torsdag 3 maj 2018

Uppdraget gör livet spännande


För det första så är det här en man som skriver och berättar med stor ödmjukhet, enkelt, vist och med en lång erfarenhet.
Boken Uppdraget gör livet spännande består kan man säga av tre delar. Först några kapitel om att vinna andra människor för Gud i vardagen. Sedan ägnar han några kapitel åt församlingen, dess funktion och uppbyggnad. Vad är en församling? Att börja en ny församling? Hur får man församlingen att börja vinna människor för Gud? Ledarskapet, pastorn, ekonomi, föreståndaren osv.
Han ger också mycket utrymme åt pastorn, pastorstjänsten, de fem tjänstegåvorna, kallelsen och vem ska vårda pastorn.
David har många intressanta saker att säga och många anställda liksom medlemmar i en församling har mycket att hämta ur Uppdraget gör livet spännande. 

https://www.semnos.com/bocker-0/uppdraget-gor-livet-spannande/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar