torsdag 17 november 2016

Korset, Stiletten, WilkersonJag är uppväxt med David Wilkerson. Hans bok Synen omtalades mycket i min barndom och den har kommit fram och lästs med jämna mellanrum i stugorna. När något händer i världen, ekonomisk krasch, 9/11 eller miljökatastrofer osv. så har folk plockat fram Synen och frågat sig om det var det här Wilkerson såg. Det kom också en uppföljare till boken Festen är över, men Wilkerson skrev även många andra böcker.

Hans son Gary har nu skrivit en mycket intressant bok om sin far i David Wilkerson - Korset, stiletten, och mannen som trodde att allt var möjligt. Hur han en gosse uppväxt på landsbygden i Pennsylvania gav sig i väg till New Yorks slum och knarkområden för att hjälpa ungdomarna från missbrukets djupa misär. Hans bok Korset och stiletten som berättar om den här tiden kom att bli en av de mest kända böckerna under senare delen av 1900-talet.

Gary börjar biografin förstås med sin fars uppväxt i det starkt konservativa pingsthemmet. Deras uppfostran och hans egna Gudsmöten han hade som ung var något som kom att prägla honom hela livet. I hemmet kramades man aldrig och sällan så fick man ord av uppmuntran och mycket var förbjudet. David som hela sitt liv räddade tusentals ungdomar från drogträsket, uppmuntrade tusental människor med sin undervisning så undrade hela sitt liv om Gud älskade honom. Det intressanta är att han knöt aldrig an till människor på tu man hand med kärlek medan hans hustru inte gillade stora möten och gatumöten, men hon var väldigt social och såg den enskilda människan.

Men trots sina brister så grundade han Ten Challenge som arbetade med att rädda ungdomar från drogträsket. Ett arbete som snart kom att sprida sig runt hela världen. Han hade stora kampanjer runt hela världen och det komiska är att han var enormt flygrädd så ibland körde de bil från plats till plats.

Mitt i allt arbete så blev hans hustru Gwen opererad 12 gånger för cancer, två av barnbarnen dog, döttrarna fick cancer och mycket annat fanns som drabbade dem. David hade också hela tiden en hård personlig kamp då det gäller den förkunnelse han hade och det var ganska sent i livet innan han erkände att han hade den profetiska gåvan och han sa aldrig offentligt att han hade den.

Det är alltid intressant att få se andra sidor av en människa än den man känner till. Man hade aldrig kunnat tänka sig att David var intresserade av fastigheter och investerade i en del fastigheter då förstås ofta för drogarbetet. Men han hade också under en tid som hobby att samla gamla bilar som han blev väldigt uppspelt över enligt sonen Gary.

David Wilkerson var långtifrån en fullkomlig människa. Men Gud hade satt de unga människor som hamnat fast i droger, kriminalitet och våld på hans hjärta. Han lydde Gud och gick till dem och många liv kom att bli förvandlade. Han ägnade timmar åt bibelläsning och han ville lära känna Guds vägar. Han var en man som fick se Gud göra många under och märkliga saker. Men likaväl undrade han ändå om Gud älskade honom.

David Wilkerson omkom i en bilolycka 2011


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar