torsdag 20 april 2017

Inte allena
Två teologer av idag, Joel Halldorf och Patrik Hagman, läser Luther och möter en teolog att brottas med. Frågor uppstår och en av dem är vad som egentligen är Lutherskt?
Det jag gillar är att de börjar med att sätta in Luther i hans samtid. Det fanns flera som hade samma tankar som Luther och som brändes på bål för de tankarna men hur kom det sig att Luther inte avrättades utan klarade sig? De förklarar då hur världen förändrades, makten och politiken, hur den formades och började se ut för 500 år sedan och att boktryckarkonsten hade sett dagens ljus och hur Luthers skrifter kunde spridas på grund av denna nya uppfinning.

De visar också på att det var mer Luthers lärjunge, Philipp Melanchthon, som kom att forma den svenska reformationen än Luther själv. Det var också Melanchthon som formulerade den Augsburgska bekännelsen. Luther hade inget teologiskt system och var inte alls systematisk i det han skrev han var mer predikant som mötte olika frågor som dök upp.

De tar också upp en intressant fråga i det som vi kallar rent lutherskt lära och visar att mycket av det så var tankar som formades på 1800-talet och i början av 1900-talet och inte av Luther själv. Faktum är att kunskapen om Luthers teologi inte var särskilt stor i Sverige under de första 350 åren efter reformationen.

Det tredje kapitlet berör själva "hjärtat av Luthers teologi" för att använda författarnas egna ord, nämligen nåden. Luther har nåden i centrum av sitt tänkande och han har betraktats som nådens teolog framför andra. Men vad skrev han om nåden? och hur förstår han denna nåd? De går vidare i följande kapitel för att se på hur reformationen påverkade samhället och de gör det med utgångspunkten varför Luther ville avskaffa klostren?

Kapitel 5 kommer in på Luthers syn på Bibeln och idén om att Bibeln allena är grunden för och det som håller samman kyrkan, för att i det sista kapitlet diskutera tron och den kristnes gemenskap med Kristus och hur Luther såg på den.

Boken är ett bra underlag för att detta år då vi firar att det är 500 år sedan reformationen fundera kring reformationens betydelse, Luthers teologi och dess relevans för oss idag.

http://www.libris.se/inte-allena-1.905933Inga kommentarer:

Skicka en kommentar