Leta i den här bloggen

måndag 24 maj 2021

Välsignade samtal

 

Tack gode Gud att vi har Boris Salo! Det var min spontana tanke då jag läst Välsignade samtal. Den boken berörde mig så mycket att jag tänkte mig ha den som handbok att kika i för att uppfriska minnet för grunden jag behöver stå på i arbetet. 

Välsignade samtal är en bok i själavård. Man kan läsa den för sig själv i sina egna processer eller ha den just som ett verktyg om man behöver hjälp i sina samtal med människor. Den är enkel och lätt tillgänglig men så enormt innehållsrik. Boris öser ur sin egen erfarenhet och goda källor.

Det är tre skatter eller källor som Boris utgår ifrån i boken; de tio buden, bönen Fader vår och trosbekännelsen. Och med dem med i själavården så kan man visa att kristen tro är både en kraftkälla och en vägvisare när man vandrar med en medmänniska en bit på hennes livsväg. Boris betonar också den trinitariska själavården som ser till hela människan och stöder hennes andliga, psykiska och sociala utveckling. Det är också den kristna verklighetsuppfattningen om människan.

Boris inleder med de tre källorna, Trosbekännelsen, Buden och Fader vår. Sedan får vi se allt från ett fågelperspektiv som människovärdet, människosyn, världsbild, Gudsbild, religiositet osv. I del två så hamnar fokuset mera på individen och hennes brustenhet, sår, bundenhet, makter, för att sedan i den tredje delen gå mera in på samtalet och själavården och mötet med en annan människa. 

Det här är faktiskt en bok som varje präst och predikant borde läsa och ta till sig, men också en viktig bok för alla i församlingarna som möter människor i sin vardag och vill lyssna på dem och försöka hjälpa dem. Tack Boris!  

måndag 10 maj 2021

Bönens och tröstens trädgård

 

Två omtyckta klassiker i en. Böckerna Bönens trädgård och Tröstens trädgård har nu satts samman i en vacker bok. 

Bönens trädgård som börjar med förberedelsens vecka så att vi ska komma in i bilden och tanken av vårt inre som en trädgård. Vi skapar en plats för bön. Den första veckan så ber vi sedan Herrens bön och reflekterar kring den. Den andra veckan rör vi oss med Välsignelsen. Den tredje veckan är det Jesusbönen vi ägnar oss åt: Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig syndare. Den fjärde och sista veckan är det Lovsägelsen Gloria Patri att Ära Gud i tacksamhet. Det finns också en Bibelläsningsplan för hela året man kan följa om man vill då man går igenom veckorna om och om igen.

Tröstens trädgård så följer sju dagar, en vecka, och riktar sig särskilt till dem som bär på sorg av något slag. Dagarna berör då Stillhet, tystnad, skönhet, försoning, de utvalda, evigheten och Guds avbild. Det finns en vän i denna trädgård som förstår dig och det är Jesus, menar Martin. Vi får vandra med honom runt i denna Tröstens trädgård med vår sorg. 

En vacker bok både till text och bilder och målningar och layout för den som behöver stöd i sitt böneliv. 


Roten som bär dig

Det är inte det lättaste ämne som Håkan Sunnliden tagit sig ann då han gett sig in på Israel. Så mycket som det skrivs om det landet och folket, både lögner och sanningar och så otroligt komplext allt är både andligt/bibliskt och politiskt. 

Men Sunnliden vet att han har begränsat med utrymme men vill ändå måla en helhetsbild av Israels ställning i bibeln. Han är medveten om att ersättningsteologin råder på många ställen och att alla inte har förstått hur viktigt landet Israel och det judiska folket är. Men han är också medveten om den osunda Israel-romantik som finns. Man kan säga att Håkan Sunnliden berättar om hur han ser på saken.

Boken är indelad i fyra delar, Det gamla Israel, Israel i Nya testamentet, Det sanna Israel och Det framtida Israel. Det här gör just att man får den här översiktliga bilden av Israel i Bibeln. Som Håkan skriver så kan vi inte förpassa Israel till Gamla testamentet utan Israel är Guds redskap personifierat i Jesus Kristus och därför viktigt i Nya testamentet och omtalas en hel del där. Likaså är Nya testamentet viktigt för att förstå det Håkan kallar det Sanna Israel och omskrivs mycket i Jakobs brev, Galaterbrevet och Romarbrevet. Vi behöver också hela Bibeln och förståelsen av den för att kunna förstå det framtida Israel.

Intressant och givande översikt av Håkan i ett svårt ämne men som sporrar en att läsa och studera mer i hopp om att förstå någonting och få en mera helhet i något som det finns så mycket åsikter och tolkningar om. 
 

söndag 2 maj 2021

Allt vackert byggs långsamt

 


Caroline Lekardal var för mig helt okänd och ingen jag hört talas om. Men hon driver Själaro Själavårdscenter tillsammans med sin man Johan. Hon har varit pastor i många år och verksam som själavårdare i två decennier. Allt vackert byggs långsamt är hennes första bok.

Caroline skriver till dem som tror att livet är över på grund av fysisk eller psykisk smärta. Men också till anhöriga som lever med dem som lider och till dem som är nyfikna på en själavårdares liv. Caroline berättar om sitt eget liv och om hur hon kom in på själavården och den grund hon står på i sitt själavårds arbete. 

Caroline har dras med en kronisk ledsjukdom, har känt på utmattning och utbrändhet mitt under aktivt församlingsbygge och fått kämpa för några av sina barn som lidit psykiskt och fysiskt. Så Caroline och hennes familj har gått igenom mycket. Men all denna erfarenhet har också gjort att hon hittat Gud på ett djupare plan och har en förståelse för människor. Men hennes liv och Gudslängtan har också format hennes syn på själavården. Hon skriver: "Själavård är för mig att Gud möter människan genom sitt ord och genom förbönen. Själavården är till för att du ska få hjälp av Gud." 

Det är också det hon förmedlar med sin personliga berättelse att Gud möter människan med sitt ord och då hon ber och att han hjälper och finns där hur än livet ser ut.