onsdag 17 maj 2017

Bortom den yttre gränsen
Bortom den yttre gränsen är en annorlunda bok och därmed intressant, men som tar upp ett ämne som vi alla känner till, läst om, kanske samtalat om eller varför inte själv varit med om. Den handlar om det som brukar lallas nära döden-upplevelse.

Författaren Göran Jacobson vet vad han gett sig in på eftersom han berättar om sin egen nära döden-upplevelse. Han inleder boken med att berätta om att det under en lång tid varit ganska tyst om ämnet och ingenting som de som varit med om det gärna talat om. Men att tiderna har förändrats och att man idag även inom läkarvetenskapen är mycket intresserad av fenomenet.

Han berättar sedan om att för de flesta är en nära döden-upplevelse en mycket positiv upplevelse. De flesta beskriver färden genom en mörk tunnel mot ett annalkande ljus, hur de kan sväva över sin egen kropp och ser vad som händer och besvikelsen att måsta komma tillbaka. Något annat de flesta upplever är att de verkligen är döda. Att många av upplevelserna är väldigt lika så visar också på deras trovärdighet och att det är människor i olika åldrar som är med om dem.
Dessutom är det här inget nytt fenomen. Gilgamesheposet, världens äldsta litterära verk, från det sumeriska riket ett par tusen år före vår tideräkning talar om det och munken Beda på 700-talet e kr talar om nära döden-upplevelser.

Göran Jacobson skriver: "Som Jesu lärjunge är både min egen nära döden-upplevelse och alla vittnesbörd från andra sidan som har gjort liknande upplevelser bevis för den verklighet som Bibeln beskriver, nämligen att det finns ett liv bortom graven."
Vi får sedan ta del av flera berättelser om nära döden-upplevelser.

http://www.sjobergsforlag.se/bocker/bortom-den-yttre-gransen-goran-jacobson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar