torsdag 6 juli 2017

Meningsfullt liv


Det var en uppfriskande läsning. En vindfläkt av hopp, tro och kärlek. Ingemar Helmner har förmågan att skriva med en mjuk och känslig ton. Han kan skriva om sorg och missmod, glädje och hopp i samma sköna ton.

Hans hjärta brinner för att nordens folk ska finna Jesus. Med sorg skriver han om församlingar och sammanhang som inte vill nå sin stad eller by med evangeliet. I glädje skriver han om församlingar och sammanhang där förändring skett och man lever för att nå ut. Han skriver flera gånger om att han är hoppfull över att norden ännu en gång ska få en besökelsetid.

Han skriver också väldigt personligt över saker som berört honom personligen. Ofta är det i mötet med andra människor som han blivit djupt gripen. Deras livshistoria eller enkla tro har berört på djupet.

Kapitlen är inte många sidor långa och jag tror de är ett urval texter från den kolumn han varje vecka skriver i tidningen Hemmets vän. Men de är inspirerande, trosstärkande reflektioner att läsas.

http://www.marcusforlag.se/1.0.1.0/8/1/?item=prod_prod-s1%2F1276&group=prod_prod_grp-s1%2F64

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar