torsdag 25 maj 2017

Ingen av oss lever för sig självEn bit kyrkohistoria. Kanske det låter tråkigt. Men det är det inte.
De flesta som läst lite historia så har säkert stött på en rörelse med namnet Herrnhutismen och har man inte gjort det kanske man hört om greve Zinzendorf.
Mike Boije har i alla fall skrivit om Herrnhutismens uppkomst, framfart och verkan i världen. Boken är indelad i tre delar där den första delen i korta drag berättar historien om hur Herrnhutismen uppstod och om förgrundsgestalterna i rörelsen. Det är här vi får möta greve Zinzendorf och hur han på sitt gods på berget Hutberget låter bygga hus och hem för flyktingar som tvingats fly för sin tros skull. Det kommer fler och fler religiösa flyktingar och byn får snart namnet Herrnhut som betyder under herrens hatt eller under herrens beskydd.
En gemenskap växer fram och man kommer att skicka ut missionärer till Afrika och predikanter ta med sig evangeliet ut till flera ställen i Europa.
I den andra och mindre delen så berättar Mike Boije om hur Brödraförsamlingen/Herrnhutismen kom till Sverige. Och boken avslutas med en epilog som inte tillför så mycket till själva berättelsen men som ställer frågor till dagens kyrka och Mike Boije delar med sig lite av vad han inspireras utav.

Det fina med boken är att den är inte någon glorifierad hyllning av varken greve Zinzendorf eller de andra huvudgestalterna. I allt gott som hände och gjordes fanns det många problem och svårigheter och ibland osunda överdrifter. Alla var inte heller så underbara personligheter. Men Gud använde dem och i trots allt så var det många liv som kunde räddas.
 
Herrnhut idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar