torsdag 28 september 2017

Teologi för församlingsbrukTro & Liv Skriftserie är en intressant bokserie som ger ut många tänkvärda böcker som hjälpredskap för såväl den vanlige församlingsmedlemmen som pastorer och ledare. Skriftserien tas fram i samarbete mellan Teologiska högskolan i Stockholm och Equmeniakyrkans medarbetarförbund, och ges ut på Marcus Förlag.

Den senaste boken i ordningen, nr 6, bär rubriken Teologi för församlingsbruk. Det ett sextontal olika skribenter förutom redaktörerna Sofia Camnerin och Åke Jonsson som skriver om olika ämnen. Equmeniakyrkan är ju namnet på den kyrka idag som är resultatet av att tre samfund gick samman och blev ett. Boken är kan man säga en inblick i den teologi, den tro som man format då man började gå samman och gick samman. Det fanns helt klart olika synsätt i olika frågor och man var ju tvungen att sätta sig ner och fundera över teologin i alla olika frågor. I Teologi för församlingsbruk får vi tal del av det de kommit fram till om än inte i varje liten fråga.

Boken är uppdelad i fyra huvuddelar, Församlingens gemenskap, Församlingens uppdrag, Församlingens liv och I Equmeniakyrkans gemenskap. Ett av de viktigaste orden för arbetet och för kyrkan är ordet gemenskap och det återkommer många gånger. Gemenskapen är det viktigaste för att kunna vara församling för att kunna vara kyrka, för att kunna vara verksam. Några av de ämnen man tar upp är församlingen, dopet, barnen, diakoni, skapelsen, mission, musik och kreativitet, för att nämna några.

Boken fick mig att fundera över två saker. Det första är hur viktigt det är att vi skulle inom våra frikyrkliga rörelser fundera igenom vilken teologi vi har bakom allt det vi gör och tror. Det andra är att om några av våra frikyrkliga samfund kommer på att börja diskutera om att gå samman så behöver vi också ta processen med att fundera igenom teologin bakom olika frågor olika saker. Det fina är att vi kan få god hjälp i båda sakerna av boken Teologi för församlingsbruk

http://www.marcusforlag.se/1.0.1.0/8/1/?item=prod_prod-s1%2F1266

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar