torsdag 30 juni 2016

Vibeke Olsson

Vibeke Olsson är en fantastisk författare. Nu har han slagit till igen. Efter den fantastiska serien om sågverksarbeterskan Bricken (fem böcker) så tar hon sig nu ann hur det kunde vara i en frikyrkoförsamling på åttiotalet. För alla de som var tonåringar och unga vuxna på den tiden så är igenkänningsfaktorn stor. 
Man känner igen kaféets betydelse i församlingens verksamhet, tänkandet, tron och det nya karismatiska inflödet som kom med Livets Ord. Man känner igen de som hade alkohol problem som drogs till kaféerna, de psykiskt ostabila och andra med olika problem som dök upp. 
I romanen får vi följa med olika personer i församlingen Elim och det de upplevde under några år. Vi placeras i deras verklighet där och då. Men i varannat kapitel så skriver Vibeke i vi form och då sätts vi in i nutid och dessa vi blickar tillbaka på den tid som var åttiotalet och församlingen Elim. Ett mycket användbart sätt av Vibeke att skriva på för det ger perspektiv och en större helhet åt berättelsen. 

Läs den alla ni som var med på åttiotalet.     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar