torsdag 15 december 2016

Jonathan Sacks, Inte i Guds namn

Den här boken Inte i Guds namn har fängslat mig, gripit mig, fått mig att tänka och fundera och reflektera. Den är en intressant analys av varför de tre monoteistiska religionerna, judendomen, kristendomen och islam som tror på en kärleksfull Gud och att man ska behandla sin nästa väl, har blivit religioner fyllda av hat och att man dödar "dom andra" i Guds namn.

Hur blev det så? Står det att de ska hata och döda "de andra" i deras heliga skrifter? Hur har tolkningen att texterna talar om hat och våld uppstått?
Jonathan Sacks, själv jude, men verksam som filosof och författare med ett tjugofemtal böcker bakom sig är en internationell etisk röst i vår tid. Från 1991 till 2013 var han överrabbin för The United Hebrew Congregation i det brittiska samväldet. Han tar sig an frågorna på djupaste allvar. Han menar att religionen inte är upphov till krig och hat. Många av de som dödar och dödat i islams namn och kristendomens och judendomens namn inte i själva verket är så troende. Sällan vet de vad som står i deras heliga skrifter.

Han menar också att uppdelningen i vi och dem är oftast källan till polarisering och en uppdelning mellan människor och som leder till våld. En tanke han arbetar med är syskonrivalitet. Han går då in på GT:s texter om Kain och Abel, Isak och Ismael, Jakob och Esau osv. men visar att för att Gud har utvalt den ena för att föra förbundet vidare så har han inte förskjutit den andra. Han visar på hur vi kan ha missat flera bibelställen och ibland översatt tokigt och missat det Gud säger. Enkelt sagt så handlar det oftast om att deras uppdrag är olika och när den ena velat ta den andras uppdrag/plats har det blivit fel, men oftast finns också försoningen där.

Det här är en bok som jag tycker att alla borde läsa och ta till sig och fundera över och med för just den tid vi nu lever i.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar