söndag 22 oktober 2017

SoulfulnessMindfulness hade jag hört om och kände till lite grann så därför blev jag nyfiken då jag såg Brian Drapers bok Soulfulness.
Visst är det så att han väl känner till vad mindfulness är och han har då förenat de mest tillgängliga inslagen i mindfulness med det han kallar soulfulness eller själfullt på svenska. Därför börjar boken med en genomgång av mindfulnessmetodens tekniker och fördelar och sedan i den andra delen går han in på hur vi ska bli bättre på att sträcka oss inåt och bekanta oss med vår själs närvaro och känna vår själ bättre. Del tre handlar om hur själen på ett kärleksfullt sätt kan hjälpa oss i att återskapa relationer, medan del fyra vill lära oss att leva ett själfullt liv ser ut när vi låter det där unika inom oss komma fram.

Som Brian Draper säger är det här ingen bok om tro utan en bok som ställer frågan: Hur ska jag göra för att leva själfullt? Och det är det han försöker besvara.
Med andra ord att leva här och nu, närvarande i nuet, i sin egen takt, med pauser, vila, stillhet och i sin egen rytm. Lära känna sig själv, sina gåvor, sin kapacitet för att leva så fridfullt som möjligt.

Brian Draper är författare, föreläsare och retreatledare från Storbritannien. Han medverkar regelbundet i radioprogrammet Tankar för dagen i BBC Radio 4 och är biträdande lektor vid London Institute for Contemporary Christianity.

http://www.libris.se/soulfulness-1.791182

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar