torsdag 4 maj 2017

Utan Jesus ingen mobil
Äntligen, var min första tanke då jag läste om att Mats Selanders bok var på kommande. Jag har så väntat på att någon skulle redogöra för och skriva om om det verkligen är så att kristen tro och vetenskap har och fortfarande lever i ständig konflikt med varandra.
Jag har förundrats över att de kristna verkligen skulle ha förlöjligat Darwin då han lade fram sin teori och jag har funderat över varför många vetenskapsmän har varit bekännande kristna om tro och vetenskap så strider med varandra. Jag har också grunnat på hur det blivit så att tilltron till vetenskapen blivit så stor i vår tid. Att tilltron till vetenskapen har blivit vår tids tro (religion).
Därför kom Mats Selanders bok som ett glädjebrev med posten.

Han inleder boken med att ställa frågan, Vad är vetenskap egentligen? Och visar att det är inte lätt att svara på den frågan. Man har inte kunnat enas över hur man ska definiera vad vetenskap är. Sedan tar han tag i scientismen som säger sig bara tro på vetenskapen och problemet med den tron och läran.
I kapitel tre blir det riktigt intressant då han lyfter fram åtta myter om vetenskap och kristen tro. Jag jublar i mitt inre med ett JAAA!! då jag läser för jag har anat mig till att det fanns något lurt bakom att kristen tro och vetenskap så skulle stå emot varandra. Vidare i kapitel fyra så tar han upp den största myten nämligen att den kristet präglade medeltiden inte spelade någon viktig roll för uppkomsten av modern vetenskap. Så enkelt kan man inte avfärda kristendomen som det som gett möjligheten till vetenskapens utveckling tvärtom.  Han berättar sedan om hur många av vetenskapens pionjärer (52 st) var religiösa och majoriteten varmt troende kristna.

När du nu läser min recension så här långt så får du säkert uppfattningen att herr Selanders bok är väldigt enkel och syftet är att till varje pris bevisa kristendomens inflytande på vetenskapen och att vetenskapspionjärerna var personligt troende. Så är det inte. Selander skriver i kapitel 6: "Det förra kapitlet kan lätt ge det något felaktiga intrycket att vetenskapens pionjärer som individer måste ha varit personligt eller traditionellt kristna för att modern vetenskap över huvud taget skulle kunna uppstå. Det vore att missförstå. I stället handlar det om att den kristna världsbilden var djupt integrerad med kulturen på det sättet att kristet tänkande påverkade grundförutsättningarna för vetenskapligt tänkande, oavsett exakt vilken personlig tro som individen hade."

Till sist knyter sedan Mats ihop säcken och ger ett förslag till ett möjligt förhållningssätt mellan kristen tro och vetenskap. Han är helt medveten om att den moderna vetenskapens resultat kan skapa spänningar i relationen till kristen tro, men om vi inte vet exakt hur de ska harmonieras i olika frågeställningar kan vi bra vänta på vad för resultat man kommer till i framtiden och därmed hålla fast vid vår tro.
"Om Jesus inte hade existerat så hade vi inte haft någon kristen tro och därmed inte heller någon modern vetenskap. Utan Jesus ingen mobil i fickan!"

http://credoakademin.nu/shop/utan-jesus-ingen-mobil-i-fickan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar