onsdag 12 juli 2017

En enda Gud - Allah eller Jesus?Den blev hyllad och väldigt mycket omtalad Nabeel Qureshis självbiografi Jag sökte Allah och fann Jesus. Där berättar muslimen Qureshi hur han i flera år sökte och studerade för att bygga en stabil grund för sin muslimska tro. Han diskuterade med många och särskilt med sin studiekamrat David. Men allt blev inte som han tänkt sig och han såg att grunden, fakta för kristendomen höll bättre än för islam. Han bytte från Allah till Jesus.

Man kan säga att En enda Gud - Allah eller Jesus? är uppföljaren till Jag sökte Allah och fann Jesus. Han berättar små glimtar om sin egen väg, sitt sökande, sina studier och diskussioner. Sin egen historia. Men han redogör också för islams historia, islams teologiska historia och gör likadant med kristendomen. Han plockar upp det man vet och har belägg för inom islam och jämför det med vad kristen tro säger. Han går helt enkelt djupare in i de frågor som han ställde i sin självbiografi.

Teman han berör är, Sharia eller evangeliet? Två olika lösningar, Tawhid eller treenigheten? Två olika gudar, Muhammed eller Jesus? Två olika religionsstiftare, Koranen eller Bibeln? Två sorters heliga skrifter, det är helt enkelt grunderna han rör vid och jämför. Han tar också upp Jihad och Korstågen, frågan om Jesus dog på korset och uppstod han verkligen från det döda? Var Jesus Gud?, var Muhammed Guds profet? och är koranen Guds ord?

Nu skulle man konna tro att boken är tung och svårläst och kanske för omfattande för en "vanlig" en, men så är det inte. Den går väldigt bra att läsa för alla och trots tuffa frågor så redogör han för dem på ett enkelt och tydligt sätt. Har man dessutom muslimska vänner så är det bra att lägga sig in i deras tro och lära och förstå skillnaden mellan islam och kristendomen.
Det finns bara en fråga jag har och det är varför man använder ordet sändebud istället för profet i den muslimska trosbekännelsen. Man redogör inte för ordvalet någonstans.

nda-Guhttp://credoakademin.nu/shop/en-ed

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar