torsdag 2 februari 2017

Nya testamentets budskap
Nya testamentets budskap är en kommentarserie som Libris förlag ger ut. En kommentarserie "för bibelläsare som vill förstå mer". Vilket jag också tycker att de gör.

En första reaktion då man ser ordet kommentar kan ju vara TRÅÅÅKIGT, men så är det inte alls med denna serie. De förklarar bibeltextens bakgrund och budskap i deras eget sammanhang och öppnar texten till vår egen tid genom att reflektera över bibelordets budskap och tillämpning. Målsättningen är att presentera bibeltexten i en tillgänglig och begriplig form.

Man har valt att kommentera de enskilda textavsnitten i två huvuddelar. Den första delen fokuserar på bibeltextens teologi och budskap till sin egen tid. Vi får veta den historiska bakgrunden och betydelsen av enskilda begrepp och utryck. Den andra avdelningen tar fasta på reflektion, relevans och tillämpning med bibeltexten i fokus.
För att lättare hitta i kommentaren har dess olika delar försetts med symboler. Fem olika symboler som de har bild av i början av boken och förklaring till vad de står för.

Jag tycker att Libris lyckas riktigt bra med sin kommentarserie. Kommentarerna är pedagogiska i sitt upplägg, intressanta, lättillgängliga med sitt innehåll och jag hoppas att många bibelläsare ska finna dem och därmed få en fördjupning i sin förståelse av Bibeln.
Man har tänkt sig att ge ut sjutton kommentarer över Nya testamentets böcker och hittills har det kommit tio.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar