torsdag 30 november 2017

Den sista reformationen


Dansken Torben Söndergaard har skrivit flera böcker och är grundare av missionsorganisationen Oplev Jesus.
Med sin bok Den sista reformationen så är han väldigt utmanade. Boken utmanar de kyrkor och samfund vi har idag med frågan vad vi lägger alla pengar på och att vi betalar präster och pastorer för att göra det jobb vi inte själv gör. Han fäster blicken på de enorma summor vi lägger ned på kyrkobyggnader och visar att tionde givandet såsom det lärs ut idag inte har med Bibeln att göra. Han pekar också på att de samfundsstrukturer vi har inget har med Bibelns församlingsmodeller att göra och att vi därmed inte heller gör lärjungar och Jesu efterföljare. Det är också därför boken har underrubriken Tillbaka till Nya testamentets lärjungaskapsmodell. Han är också grundligt in på vad ordet kyrka och församling står för, de ord vi använder då vi översätter ordet ekklesia i vår bibel. Det är mycket vi anser vara bibliskt men som i själva verket är en kulturell tradition.

Men jag vill också säga att även fast Torben står för att vi ska ha hemförsamlingar och är involverad i Simple Church och dylikt så är han inte aggressiv och har en ton av att "jag har funnit det, ni har inte fattat någonting" attityd. Han är mer resonerande och lägger sakligt fram fakta för det han skriver om.  Det gör att alla kan läsa boken och verkligen fundera kring det han lyfter fram och därmed gå i dialog med boken.

http://www.xpmedia.org/bocker/husforsamlingar/den-sista-reformationen-torben-sondergaard

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar