söndag 1 oktober 2017

Chestertons Ortodoxi
Det var härligt att få sätta sig ner med en odödlig klassiker i G. K. Chestertons (1874-1936) Ortodoxi.
Chesterton, Pennfäktaren, är på strålande humör och låter den skärpta tanken och humorn dansa över boksidorna.
Chesterton skrev omkring 80 böcker, flera hundra dikter, fyra tusen essäer och flera skådespel. Han är också känd för sin journalistik och som författare till otaliga artiklar. 1905 skrev han boken Heretics där han kritiserade rådande tendenser i tiden och i Ortodoxi från 1908, förde han argumentationen vidare genom att skissera sin egen livsåskådning.

Boken, som är skriven i resonerande form, presenterar den livsåskådning Chesterton kommit fram till efter att ha studerat rationalismen, funderat på materialismen, darwinismen, kosmologin, filosofin, kapitalismen och mycket annat. Hans polemik riktar sig mot alla som vill förneka eller förminska det sant mänskliga. Han finner också under resan på ett märkligt sätt något som understödjer hans tankesätt, och det är den kristna traditionen. Det som Chesterton ser som ett värde i kristendomen är att den uppfattar livet som en dialog mellan ett jag och ett du, mellan människan och en Gud som är något annat än hon själv och som löser henne från hennes bundenhet vid självet.

Underbar läsning som får ett mervärde då man får dela innehållet och tankarna med goda vänner.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar