torsdag 9 februari 2017

Är Bibeln intolerant...? Amy Orr - EwingAmy Orr-Ewing funderar kring om Bibeln är sann eller falsk. Hela det kristna budskapet står och faller på Bibelns trovärdighet. "Det finns ingen bok i historien som utforskats, brukats och missbrukats så mycket som Bibeln." Men är den sann? Är den intolerant? Förtryckande? Sexistisk? Homofobisk?
Orr-Eving tar upp ett antal frågor till begrundande. Frågor som vi som troende möter och som många som inte tror ärligt ställer och söker svar på. Det fina med Amys sätt att behandla frågan och skriva om den är att hon går tillbaka i historien och berättar varifrån frågan eller tanken har sitt ursprung.

Hon inleder med att ta upp hur Bibeln tolkas. Många religiösa människor tolkar Bibeln för att stärka sin egen åsikt och det leder till misstolkning och det gör att Bibeln kan betyda vad som helst. Medan den stora frågan för många är huruvida ord och text över huvud taget kan ha någon inneboende mening.
Sedan går hon in på historien och frågan om vi kan veta något om historien? En tanke som stärks idag är att vi inte kan veta något om historien. Varifrån kommer den tanken och var har den uppstått?
Är Bibelns handskrifter tillförlitliga? Hur gamla är de fragment, texter, citat vi har från Bibeln? Hur nära ligger de händelsen de berättar om? Hur långt är det mellan Jesu liv och nedtecknandet av evangelierna. Sedan kommer ju frågan om vi kan lita på innehållet i handskrifterna?
Ett påstående som ofta kommer fram är att det var ett gäng gamla gubbar som beslöt vilka böcker som skulle ingå i Bibeln som Guds auktoritativa ord och det gjorde de flera hundra år efter att Jesus levt. Ett falskt påstående, en åsikt som inte alls är sann för så var det inte det är en förenkling av hur Bibeln kom till.
Det finns ju också andra heliga böcker som Koranen och Vedaskrifterna hur är det med dem? Är de andliga, heliga och av Gud?

Kyrkan har alltid försökt trycka ner kvinnor och man stöder sig på Bibeln som är sexistisk. Men kanske det är så att då man närmare läser både Nya testamentet och Gamla testamentet så ser man att kvinnan förtrycks inte alls såsom det ofta påstås. Egentligen är det tvärtom. Paulus förtrycker inte kvinnan som det så ofta sägs utan han bejakar henne mer än vi ofta tror.
Vad säger Bibeln om sex och hur är det egentligen med Bibelns syn på homosexualitet?

En sista fråga vi kan möta och som är aktuell idag är hur det är med alla krig. Är Gamla testamentets Gud en krigar gud som beordrar till krig och slakt av andra folk och Nya testamentets gud en kärleksfull gud och hur går det isåfall ihop? Ska de kristna vara militärer och ska man ta till vapen i hotfulla situationer?

Jag måste säga att det här var mycket intressant läsning. Det är viktiga frågor och vanliga frågor som folk brottas med idag och Amy Orr-Ewing lyckas ge mycket kött på benen kring frågorna trots att boken bara är 114 sidor. Hon hamnar inte ut i oändliga resonemang utan det är kort, tydligt och klart.

Amy Orr-Ewing är direktor för Oxford Centre for Christian Apologetics och betraktas som en av Englands främsta kvinnliga apologeter. Hon har en magisterexamen i teologi, doktorerar för närvarande i Oxford på Dorothy Sayers författarskap och är en internationellt mycket uppskattad föreläsare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar