss inte in i frestelse,                Du bestämmer!
utan fräls oss från det onda.                   Du gör vad du vill!
                                                               Du strålar av skönhet!
                                                               Ja, ja, så är det.

Så formulerar han bönen Fader Vår i The Message. Jag ska ge två exempel till från Psaltaren.

Psalm 60:10

"Moab är mitt tvättfat."                  "Moab är en skurhink; med Moab moppar jag golvet."

Psalm 64:6-7

De uppmuntrar varandra                       De håller sig i trim med
i sitt onda uppsåt,                                  ondskans tankegymnastik,
de talar om att lägga snaror,                  skriver listor på alla fällor
de säger: "Vem skulle se oss?"              de gillrar i lönndom.
De smider onda planer:                         Och de viskar till varandra:
"Nu har vi en färdig plan!"                   "Ingen kan ta oss;
Människans tankar och hjärta               vi har begått det perfekta brottet."
är djupa.                                                Men den store Deckaren avslöjar gåtan
                                                              i källarhjärtats mörker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar