söndag 9 juli 2017

Fred i religionens namn!


Fred i religionens namn! En interreligiös fredsantologi tyckte jag såg ut som en intressant bok, en annorlunda bok. Det är en bok om hur olika religioner talar om och ser på fred. Religion har ju oftast förknippats med krig och religion ses i vårt sekulariserade samhälle som en grogrund för konflikt.

Därför låter man sju personer ge personliga skildringar om fredens grund och ursprung inom den trosriktning de hör till. Vi får möta judendomen, kristendomen, islam, hinduismen, buddhismen, sikhism och bahai och vad dessa religioner säger om frid och fred. Jag måste säga att det här öppnar för något intressant. Jag tror inte att vi tänker på att andra religioner än den vi själva tillhör också kan tala om och sträva till att leva i fred med andra. Det kan i sig vara en ögonöppnare för många av oss.
Det är bra att veta vad vad andra religioner säger och inte bara vad man tror att de säger eller en förvrängd version av deras tro.

Det är Sveriges kristna råd, Sveriges interreligiösa råd och Marcus Förlag som ger ut boken. Man har i slutet av boken en studieplan med frågor för samtal och fördjupning.


http://www.marcusforlag.se/1.0.1.0/8/1/?item=prod_prod-s1%2F1271

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar