Leta i den här bloggen

söndag 30 augusti 2020

Så länge dagen varar

Håkan Sunnliden är en välkänd person för oss här i svenskfinland. Många är de konferenser och seminarier som han talat på och då mycket om cellkyrkan.

I Så länge dagen varar så berättar Håkan om sitt liv. Hur han fick kallelsen till präst, då han kom med i den karismatiska förnyelsen med profiler som Ylva Eggehorn, Ulf Ekman, Linda Bergling och många andra. På åttio- och nittiotalen fick han vara med om en väckelse i Hjälmseryd. Han blev resande bibellärare, fick en vision om cellkyrkan och höll på förlora livet i Nepal under ett missionsuppdrag.

På samma gång som han är med om allt det här så får han vara med om och se hur Svenska Kyrkan förändras och hur sådana som han som räknas till de konservativa jagas ut ur kyrkan och hur kyrkan blivit något den inte borde vara. Men trots motstånd från den egna kyrkan så har han valt att aldrig lämna den och dessutom så bär han ett hopp för det som kan bli morgondagens kyrka.

Håkan Sunnliden har med berättelsen om sitt liv lyckats med att analysera det som hänt de senaste 40-50 åren inom kyrkan, på samma gång som det blir kyrkohistoria, men ingjuter också hopp för dem som tycker att allt ser hopplöst ut. Det finns en framtid för kyrkan och Guds rike enligt Håkan, men det kanske inte kommer att se ut som det gör idag.

lördag 22 augusti 2020

Orubbligt hopp

Max Lucado, pastor sedan 1978, har sålt mer än 140 miljoner böcker. Orubbligt hopp är hans fyrtionde bok. Han är en av de mest omtyckta kristna författarna och är det säkert också här i vårt norden eftersom så många av hans böcker blivit översatta och kommit ut här.

Men man kan nog förstå hans popularitet, för med den enkelhet, humor och förståelse han har av Bibelns ord så kan han göra det användbart och levande för oss läsare.
Den här gången tar han sig ann 14 av Guds löften till oss som han själv tror och lever med och som han brukar delge andra.
Det finns mycket som är osäkert i vår värld, vi kan vara överhopade av problem, känna besvikelse, oro, och det finns inget hopp. Max vill hjälpa oss att lägga fokus på betydelsefulla löften som Gud gett oss och som är nedtecknade i Bibeln. Det fina är att Gud styr vår värld i enlighet med dessa stora och dyrbara löften.
Max Lucados hälsning är att vi ska bygga våra liv på Guds löften.

fredag 14 augusti 2020

Gudomlig inriktning

Craig Groeschel måste ha blivit populär. För olika förlag ger ut av hans böcker. Och visst kan man förstå hans popularitet och att han blir omtyckt. För han skriver uppmuntrande, hoppfullt, humoristiskt och förankrar det väl i bibelordet.

I Gudomlig inriktning med underrubriken 7 beslut som förändrar ditt liv, så visar han på hur beslut som vi gjort tidigare i vårt liv påverkar oss i dag, positivt eller negativt, och hur beslut vi gör i dag kan påverka hur vårt liv ser ut i framtiden.
I vilken riktning rör du dig? Skördar du frukterna av att konsekvent fatta rätt beslut? Varje dag, i varje ögonblick, gör du nya val som läggs till de gamla och tillsammans kommer de att fördjupa eller förminska ditt livs historia.

Craig ställer frågan om hur vill jag att min historia ska se ut då jag berättar den. De små besluten som ingen annan ser så är de som leder till de stora resultaten. Vi har den stora förmånen att vi kan bjuda in Gud att hjälpa oss steg för steg så att vi mer och mer kan berätta hans historia om oss och våra liv och inte vår historia som inte alltid är så bra. Det finns enkla och genomförbara steg som kan hjälpa dig till underbara och oväntade platser som bara Gud kan ha förberett för dig. Om du bara låter honom leda dig.


måndag 10 augusti 2020

Dag för dag


Kyrkohistoriskt  kalendarium. Det är Carl-Erik Sahlberg som upptäckte då han undervisade i kyrko- och missionshistoria i Tanzania att årets alla dagar kunde täckas av viktiga händelser i kyrkans historia.

Dag för dag under hela året kan man läsa om ibland dramatiska, ibland avgörande och till och med komiska  händelser i kyrkans och missionens historia. Det handlar om segrar och nederlag, framgångar och besvikelser för enskilda men också för kyrkan i stort. Under ett år kan man få en inblick i kyrkans enorma historia och det är inte illa. Tänk så mycket som hänt under tvåtusen år.