torsdag 1 december 2016

Pengar, banker, skulderEn stor del av livet handlar om pengar. Antingen har man pengar eller så är man utan pengar och sällan är det som man har balans i det hela.
När det gäller politiken idag och de stora reformerna, kommunerna och samhället och arbetsplatserna så handlar det om pengar. När det gäller kyrkor och församlingar handlar det om pengar. Ja, när det handlar om familjen och det egna livet så är det pengar och ekonomi inblandat.
Hur ska man orientera sig i allt detta. Kan man begripa något av det? Hur funktionärer det? Vad är sanning?
Jag beslöt mig för att studera lite om ekonomi för att greppa någonting i allt det obegripliga som ekonomi är. Det blev ett antal böcker i ämnet. Och Stig Nygårds ledare i VBL den 28.10 som var hemsk, men intressant, gav en kick att studera ämnet vidare då jag en gång börjat. Men jag valde att inte göra det enkelt för mig för jag vet att Bibeln har 2000 verser som handlar om pengar och egendom/ägande, vad säger den och hur tolkar de som skrivit böcker om ekonomi sin Bibel som de tror på som Guds Ord att den säger om det hela. Det blev att läsa några böcker av förkunnare från helt olika kyrkoriktningar och deras tolkningar av vad Bibeln säger.
Nu ska jag inte redogöra för alla böcker jag läste, men några som jag fann intressanta av olika anledningar.

Jag började med att läsa historia och grunden till det affärsliv och den handel vi har idag. Gunnar Dahls Gud, pengar & moral har fått vara den grunden. På 1200-talet hade kyrkan stark makt. Man fick höra att det var lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga än för en rik man att komma in i Guds rike och att kärleken till pengar var roten till all ondska. Köpmännen begrundade dessa ord med ängslan. Gällde det dem? Var det andra det gällde?
Men trots kyrkans makt så inledde på 1200-talet de italienska köpmännen en kommersiell expansion som kom att lägga grunden till våra dagars företagskultur. Marknader öppnades, familjer byggde affärsimperier handeln började blomstra och ta form och man fick uppleva Europas första finanskris på 1340-talet.

En klassiker för mig då det gäller ekonomi är bröderna Jan-Gunnar och Per-Olof Eurells bok Kan man tjäna pengar och tjäna Gud? De tar först upp en allmän grund för ekonomi och går sedan in för privatekonomi, företagsekonomi och nationalekonomi. Det här är den bästa bok jag känner till då det gäller vad Bibeln talar om då det gäller ekonomi och om hur ekonomi funktionerar osv. Deras resonemang kring varför man ska starta ett eget företag är inspirerande och vad Bibeln verkligen säger om ekonomi är intressant läsning. En klassiker som skulle vara värd att uppdateras och ges ut på nytt.

De flesta av oss vet att vi hamnade ut för en stor finanskris 2007-2008 som vi ännu inte riktigt återhämtat oss helt ifrån. Två andra bröder Pher och Ulf Wissén har tillsammans skrivit boken Finanskrisen förklarad. Pehr är ekonomie doktor och professor i finansiell ekonomi och Ulf har arbetat inom den globala finansmarknaden. Så bröderna torde ju veta vad de skriver om. På ett så lättfattligt och pedagogiskt sätt man bara kan göra det så tar de upp alla olika saker som hände innan kraschen kom. Varför fastighetspriserna sköt i höjden, varför räntorna var så låga, vad är skuggbanker för något?, hur byggde man upp subprime lånen, varför tog man sådana risker man tog?, varför kunde ingen förutse kraschen? m.m m.m. Det fanns otroligt många olika bitar som bidrog till att det gick som det gick. Otroligt intressant bok för den som vill försöka förstå något av vad sysslat med och sysslar med i finansvärlden. Frågan är om man lärt sig något av det som hände och vilka åtgärder man vidtagit för att det inte ska hända igen. Å andra sidan "vilket regelverk vi än hittar på så kommer giriga bankirer att hitta på sätt att kringgå dem." för att citera bröderna. Många ekonomer menar att "kriser ligger i mänsklighetens natur" och därför kommer vi att få se nya finanskriser.

Jag vill till sist tipsa om Stefan de Vylders bok Eurokrisen. Stefan har varit kritisk till införandet av Euron redan från början för han menar att man införde valutan på så dåliga grunder att när kriser sedan uppstod så hade man inte verktyg att lösa dem med. Han går igenom hur EMU kom till och vad den är byggd på. Hur har det gått med Euron då finanskrisen slog till 2007-2008? Hur har man hanterat krisländerna i EU? Vad är kostnaden för européerna då det gäller hela EMU idéen? Hur kommer det att gå och hur blir framtiden?
Många tänkvärda saker kommer fram och det finns en hel del man kan ha med i bakhuvudet när man får höra om eventuella kriser och problem framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar