torsdag 10 november 2016

Den som hittar sin plats
Tomas Sjödin är alltid hoppfull läsning. Tomas Sjödin tar alltid med läsaren på en resa. En resa till frågornas värld. En resa i tankens värld och i själens värld.
Tomas Sjödin har funnit lärjungen Tomas som en intressant person att följa. Lärjungen Tomas kallas för tvillingen och för tvivlaren något som Tomas Sjödin känner igen sig i och därmed blir lärjungen Tomas en tvillingsjäl.

I sitt intresse för lärjungen så påbörjar Tomas en resa, en yttre resa som för oss till Italien, till Israel, till Indien, hem till barndomens Kramfors och sist och slutligen till Göteborg. Men också en inre resa sker på samma gång med frågor och funderingar.

Tomas funderar kring vad tron är och konstaterar att den är en gåva. Vad är tvivel? Och han konstaterar att tvivel är då man vacklar mellan två möjligheter. Hela vägen så finns en övergripande fråga då han brottas med andra frågor och det är frågan om att hitta sin plats. Hur hittar man sin plats? Vad händer då någon hittar sin plats? "Den kraft som sätts i rörelse när rätt människa hamnar på rätt plats liknar kraften i en förälskelse. Den vet inga gränser."

Tomas Sjödin skriver som alltid med ett vackert flytande språk. Han är hoppfull i sin berättelse om tvivel och övertygelser, om rätten att ifrågasätta, om att leta efter sitt livs ja och han är hoppfull i att människor ska hitta sin plats för den som hittar sin plats tar ingen annans.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar