torsdag 12 april 2018

En Jesuslik Gud
                          En Jesuslik Gud

Det är på ett enkelt och tydligt sätt med många fotnoter och källhänvisningar som Ingemar Tidefors vill ge sin förståelse och erfarenhet av Jesus.
Jesus är ständigt aktuell och många ideér och många tyckanden finns om honom. Men förstår vi att den Jesus som det berättas om i evangelierna visar oss med ord och gärning vem Gud är. Att vi i Jesus möter en Gud som söker människan och vill henne det bästa.

Han tar också upp en intressant sak då det gäller kyrkan/församlingen av idag. Kristendomen är synonymt med frihet, men varför har kristen tro ofta kopplats samman med tvång och förbud och det har fått bli något som folk tror om kristen tro. Har ger en bakgrund till varför det blivit så och visar på en framkomlig väg hur vi kan nå ut med frihetsbudskapet och glädjen i kristen tro.

https://www.sjobergsforlag.se/bocker/uppbyggelse/en-jesuslik-gud-ingemar-tidefors


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar