söndag 19 november 2017

Rättfärdiggörelsen genom tron


Rättfärdiggörelsen genom tron, det är det mest grundläggande orden av vad Luther skrev, undervisade och upptäckte. Rättfärdiggörelsen genom tron är också namnet på den jubileumsskrift som Seth Erlandsson står som redaktör för.

Boken inleds med en bra och lättillgänglig introduktion om vad reformation är, Luthers väg till upptäckten av vad rättfärdiggörelsen är och att man kan sammanfatta Luthers skrifter med tre "allena", Nåden allena, Tron allena och Skriften allena.
Sedan får vi ta del av några av Luthers egna skrifter, Om en kristen människas frihet, Företal till Romarbrevet, Romarbrevet kap 1-8, Utdrag ur Stora Galaterbrevskommentaren och Utdrag ur Galaterbrevet.
Boken avslutas med en essä av Seth Erlandsson där han tränger in i vad Rättfärdiggörelsen mera är och betyder. Det finns också ett Appendix över Luthers liv.

Mycket livgivande på drygt 120 sidor.

http://www.xpmedia.org/bocker/rattfardiggorelsen-genom-tron

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar