Leta i den här bloggen

torsdag 3 december 2020

Sårbarhetens kraft


 "Snarare vill den här boken i första hand peka på individens sårbarhet och sårbarheten i våra relationer." Så skriver  Per Arne Dahl en bit in i sin nya bok Sårbarhetens kraft.  Och det är en fin sammanfattning om bokens ärende. 

Per Arne skriver mycket personligt den här gången efter att han blivit döv på ena örat och hur det förändrade allt för honom. Vi är väldigt sårbara och väldigt snabbt kan något hända som förändrar allt för oss. 

Innehållet består av 5 huvuddelar och börjar med att livet är sårbart men samtidigt är det mycket gott. Vi är väldigt sårbara för sårbarheten har många ansikten men vi har också en Gud som känner med oss i våra "sår". Det finns mycket smärta i livet men vi behöver vara ärliga inför Gud med våra sår och smärtan. Sårbarheten i sig innehåller kraft men innebär också risker för sårbarheten finns med i alla våra nära relationer. 

En viktig bok som talar om motsatsen i vår tid där alla ska vara starka i sig själva och där sårbarhet ses som svaghet.