Leta i den här bloggen

torsdag 19 december 2019

2 x Edsinger

Den här boken har jag sökt efter ett tag och varit mycket nyfiken på eftersom den berör ett svårt ämne. Det är precis som det står på boken, Ett försök att förstå. 
I bokens första del tar han upp de grunddrag man kan se i det gamla och nya förbundet. Här får vi veta om de krigslagar som gavs åt israels folk, vilka motiveringar som fanns till krigen och frågan om det fanns heliga krig. I bokens andra del så handlar det mera om moraliska och teologiska frågeställningar. Är krig alltid fel? Är dödandet alltid fel? Finns det skillnader mellan krigen i Gamla testamentet och det muslimska jihad? Kan man förena Gamla och Nya testamentets gudsbilder? För att nämna några av de frågor som han tar upp.

Ett ämne som ofta är förbigånget och svårt men som behöver granskas och funderas på eftersom det kan tas upp i debatter och frågor kring vem Gud är. Olof Edsingers Krigen i Gamla testamentet  är ett bra underlag för studier av ämnet och det också säkert därför den här nya och reviderade upplagan också har en studieguide med texter och frågor till boken.

Korsvägen & uppståndelselivet handlar om hur utmanande det är att vara en Jesu efterföljare. Den första delen, Korsvägen, så tar tag i ämnen som ödmjukhet, överlåtelse, tjänarskap ovh att bära sitt kors. Kapitlet Att bära sitt kors har flera underrubriker som ensamhet, sårbarhet, förföljelse, fängelse, våld och tortyr för att nämna några och Olof väjer inte för att klargöra att det finns alltid ett lidande att gå korsvägen och visar på hur det kan ge sig i uttryck i vårt samhälle.

Den andra delen, uppståndelsen, berör ämnen som vetekornets lag, Guds ord, hjälparen, uppståndelsens kraft i våra hjärtan och kapitlet Guds ambassadörer har flera underrubriker. De här underrubrikerna berör ämnen som försoningens tjänst, dom, helande, befrielse, uppväckande av döda och en del annat.

Det är mycket läsvärt i boken och trots ett gediget ämne, som det finns mycket att skriva om, så lyckas Olof Edsinger med att få fram det viktigaste och man kan mycket bra läsa ett kapitel i gången och fundera kring det och därmed räcker boken länge och man har fått fördjupa sig i mycket.

torsdag 12 december 2019

Vart tog evangeliet vägen?


R.T. Kendalls Vart tog evangeliet vägen? är en av de intressantaste böcker denna höst. Jag upplevde honom lite kaxig först men snart var det lätt att ta honom till sig. Han har ett angeläget ärende som bör få oss att reflektera, analysera och fundera.

Först så ger han en klargörande bild av vad evangeliet är och vad det innehåller, sedan så ger han en analys av Martin Luthers och John Calvins betydelse för reformationen och deras upptäckter av vad Bibeln är och betyder.
Han tar upp olika tolkningar och teologiska riktningar och strömningar i vårt tid som antinomianism, de apostoliska fäderna, hypernåd, öppen teism osv. och visar hur dessa teologiska riktningar inte stämmer överens med vad evangeliet säger. Likaså tar han upp frågorna kring helvetet och himlen som upplevs många gånger så svåra att vi kompromissar bort vad evangeliet säger om dem.

Intressant och tankeväckande bok som verkar vara ett måste idag bland alla teologiska tankar och idéer, tack för den R.T. Kendall.

https://www.semnos.com/bocker/vart-tog-evangeliet-vagen/

söndag 8 december 2019

Framgångens fallgropar


En bok om ledarskap. Ännu ett perspektiv för de som är i ledande ställning att ta till sig.
Wayde Goodall är inte ute efter tio principer för att lyckas eller tolv steg för att bli en bättre ledare. Han går lite djupare än så.

Han har följt med de skandaler som många ledare hamnat i och själavårdat ledare som förlorat allt för en kortvarig njutning eller ekonomisk vinning. Han frågar sig, varför det sker och hur det kommer sig att det sker, igen och igen.

Han berättar om de farozoner och fallgropar som finns där och lockar ledare och betonar betydelsen av att bygga sin karaktär och känna sig själv. I fjorton kapitel berör han fjorton viktiga saker som berör ledarens karaktär och självkännedom och vill få mig som läsare att finna mina svaga punkter och beakta dem.
Anser jag att jag har särskilda rättigheter? Kan jag behärska mig när jag blir arg? Dövar jag mitt samvete? Hanterar jag stress på ett sunt sätt? Vad gör jag med mina pengar? Hur mår jag egentligen?Några av de viktiga frågor jag som ledare har att hantera och svara på för att skydda mig mot fallgropar och faror som lurar kring mitt ledarskap.

https://webshop.livetsord.se/produkt/framgangens-fallgropar/