torsdag 16 mars 2017

Guds Ord räcker
Det första då det gäller Anders bok är att den är ärlig och att han har funderat igenom vad den katolska läran säger om olika saker.
Anders är mycket kunnig i kyrkohistoria och kan utifrån det göra en mycket saklig genomgång av och skillnaderna mellan vad evangelisk tro, romersk-katolsk och Bibeln säger i olika lärosatser.
Att Anders känner och är god vän med många katoliker ger en extra tyngd åt boken och han försöker ge en klarhet i de frågor som skapar kontrovers och ibland en förvirring.

Han inleder med att berätta om allt det som förenar de evangeliskt kristna (lutheraner) och katoliker.
Sedan tar han upp hur man ser på Bibeln. Är Bibeln högsta auktoritet eller är det traditionen? Står Bibeln över kyrkan eller kyrkan över Bibeln? Hur kom Bibeln till? Anders menar och vill visa på att de läror och uppenbarelser där romersk-katolska kyrkan hamnar snett bygger nästan alltid på traditionen, inte på en sund bibelläsning. (Han blundar inte för att det inom den evangeliska delen av kristenheten också sker sådana saker)
Han tar sedan upp frågan om den romersk-katolska kyrkan är den enda kyrkan och är påven och kyrkan verkligen ofelbara. Sedan har vi ju det här med Maria dyrkan, att tillbe henne och den plats hon fått inom tron. Han vill dock påpeka att det finns många katoliker som inte alls godkänner att man ber till Maria och det finns till och med katoliker som motarbetar den läran.

Hur ser den romersk-katolska läran om dödssynd och lindrigare synd. Vad betyder skärseld och avlat, och ska man be för de döda och ber helgonen verkligen för oss? Det här är de vanligaste frågorna som jag tror många ställer sig och funderar på. Anders Gerdmar har med sin bok Guds ord räcker gett en bra vägledande bok in i vad den katolska kyrkan lär i olika frågor och den är ett bra underlag för diskussioner och för att läsa vidare om man så vill.

Anders Gerdmar är teol dr och docent i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet, samt grundare av och rektor för Skandinavisk teologisk högskola. Han är också internationellt verksam som forskare, författare och lärare, och undervisar och predikar med ett grundläggande och enkelt budskap om biblisk tro, församlingen och livet i den helige Ande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar