söndag 30 juli 2017

Alf Henrikson, Rim & reson


Alf Henrikson (1905-1995) poet, historiker, hedersdoktor, professor och folkbildare. Han debuterade 1927 och har ett stort antal böcker bakom sig. Han har särskilt skrivit omfattande verk i historia, både grekisk, biblisk och svensk historia.

När Alf Henrikson dog i början av maj 1995 hade han just avslutat arbetet med diktsamlingen Rim & reson. "Samlingen tycks mig bättre än jag trott" skriver han i ett brev till förlaget. På ålderns höst gör sig de stora existentiella frågorna mer gällande. Rim & reson blev hans sista samling. Men räknar med att han skrev närmar 20 000 dagsverser. Det är just denna samling Rim & reson som jag glatt mig åt. Jag vill ge provsmak på två dikter ur boken.

           Trycksaker

Böcker på papper av linnelump
lever i hundrade år.
Däremot torde det vara en slump
hur länge de våra består.
Låtom oss glädjas vid tanken på
att det förhåller sig så.


     Blommande ängar

Betrakta, begrunda, betänk och bemärk
att naturens ordning är människoverk!
Det vimlar av arter och varieteter,
men inte vet växterna vad de heter.


Tillrop är 111 sonetter, den första om Abel, den sista om Öper. Här blandar Alf Henrikson historiska personer med Rulle, Stig och Frans för att på sitt eget Alf Henrikson-vis peka på stort och smått i vår vardag och i vår historia.
Björn Berg med sina härliga teckningar (känd för att ha illustrerat Emil böckerna) har gjort de de underfundiga och vackra illustrationerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar