torsdag 23 november 2017

Bibliskt och Romersk-Katolskt

I en tid när påven och den katolska kyrkan blivit mer populär och många kända gestalter konverterat till den är det på sin plats att studera vad kyrkan lär och står för.

Lars Borgström har med sin bok Bibliskt och Romersk-Katolskt gjort en övertygande och väldokumenterad redovisning för vari skillnaderna står till den Lutherska läran eller protestantiska om man vill säga så.
Boken börjar med synen och förhållandet till Bibeln inom den Romersk-Katolska kyrkan och hur Luther sedan kom att se på Bibeln som Guds Ord. Sedan får vi en redogörelse för kanoniseringen av Bibeln och de olika väger som de katolska och de reformerta gått där.
Rättfärdiggörelsen, Luthers stora upptäckt ges stort utrymme och den katolska kyrkans invändningar mot den och så görs en jämförelse mellan luthersk och romersk-katolsk rättfärdiggörelselära.
Även Maria och helgonen, kyrkan, påven, sakramenten, dopet nattvarden och en del annat tas upp och så avslutas boken med tre olika reformationer från tre olika tider och frågan om det också borde bli en reformation i vår tid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar