Leta i den här bloggen

torsdag 27 oktober 2016

Jag fattar ingenting, eller...


Jag har läst två intressanta böcker som båda handlar om omöjliga bibelställen. Hur ska man få vissa saker att gå ihop? Hur förklarar man att Jona levde i en fisks buk i tre dygn? Varför ville Gud döda Mose? Var Jesu lärjungar kristna? Varför distanserar sig Jesus från sin familj? Det kan uppstå många frågor då man läser den heliga Skrift. Kan man få svar på frågorna och hur förklarar teologer och de som är kunniga i Bibeln de svåra ställena i Bibeln?

Jag har fått två böcker som tar sig an dessa svåra ställen och försöker ge svar på dem. De intressanta är att de ger möjliga svar från två helt olika håll. Den första boken är Jag fattar ingenting - möjliga svar på omöjliga bibelställen skriven av teologie doktorn och läraren Leif Carlsson. Den andra boken är skriven av journalisten Göran Skytte och har namnet Förklaringsboken - svåra ställen i Bibeln.
Carlssons bok fokuserar på både Gamla och Nya testamentet medan Skyttes bok håller sig till Nya
testamentet.
Det var som ni förstår bäddat för intressant läsning.

Jag ville börja med teologie doktorn Leif Carlssons bok Jag fattar ingenting. Han tar upp 18 svåra bibelställen som frågor och ger en möjlig förklaring till dem. Han gör det förstås på ett intressant sätt och har fångar upp många intressanta frågor. Hur kunde människorna leva i 900 år? Hur var det möjligt för två miljoner människor att bo i öknen under 40 år? Fungerar spiritism? Var Jesus pacifist? Vad hände med Judas Iskariot?
Det som gör det hela så intressant är att han relaterar till något i nutid, sätter in bibelstället i sin samtid och berättar om olika tolkningar och förklaringar som finns till bibelstället och sedan ger han ett möjligt svar på frågan.
Det sista kapitlet ägnar han åt hur vi tolkar bibeln. Han utgår från det som många präster och predikanter ofta säger, "Läs Bibeln som det står?". Carlssons fråga är, Kan man läsa Bibeln "som det står"? Han visar då risken med att vi läser in vår egen värld i Bibeln, men det finns olika sätt att förstå en bibeltext, att det inte finns bara en mening i en bibeltext utan flera och att vi riskerar att tolka bibeln med bestämda utgångspunkter och då ser det vi vill se.
Han vill poängtera att det är viktigt att vi vet hr vi ser på Bibeln. För Bibeln består av 66 böcker med många olika typer av texter.

Göran Skyttes bok är den grävande journalistens sätt att söka svar på det han inte förstår. Han har läst sin Bibel och i detta fall Nya testamentet och så har satt frågetecken i kanten där det finns sådant han inte begriper. För att få svar på det han inte förstår så söker han främst i Bo Giertz och Tom Wrights kommentarer, Wilfrid Stinissens böcker och samtalar med Bengt Holmberg. Han söker även hos andra ibland för att få svar. Han lyckas väl med att lägga frågetecken på sådant som den vana bibelläsaren ibland kanske funderat på eller inte alls reflekterat över eftersom man kanske är så van med texten.
Varför frågade och pratade lärjungarna om platserna på Jesu vänstra och högra sida? Varför distanserar sig Jesus från sin familj? Var det förutbestämt att Judas skulle förråda Jesus? Hade de aldrig roligt var de jämt gravallvarliga? Varför hade lärjungarna så svårt att fatta vad Jesus sade?

Göran Skytte skriver och gräver och söker först och främst för att han själv vill förstå. Det gör att det är en ärlig och oförskräckt djupdykning han gör och försöker förklara utan att väja för det svåra.
"Ju närmare jag kom den sammansatte och komplicerade Jesus, desto närmare kom Jesus."

torsdag 20 oktober 2016

Tecknade serier

Är tecknade serier litteratur? Kan de räknas till litteratur? Nå det är frågor som jag inte kan svara på. Jag vet att det finns tecknare som gör "böcker", inte album, på ett par hundra sidor och som är som romaner. De är älskade och omtyckta av även bokälskare. Jag har själv ännu den bristen att jag inte har läst någon sådan tecknad bok.

Jag har däremot kommit till den slutsatsen att mitt bibliotek skulle vara lite fattigare om inte det
innehöll en del serietidningar och seriealbum.
Jag har den stora förmånen att ha mina Kalle Anka tidningar kvar från barndomsåren. Vilken nostalgi att få läsa dem. Jag minns hur jag ivrigt väntade på varje nummer som inhandlades i butiken varje vecka. Det märkliga är hur man kan minnas och känna igen vissa av serierna än i dag då man läser dem. Jag har också kvar alla mina Fantomen som småningom kom att ta Kalle Ankas plats.

Serie världen kom småningom att breddas med Asterix & Obelix, Lucky Luke och Tintin. Oförglömliga serier som man läser än idag med glädje, skratt och välbehag. Så roliga de är och tänk vad många bekanta som minns olika uttryck från dessa album och olika händelser. Så roligt man kan ha då man träffas och börjar tala om dessa album. Under senare år har jag funnit två nya serier som jag med stor glädje läser. Den ena serien är älgen Hälge. Det finns så många sanningar, livsvisdom och humor i den serien. Det är otroligt hur tecknaren  Lars Mortimer kan få ihop det. Så mycket han kan avslöja om oss människor genom en älg.Den andra oslagbara serien är Uti vår hage. Falo är oslagbar i sina tankar och funderingar. Hans vilja att göra gott och hur det kan bli så fel. Hans älskade flickvän Yvette som får stå ut med den kärlekskranke Falo som blivit betuttad i någon skönhet som han mött men också Fall som drabbas av svartsjuka när Yvette blir utbjuden av någon kille. Sedan har vi hans bror Olaf och Falos gode vän fylle Börje. Så tokroligt det kan gå när de kommer samman. Jag har ibland tänkt att det vore roligt att kunna se hur det är i huvudet på seriens skapare Krister Petersson. Hur kan man få till så många roliga uttryck, funderingar och teckningar som han får. När poeten Falo känner sig kränkt av Börje som använt hans senaste diktsamling som dasspapper och kallar honom fyllo svarar Börje med: "Ursäkta vi säger inte 'fyllo' längre, utan stimulansexploatör."

fredag 14 oktober 2016

Chrys C. CaragounisVilka är huvudpunkterna i Jesu undervisning? Vad var det viktiga som han lärde?
Det är det som Chrys C. Caragounis vill ge svar på i boken Huvudpunkter i Jesu undervisning.

Med utgångspunkt i Matteus-, Markus- och Lukasevangeliet går Caragounis igenom det som han ser som huvudpunkter i Jesu undervisning. Han inleder med att ta upp om Jesu mekanismer alltså det vi kallar saligprisningarna och som inleder Jesu berömda Bergspredikan. Orsaken till att Matteus låter Bergspredikan inledas med dem är att med dem delar Jesus sina egna värderingar med sin publik, vad han anser vara viktigt för dem som eftersträvar att komma in i Guds rike.

I det andra kapitlet tar han sig an "Herrens bön" och visar att den bönen egentligen var ett exempel på vad våra böner ska innehålla. Han visar då att bönen består av två delar, en som gäller himmelska och en annan som gäller jordiska angelägenheter.

I tredje kapitlet så kommer han in på vad det betyder då Jesus säger, "jag har inte kommit för att upphäva men för att uppfylla lagen". Upphävde han Mose lag? Missförstod Jesus någonting? På vilket sätt skulle han uppfylla lagen?

"Guds rike" utgör ämnet i kapitel fyra. Här tar han upp uttrycken "Guds rike" och "Himmelriket" som visar sig vara likvärdiga uttryck, men det senare uttrycket använder Matteus för att judarna fick ju inte uttala Guds namn. Men vad är Guds rike för något? Hur ser det ut? Var är det?

I kapitel fem så kommer han in på begreppet "Människosonen". Det här var något som Jesus började kalla sig själv. Ordet var en hebreisk konstruktion "son av människa" och betyder egentligen "ett bestämt exemplar av den mänskliga arten". I Gamla testamentet hade profeten Daniel talat om en "som liknade" en människoson medan Jesus talade om sig som Människosonen.

När man kommer till det sjätte kapitlet så får man fördjupa sig i vad Jesu messianitet handlar om. Hur såg judarna på den Messias de väntade på och hur omtalade Jesus sig själv som Messias. Man kan säga att den nye Messias som Jesus identifierade sig med och som Jesus var så förenade i sin person den Lidande tjänaren som profeten Jesaja talade om och med Människosonen som profeten Daniel talade om.

Det sjunde kapitlet handlar om Lärjungaskap. Jesus ensam hade rätt att kalla till lärjungaskap och lärjungaskapet gäller alla troende. Den gudomliga principen svaghet var grunden till hela idén om lärjungaskap, skrivet Caragounis. Han visar också att Jesus själv levde en lärjunges liv. Han var Guds lärjunge.

Det åttonde och sista kapitlet handlar om Jesu tal om den yttersta tiden. Han visar hur Matteus kapitel 24 och 25 som handlar om just detta är nertecknade så att talet om Jerusalems förstörelse som skedde år 70 e.kr. vävs ihop med talet om vår jords verkliga slut, och hur svårt det kan vara att skilja åt dessa som snirklar sig runt varandra.

Det var med förvåning och glädje jag såg att den här boken Huvudpunkter i Jesu undervisning är bok två av fyra av Chrys C. Caragounis. Den förra boken Förstår du vad du läser? som kom 2015 var också den mycket intressant. Så jag ser fram emot de två kommande böckerna som handlar om Paulus undervisning och Johannes undervisning. De två första har fokuserat på Nya testamentets centrala budskap och det kommer de två följande också att göra.

Chris C. Caragounis, B.D. (Honours) Londons Universitet, Sacrae Teologie Doctor Uppsala universitet, är professor emeritus vid Lunds universitet. Han har utforskat antiken och Nya testamentets grundtext i över 40 år. Hans forskning fins publicerad i många fackböcker och artiklar.

torsdag 6 oktober 2016

James Martin

Jesus heter James Martins senaste bok på svenska. Den har underrubriken En resa genom hans liv. En underbar bok, en fascinerande bok.
James Martin får möjligheten att åka till Israel under ett par veckor. Han besöker många av de platser där Jesus rörde sig under sitt liv på denna jord.

Boken är uppbygd så att han söker sig till en plats, tar upp den eller de händelser som det berättas om i Nya testamentet att hände där. Han tar också fram det som arkeologerna hittat om platsen och vad man känner till om t.ex Nasarets storlek under Jesu tid, hur de levde, klädde sig, vad de åt, osv. han går också in på själva berättelsen(rna) ifrån NT och ger en förklaring till dem och vad han tror.
Han tar ibland också upp det grekiska ord som används i NT för en viss sak och berättar vad det också kan betyda.
Dessutom har han en skön humor med sig genom hela resan.

James Martin lyckas med att kombinera reseskildring, Jesusbiografi och andlig vägledning i ett och samma grepp. Han för oss in i Jesu liv och avslöjar hur denne man talar till oss också idag. Martin har förmågan att öppna upp för förnyad kunskap och ger mig som läsare möjlighet att se Nya testamentets händelser i nytt ljus.
Man känner smakerna, förnimmer dofterna, hör ljuden och är verkligen där i Israel med honom och ser berättelserna på ett nytt sätt.

James Martin är jesuitpräst, kulturredaktör och författare till flera böcker.