torsdag 2 november 2017

Guds stora passionTänk så många gånger vi ställt oss frågan Varför? Sällan har vi fått svar men ändå ställer vi den. Men Varför? är också en av de viktigaste frågorna man kan ställa sig.
När det gäller kristendomen, kristen tro, så är varför en ganska vanlig fråga som söker svar.
Varför korsfästes Jesus?
Varför måste Jesus lida så mycket?
Varför måste Jesus dö för vår skull?
Varför offrade Gud sin son?
Varför ville Jesus ge sitt liv?

När det gäller varför frågor och frågor kring den kristna tron så skriver John Piper på få sidor om den mångfaldiga rikedom i hur bibeltexterna förklarar Jesu Kristi död och uppståndelse. Det blir en lysande presentation av Nya testamentets förklaring och absoluta kärna av Jesu död och vad den betyder för oss.

Piper skriver om 50 skäl att Jesus gav sitt liv. Varje skäl är endast två sidor långt vilket gör att man kan läsa ett skäl om dagen i femtio dagar och fundera över det och då fungerar den också som en andaktsbok om man vill det.

John Piper var under mer än 30 år pastor i Bethlehem Baptist Church, Minneapolis Minnesota, och har skrivit många böcker.  

http://reformedia.tictail.com/product/guds-stora-passion

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar