Leta i den här bloggen

torsdag 3 december 2020

Sårbarhetens kraft


 "Snarare vill den här boken i första hand peka på individens sårbarhet och sårbarheten i våra relationer." Så skriver  Per Arne Dahl en bit in i sin nya bok Sårbarhetens kraft.  Och det är en fin sammanfattning om bokens ärende. 

Per Arne skriver mycket personligt den här gången efter att han blivit döv på ena örat och hur det förändrade allt för honom. Vi är väldigt sårbara och väldigt snabbt kan något hända som förändrar allt för oss. 

Innehållet består av 5 huvuddelar och börjar med att livet är sårbart men samtidigt är det mycket gott. Vi är väldigt sårbara för sårbarheten har många ansikten men vi har också en Gud som känner med oss i våra "sår". Det finns mycket smärta i livet men vi behöver vara ärliga inför Gud med våra sår och smärtan. Sårbarheten i sig innehåller kraft men innebär också risker för sårbarheten finns med i alla våra nära relationer. 

En viktig bok som talar om motsatsen i vår tid där alla ska vara starka i sig själva och där sårbarhet ses som svaghet.  

tisdag 24 november 2020

Ljudet av tystnad

 


Det var en riktigt njutning att läsa Tomas Sjödin. Att lunka på i en behaglig takt och dricka in allt det han förmedlar. Det var gott och uppfriskande att läsa om vikten av tystnad, men att tystnad inte betyder frånvaro av allt ljud. Det var lika uppfriskande att se att då man trodde att man läste en bok om tystnad så läste man istället en bok om bön. Eller egentligen inte utan om att tystnad och bön hör ihop och går in i varandra. 

Tystnad och bön är inte alltid det vi tror eller föreställer oss. När man sitter en stund i tystnad och/eller bön så är det väldigt vardagligt och det händer inte påtagligt något varje gång. Men att bygga in vanor i sitt liv av en stunds tystnad och bön så skapar något över tid. För att göra bönen rik kan man göra pilgrimsvandringar, ha en bönematta, ha ett litet altare och det är viktigt med både glädje och humor i bönelivet. 

Kanske Tomas med Ljudet av tystnad fångat in många många människors längtan och därmed skapat en tyst revolution som också blir en bönens revolution, vem vet?  

söndag 1 november 2020

Rusta dina barn


 För den som läst lite apologetik är det här en bok att känna igen. Natasha Crain rör sig kring de vanliga apologetiska ämnena, Gud, Jesus, sanning, livsåskådning, Bibeln och vetenskap. Det gör att boken också är indelad i fem delar som berör de här ämnena i 40 olika avsnitt. Det fina med det är att man behöver inte läsa igenom boken rakt av utan man kan läsa de avsnitt som berör det ämne man just intresserar sig av.

Nu ska man inte glömma bort att det här är en apologetisk vägledning för kristna föräldrar för att kunna bemöta sina barn när de läser eller hör om evolution, om bibelns tillförlitlighet, jordens ålder osv. Fast jag kan hålla med en annan recensent om att jag borde fått boken för många år sedan då barnen var mindre så är den även bra nu. Den är skriven så att man kan lätt friska upp sitt minne och även diskutera med vuxna barn eller andra vuxna i de olika ämnena. Lite av en uppslagsbok för att komma ihåg. Så Rusta dina barn kan läsas av alla för diskussioner om skapelse, vetenskap, Jesus, Gud och annat eller för att få input i sina egna grubblerier.

Natasha Crain är amerikansk författare och bloggare.

söndag 18 oktober 2020

Svenska Folkbibeln 15

 Man kan ju inte recensera Bibeln. Men man kan skriva om den översättning som gjorts och de olika bibelformat som finns. 

När Svenska Folkbibeln kom 1998 (NT) så blev det fort en översättning som jag tyckte om och som blev min bibel. Visst läser jag andra översättningar också, men SFB blev min vardagliga bibel. Språket var kanske inte det bästa alltid i SFB men man har gjort ett fint arbete och förbättrat språket på många ställen i den nya version som kallas Svenska Folkbibeln 2015. Man har också utökat fotnoterna så man får mera
förståelse för olika saker då man läser. Så folkbibeln blir bara bättre och bättre. Sedan är det inget minus i att man kan välja i vilket format man vill ha bibeln, tunn, tjock, stor, liten. 

Jag själv intresserade mig för Antecknings Bibeln eller Kreativa Bibeln som har breda marginaler. Det gör den ganska stor men jag har verkligen använt mig av marginalerna för att anteckna. Det har gjort att bibeln verkligen har börjat kännas som min egen och jag är hemma i den mer och mer. Det finns dessutom många sidor att skriva och anteckna i och så en väldigt fin uppslagsdel att läsa och studera.  

Livet på Mackmakeriet


 Stina Jonsson är författare, lektör och redaktör. Jag fick stifta bekantskap med henne första gången genom Där hoppet bor. Nu har man slagit ihop två av hennes böcker Att äta creme brulee och Att stämma en gitarr till Livet på Mackmakeriet. Det för att personerna i båda böckerna är de samma. 

Det är vardagliga problem och knepiga situationer som rör sig i huvudkaraktärernas tankar och handlingar. Betsy är less på sitt caféjobb och väninnorna är upptagna med sina familjer. Kyrkan känns tråkig och drömmen om att resa ser ut att ha gått upp i intet. Tanja som ganska långt fått göra det hon drömt om. Vara hemma med barnen ha en fin och engagerad man, men ändå känns det inte bra. Vart tog deras kärlek vägen?

Stina Jonsson skriver lättläst och mysigt och räknas till det som kallas feelgood litteratur. Jag såg att man till och med kallar hennes böcker kristen feelgood. Nåja, det får de väl göra, för Stina berättar verkligen trevliga berättelser som de flesta kan känna igen sig i. 

Olika och jämlika

 

Teologen, författaren och samhällsdebattören Olof Edsinger är verkligen en sanningssökare som inte värjer sig inte för att gräva i svåra frågor. Några av hans tidigare böcker Krigen i Gamla testamentet, Domen och Bekänna färg vittnar också om detta. 

Med Olika och jämlika - manligt och kvinnligt ur ett kristet perspektiv, så gräver han i vad manligt och kvinnligt är. Han börjar med att ge en lätt analys av tre sekulära lösningsförslag på våra kön, traditionalism, radikalfeminism och queerteori. Sedan går han in på vad Bibeln bygger på och har för förhållningssätt till könen. För att sedan gå in på brister i de sekulära lösningsförslagen. 

Är vi verkligen så olika? frågar han sig i bokens andra del och går in på det biologiska, psykologin, sexualiteten m.m. för att sedan i del tre gå i närkamp med tre mycket svåra texter i NT. Vad ska vi tro om dem? Hur ska vi förstå dem? Hur ska vi tolka dem?

Nu kan man ju tro att man vet vad Edsinger kommer att säga bara för att han är teolog och bibeltrogen, tji får man om man avfärdar boken så lätt. Ja, han klargör vad han själv ser som rimligt svar eller möjligt svar på olika frågor men det ska en författare göra, men han ger hela tiden möjlighet för läsaren att bilda sig en egen uppfattning eftersom han ser på frågorna från flera olika håll. Olof håller inte fast i åsikter i frågan om manligt och kvinnligt bara för att det "ska vara så" och inte heller vid stereotypa könsroller. Han låter olika perspektiv hela tiden tala då det gäller kön, könsidentitet och sexualitet.   

söndag 11 oktober 2020

Dunkelstjärnan


 Dunkelstjärnan vad jag förstår är den första delen eller det första äventyret vi får ta del av i en fantasy serie som heter Kampen om Tusenvärld. Joseph A. Davis debuterade i fantasy genren med serien Markus av Trolyrien och är som sagt nu tillbaka med en saga. 

I Dunkelstjärnan får vi möta tolvåriga Julia hennes lillebror Edvin och flyktingpojken Kasir. Julia ser att det är något speciellt med Kasir och han bär omkring på en målarpensel som det är något konstigt med. Vi får också träffa alkoholisten en mystisk gubbe som egentligen är trubadur men något mera än det. 

En dag så tvingas Julia, Edvin, Kasir och fyllot fly för skuggorna till Kasirs hemland genom en magisk portal. Det visar sig att allt är inte som man tror, inte ens Julia och Edvins pappa, som är död, var den de trodde han var. De fick veta mer om honom ju längre in i äventyret man kommer. 

Det är en otroligt spännande och fin berättelse Joseph ger oss och man får en glimt av hur det kan vara att vara flykting och komma till främmande land och inte förstå kulturen och kunna språket och ingen vet vem man är. Även fast boken riktar sig till de som är i nedre tonåren så är jag glad av jag som vuxen och gubbe får läsa detta fantastiska äventyr. Det finns alltid mycket mörker att kämpa mot visar de fruktansvärda levande skuggorna. Fantasy är en bra berättarform att ta upp olika ämnen på och Joseph A. Davis är skicklig på det. 

torsdag 1 oktober 2020

Visst gör det ont när hjärtan brister


Låt mig få börja med att säga att Tommy Dahlman har ett fint poetiskt språk. Beskrivande bilder och fina formuleringar som gör det till en njutning att läsa. 

Det är en mycket ärlig bok Tommy Dahlman skrivit. Med den får vi veta vad som hände och som skapade rubrikerna. Han försvarar inte sina rattfyllor och sin skilsmässa utan försöker förklara. Det finns mycket smärta och ånger, sorg och saknad i berättelsen. 

Många i kyrkans värld visade en distanserad skadeglädje när hans liv gick sönder, medan andra i kyrkans värld ställde sig vid hans sida och sträckte ut en hjälpande hand. 

Det som gör Tommys bok speciellt intressant är att han lyckas med att i sin brustna livsberättelse veva in den moderna vetenskapen, som framställs som objektiv, absolut och tillräcklig, medan kristen tro beskrivits som subjektiv, grundlös, gammalmodig och onödig. Så boken är också apologetisk mitt i livsberättelsen. Varför det? Jo, för att Tommy förlorade aldrig sin tro på en kärleksfull och barmhärtig Gud när det gjorde som mest ont. Tvärtom, hans tro fördjupades i den här smärtsamma vandringen.  

Babylons agenter


 Dr. David Jeremiah har funnit sitt eget sätt att skriva på om svåra ämnen. Hans tillvägagångssätt i Babylons agenter är samma som i förra boken Apokalypsens agenter. Och varför inte använda ett fungerande sätt? Dessutom är det lättillgängligt för läsaren. 

Hur är då hans skrivsätt och upplägget? Det är ju profeten Daniels bok och dess profetior som ligger till grund i Babylons agenter, och han går igenom boken kapitel för kapitel. Han börjar varje kapitel med en uppdiktad del för att visa det drama och den verklighet och den tid som Daniel levde i. Det blir som en kort novell. Sedan går han in på skriften bakom historien och förklarar mer innehållet och till sist så får vi en förklaring av texten kan betyda för oss idag. 

"Fiktionen riktar sanningen in i våra hjärtan, och Skriften bakom fiktionen riktar in den i våra sinnen." förklarar David Jeremiah sitt sätt att skriva och jag kan bara säga att det funkar väldigt bra. Man ser på Daniels bok på ett nytt sätt då man läser Babylons agenter.

torsdag 17 september 2020

Genom allt


 Psykisk ohälsa är något som drabbar fler och fler. Bakom vackra fasader och leenden finns många gånger panikångest, depression, stress, oro, sömnbesvär och utmattning. Men det är inte bara människor utanför kyrkan som drabbas av det utan även pastorer, diakoner, lovsångsledare och andra arbetare inom kyrkorna. Men hur är det att kämpa med psykisk ohälsa i kyrklig miljö.

Camilla Olsson vet hur det är. Hon växte upp i ett kristet sammanhang, gifte sig med en pastor och blev pastor och lovsångsledare. Redan som ung, nygift och lärarstudent drabbades hon av ångestattacker. Ångestattacker som lamslog hennes liv och den psykiska ohälsan präglade hennes tillvaro och hopplösheten var påtaglig. Dessutom var hon och hennes man ledare för en församling och tron, ja tron ja, vad skulle man göra med den. För Camilla och hennes man Anders blev det att börja vandra bönens väg. Det var jobbigt, trångt och smärtsamt men bit för bit fick Camilla lära känna Gud som sin far, Jesus som smärtornas man och den Helige Ande som sin hjälpare. Trots det så mår hon ibland bättre och ibland sämre och livet har sina utmaningar. Men vägen går framåt.

 

söndag 13 september 2020

I början skapade Gud


 En så fantastiskt intressant bok. Så givande, så tänkvärt så utmanande. Bokens namn är från 1 Mosebok 1:1 och det talar ju om att den handlar om skapelsen och urtiden. Elva författare tar sig ann frågor som, Hur blev allting till? Universum, jorden, djuren, växtriket, människan? och vad är liv för något?

Vi i vår tid är skolade i utvecklingsläran och naturalismen som absoluta sanningar, medan det visar sig att så väldigt lite av den vetenskapen är sann. Men många toppforskare i världen har också lämnat utvecklingsläran och naturalismen för de teorierna stämmer inte. 

När det står att allt skapades på sju dagar var det då 24-timmars dygn? Är skapelseberättelsen upphovet till vår sjudagars vecka? Det här frågorna bjuder in till intressant läsning. Likaså frågan om hur livet uppstod, och hur människan är skapad med sin fantastiska kropp. Dinosaurier, neandertalare och andra har de funnits? Läs begrunda och fundera. 

Folkets Bibel


 Jag minns så väl när jag fick Nya Testamentet 1996 av en god vän i Sverige. Det var en ny översättning som just hade kommit. Jag började genast läsa och när sedan hela Bibeln kom som bar namnet Svenska Folkbibeln så skaffade jag den. Jag läste och läste. Ganska snart kom också Bibel 2000 och det var mycket diskussion kring den och Folkbibeln.
Men Folkbibeln hade blivit min och den översättningen trivdes jag med (även fast jag läser andra också) och jag har Folkbibeln i olika tjocklekar, storlekar och modeller. Folkbibeln var min predikobibel, studiebibel och uppbyggelsebibel och framför allt Guds levande ord.

Med stort intresse så har jag nu läst Folkets Bibel berättelsen om hur vi fick Svenska Folkbibeln. Hur man ville göra en läsvänlig och grundtexttrogen bibelöversättning. Jag hade ju ingen aning vilket enormt projekt det var och med vilka små resurser de arbetade med och hur Gud var med i projektet och gjorde många under. 

Det jag inte visste var att när man påbörjat arbetet med Svenska Folkbibeln så inspirerade det också till en ny finskspråkig översättning, man översatte i Norge till en norsk översättning och hade redan varit på gång i Danmark med en översättning så man kunde uppmuntra och stödja varandra och byta erfarenheter i arbetet. Det är roligt att man på flera ställen berättar om oss finlandssvenskar och vårt intresse i Folkbibeln och om hur mycket den också sålts här och används här. 

Boken Folkets Bibel är indelad i tre delar där de inblandade i projektet berättar om det de varit delaktiga i. Den första delen berättar om Folkbibelns tillkomsthistoria, den andra delen hur Folkbibeln togs emot då den kom ut och den tredje delen om Folkbibeln nu och i framtiden. 

Det är bra att känna till att Folkbibeln har fått en ordentlig revidering som gjordes 2005-2015, sedan den första versionen 1996-1998 och därför talar man om Folkbibeln 15 i dag. Det har gett en ännu bättre språkdräkt och fler fotnoter. 

Man skulle kunna tro att en bok som Folkets Bibel är torr och trälig att läsa, men det är den inte, tvärtom! Den har mycket att ge och dessutom inspirerar den till att läsa Guds levande ord. 


 I sin bok Befriad så både varnar och befriar Gertrud Storsjö läsaren. Jesus varnade sina efterföljare att de inte skulle låta sig bedras. I vår tid, i vårt samhälle så låter sig många bedras av den österländska andligheten. Gertrud visar hur många som inte har en aning om vad yoga innehåller luras in i den österländska ockulta andligheten. Man tror att yoga är ett sätt att varva ner och koppla av och kanske någon form av gymnastik, men det är det inte. 

Många kristna låter sig också dras in i det som kallas "kristen yoga" och Oneness Blessing bl.a. fastän det inget har med Bibeln och kristen tro att göra. Gertrud berättar att all yoga och det vi har under begreppet New Age har med en andlig verklighet att göra. Det är den onda andevärlden som regerar där. 

Gertrud inte bara går in på vad allt det här inom New Age är utan hon berättar också om att den som varit inblandad i något "nyandligt" kan också bli befriad från det. Det som människorna söker i New Age, frid, kärlek och helande, det kan bara Gud ge genom Jesus Kristus. Många är det som har upptäckt det och fått vara med om det. 

Tro ändå!


 Tommy Lilja kanske inte behöver någon närmare presentation. Han har skrivit många böcker, figurerat i tv, känd pastor, har stora kampanjer, bibelskola osv.

Hans senaste bok Tro ändå! Så handlar om vad tro är. Han menar att tron är platsen där det omöjliga blir möjligt. "På samma sätt som den som upplever hopplöshetens kval kan klättra upp med hjälp av tron, behöver den framgångsrike tron för att inte ramla ner!",  för att citera lite av vad boken går ut på. 

Tommy talar om vem som är motståndaren till tro, om Guds löften, om att kunna förlåta sig själv och andra, att vi tror med hjärtat men tvivlar med huvudet, att tron har en övernaturlig effekt, hur viktiga de ord vi uttalar är och vad göra när tron är död. Tommy tar död på många felaktiga uppfattningar som folk har och kanske tagit till sig av det vi kallar trosundervisning. Men på samma gång är det, eller man har känslan av att det är just trosundervisningen han delar. Men är det då en snedvriden tolkning han själv kommer med? eller är det en sundare undervisning om tro? 

Jag tänker inte ge något svar utan läs Tommys bok och fundera själv över det han skriver. 

När hjärtat slutat slå


 Det är en berörande berättelse som Elsa Lundin ger oss i sin bok När hjärtat slutar slå

Tänk att en så ung flicka (16-17 år) kan få hjärtstop och vara i princip död, men få livet tillbaka. Dessutom så var hon i USA som utbytes student då det skedde. När hon fick hjärtstop soch ambulanspersonalen var på väg med henne till sjukhuset gav de upp försöken att få liv i henne men hennes envisa väninna tillät dem inte att ge upp utan bad dem att fortsätta. Hennes hjärta kom att stanna 37 gånger på två timmar.

Att ha varit med om något liknande och trots "helande" så var vägen tillbaka lång. Rehabiliteringen att lära sig använda armar och ben tog tid och något som hon tydligen får leva med är hjärntrötthet. Dessutom kom hennes hjärta att ännu stanna två gånger, men nu har hon inopererat en sorts pacemaker som slår igång hjärtat om det händer. 

Mitt i allt detta träffar hon den kille som ska bli hennes man och hon har börjat med ett eget företag där hon tillverkar silversmycken. 

torsdag 3 september 2020

De tre nycklarna


I förordet till De tre nycklarna skriver Carl-Erik Sahlberg att man kan se den här boken som en sammanfattning av hans kristna tro och kanske något av ett andligt testamente. Det gör ju att man läser med extra nyfikenhet och mottagligt sinne. För han berättar om den tro han har och som präglat hela hans liv.

Det är tre nycklar som en god och generös Gud har gett människan Adam: 1/ Full och förtroendefull gemenskap med Gud, 2/ Evigt liv och 3/ Rätten att regera på jorden.
Carl-Erik utgår från att Gud är god och vill oss gott. Men ondskan finns också och ställer till det. Han berättar också om hur han gör då han stöter på svåra bibelställen och de tre frågor han ställer sig då. Han är också inne på frågan att varför måste Jesus dö, sin syn på präster, evigt liv, bön och mycket annat. Boken är nog lite av ett andligt testamente eftersom han skriver mycket om vad han själv upptäckt av tron och hur den fungerat(r) i hans eget liv.  

Enkelt och klart, uppfriskande och trosstärkande är De tre nycklarna.

söndag 30 augusti 2020

Så länge dagen varar

Håkan Sunnliden är en välkänd person för oss här i svenskfinland. Många är de konferenser och seminarier som han talat på och då mycket om cellkyrkan.

I Så länge dagen varar så berättar Håkan om sitt liv. Hur han fick kallelsen till präst, då han kom med i den karismatiska förnyelsen med profiler som Ylva Eggehorn, Ulf Ekman, Linda Bergling och många andra. På åttio- och nittiotalen fick han vara med om en väckelse i Hjälmseryd. Han blev resande bibellärare, fick en vision om cellkyrkan och höll på förlora livet i Nepal under ett missionsuppdrag.

På samma gång som han är med om allt det här så får han vara med om och se hur Svenska Kyrkan förändras och hur sådana som han som räknas till de konservativa jagas ut ur kyrkan och hur kyrkan blivit något den inte borde vara. Men trots motstånd från den egna kyrkan så har han valt att aldrig lämna den och dessutom så bär han ett hopp för det som kan bli morgondagens kyrka.

Håkan Sunnliden har med berättelsen om sitt liv lyckats med att analysera det som hänt de senaste 40-50 åren inom kyrkan, på samma gång som det blir kyrkohistoria, men ingjuter också hopp för dem som tycker att allt ser hopplöst ut. Det finns en framtid för kyrkan och Guds rike enligt Håkan, men det kanske inte kommer att se ut som det gör idag.

lördag 22 augusti 2020

Orubbligt hopp

Max Lucado, pastor sedan 1978, har sålt mer än 140 miljoner böcker. Orubbligt hopp är hans fyrtionde bok. Han är en av de mest omtyckta kristna författarna och är det säkert också här i vårt norden eftersom så många av hans böcker blivit översatta och kommit ut här.

Men man kan nog förstå hans popularitet, för med den enkelhet, humor och förståelse han har av Bibelns ord så kan han göra det användbart och levande för oss läsare.
Den här gången tar han sig ann 14 av Guds löften till oss som han själv tror och lever med och som han brukar delge andra.
Det finns mycket som är osäkert i vår värld, vi kan vara överhopade av problem, känna besvikelse, oro, och det finns inget hopp. Max vill hjälpa oss att lägga fokus på betydelsefulla löften som Gud gett oss och som är nedtecknade i Bibeln. Det fina är att Gud styr vår värld i enlighet med dessa stora och dyrbara löften.
Max Lucados hälsning är att vi ska bygga våra liv på Guds löften.

fredag 14 augusti 2020

Gudomlig inriktning

Craig Groeschel måste ha blivit populär. För olika förlag ger ut av hans böcker. Och visst kan man förstå hans popularitet och att han blir omtyckt. För han skriver uppmuntrande, hoppfullt, humoristiskt och förankrar det väl i bibelordet.

I Gudomlig inriktning med underrubriken 7 beslut som förändrar ditt liv, så visar han på hur beslut som vi gjort tidigare i vårt liv påverkar oss i dag, positivt eller negativt, och hur beslut vi gör i dag kan påverka hur vårt liv ser ut i framtiden.
I vilken riktning rör du dig? Skördar du frukterna av att konsekvent fatta rätt beslut? Varje dag, i varje ögonblick, gör du nya val som läggs till de gamla och tillsammans kommer de att fördjupa eller förminska ditt livs historia.

Craig ställer frågan om hur vill jag att min historia ska se ut då jag berättar den. De små besluten som ingen annan ser så är de som leder till de stora resultaten. Vi har den stora förmånen att vi kan bjuda in Gud att hjälpa oss steg för steg så att vi mer och mer kan berätta hans historia om oss och våra liv och inte vår historia som inte alltid är så bra. Det finns enkla och genomförbara steg som kan hjälpa dig till underbara och oväntade platser som bara Gud kan ha förberett för dig. Om du bara låter honom leda dig.


måndag 10 augusti 2020

Dag för dag


Kyrkohistoriskt  kalendarium. Det är Carl-Erik Sahlberg som upptäckte då han undervisade i kyrko- och missionshistoria i Tanzania att årets alla dagar kunde täckas av viktiga händelser i kyrkans historia.

Dag för dag under hela året kan man läsa om ibland dramatiska, ibland avgörande och till och med komiska  händelser i kyrkans och missionens historia. Det handlar om segrar och nederlag, framgångar och besvikelser för enskilda men också för kyrkan i stort. Under ett år kan man få en inblick i kyrkans enorma historia och det är inte illa. Tänk så mycket som hänt under tvåtusen år.

tisdag 28 juli 2020

Dina känslor är inte i vägen

Alla har dem. En del känner dem starkt andra mindre. Endel lever efter dem andra förtränger dem. Känslor har vi och det är inte alltid lätt med dem.

Laila Dahl vill hjälpa oss på vägen med vårt känsloliv. Hon hävdar att känslorna vill berätta något för oss, de är information. De visar vad vi längtar efter, vad vi vill, vad som är viktigt just nu, men de varnar oss också för fara och visar var våra gränser går.

De flesta av oss har med oss från bardomen eller unga år känslor som ställer till det för oss idag. De hindrar oss i olika situationer och vi kanske inte förstår varför vi blir arga, rädda, ängsliga eller skrämda. Men vi behöver våga möta och acceptera och kommunicera våra egna känslor för att också kunna möta och ta in andras känslor. Veta varför vi känner som vi känner.

Dina känslor är inte i vägen är en relationsbok indelad i två delar. Den första delen beskriver dina känslor och hur de påverkar dig. Den andra delen beskriver dina känslor och hur de påverkar relationen. Efter varje del har hon också en verktygslåda där vi får hjälp och tips på hur vi kan ta itu med känslor som blivit till problem för oss.

Det går riktigt bra att leva med det kapitel som rör en djupt och bearbeta det som kommer upp tills det är färdigt och man behöver inte alls sträckläsa boken och inte ens varje kapitel utan ta till sig det som känns angeläget.


torsdag 23 juli 2020

Jag är inte längre rädd

Tommy Hellsten, den finlandssvenske terapeuten och teologen behöver knappast någon närmare presentation efter alla de uppskattade böcker han skrivit.

Nu är han här med Jag är inte längre rädd en bok om kärlek. En bok som har kommit till honom. Han börjar inte med att skriva han börjar med att lyssna. Lyssnar efter om boken är på väg mot honom. Är den det så föds den fram och blir klädd i ord.

Jag är inte längre rädd blev en stor vanlig Hellsten bok. Eller kanske jag ska säga med ett intressant djup. Han skriver om de vanliga ämnena, skam, kontroll, tro, bön, självkänsla, mod, ödmjukhet och att vår livsuppgift är att vara kärlekens kanal i världen, eftersom kärlekens källa, Gud, är kärlek.

Det jag menar med djup i boken är att varje kapitel (och de är inte långa) ger en mycket att tänka över och reflektera över. Hellstens språk och uttryck ska man också lära sig för att förstå och nå det han säger. Gör man det så får man mycket gott till livs.

Jag är inte längre rädd är verkligen en bok om kärlek. Som visar att kärleken alltid pekar på sanningen och att sanningen gör oss fria och hela och mer mänskliga. Upprättelse är ett gammalt ord som brukar användas för det här.

lördag 18 juli 2020

Innanför paradisets portar

En av de märkligaste böcker jag läst på länge. Jag vet inte hur jag ska förhålla mig till den. Man berörs och blir hoppfull, den strider mot Ordet eller gör den det? Bibeln avslöjar ju inte allt. Dessutom är det en klassiker.

Det är över hundra år sedan Rebecca Springer hade sin upplevelse att hon var i himlen. Rebecca var svårt sjuk och svävade mellan liv och död. Det var under de dagarna som hon var med om att få se himlen. Hon säger att hon kan inte återge allt hon var med om eller försöka beskriva allt det hon såg. Men hon försöker berätta så gott det går och hon vill visa på hur nära varandra vårt jordiska och himmelska liv är. Hon vet också att det finns delar som är motstridiga den traditionella synen på himlen, men hon är ingen profet eller predikant, hon berättar bara det hon såg.

Lite glimtar från hennes berättelse är att i himlen byggdes hus, man undervisades i Guds underbara sanningar, hon såg Luther och Wesley undervisa, det fanns (något jag starkt gillade) bibliotek, skrevs böcker, fanns bokförlag, vacker natur, man hade uppdrag osv.

Läsvärt, spännande, annorlunda, tröstande och man undrar....

torsdag 9 juli 2020

Vår dubbla arvslott


Andy Glover berör ett mycket intressant och viktigt ämne med Vår dubbla arvslott. Det är vad faderskap är och att tyvärr så många idag lever faderlösa. Det är inte bara att så många lever utan en jordisk pappa utan att så många troende inte heller vet om och har förstått vad det är att vi har Gud som far.

Andy visar på vad det handlar om då Jesus är son och vad det innebär att vi kallas söner och döttrar. En slav ärver inget men en son och dotter ärver och vilket enormt arv vi har fått av Gud vår far. Han berättar också om hur hela hans inställning till tron, medmänniskor och Gud förändrades då han lät Gud älska honom som den fullkomliga far han är.
Guds faders kärlek handlar om intimitet, identitet och arv. Vad för vi vidare till våra medmänniskor och nästa generation? Är det religion och en tunn tro eller en intim relation med Gud där vi har vår identitet och ett arv.

Läkande, upprättande, kärleksfullt är budskapet om Gud faders hjärta och viktigt att våga ta till sig bit för bit.

https://www.sjobergsforlag.se/bocker/uppbyggelse/var-dubbla-arvslott-andy-glover

onsdag 1 juli 2020

Drömvandraren, under nattens timmar


Det var en överraskning då Drömvandraren - under nattens timmar damp ner i postlådan, jag visste inte att den hade varit på gång. Men roligt var det att den kom. Tomas har hittat en intressant story med Adam och hans drömmar. Drömmar som för Adam och Katie ut på nya äventyr.

Då jag läste funderade jag flera gånger att ska jag kalla den thriller eller spänningsroman eller vaddå?Drömvandraren är allt det och inget av det. Varför säger jag så? Jo, för att Tomas har skapat en berättarform på ett helt unikt sätt med Drömvandrarserien. Det är dramatiskt, ja, spännande, ja, oväntade vändningar, ja, mörker och svårigheter, ja, tro, hopp och kärlek, ja! Alla ingredienser som en riktigt bra thriller eller spänningsroman ska ha, så därför är den det men också unik.

Adam är hemma i Sverige och Katie som han mötte i första boken är också där när berättelsen börjar. Men så får Adam sina drömmar som för dem till Amerika och så börjar de leta efter dem som Adam drömt om. Men allt är inte som de tror. Katie börjar konfronteras med sin historia och den försvunna pappan och mamma som inte är hennes riktiga mamma. Kvinnorna och barnen som Adam drömde om som är i livsfara och som tog dem till Amerika vad hände med dem? Allt vävs in i en hisnande historia som får ett oväntat slut.


måndag 29 juni 2020

Två klassiker


Två klassiker, flera upplagor, älskade böcker.
Gud är din pappa av Floyd McClung är den första av de två klassikerna som Semnos förlag valt att ge ut på nytt. Jag har själv ett exemplar från 1985 och då hette den Gud är din far. Man förstår att boken blivit en klassiker eftersom Floyd skriver utifrån Bibeln och egen erfarenhet.

Boken är djupt själavårdande och låter oss förstå varför Bibeln nämner Gud som far eller pappa. Han talar om att vi ofta lever med en felaktig föreställning om Gud, att Gud är en kärleksfull pappa till skillnad från den gudsbild många har, att vi är sårade i vårt inre i brist på kärlek och får vi uppleva Guds faderliga kärlek leder det till helande och frigörelse. Han berör ju förstås mycket annat också.
Ett viktigt och ständigt aktuellt ämne som förhoppningsvis får beröra alla dem som behöver det.

Den andra klassikern är Phillip Kellers En herde ser på den tjugotredje psalmen. Efter 50 år och mer än 2 miljoner sålda exemplar så får vi igen ta del av Kellers insikter om den gode Herden - Jesus Kristus. Dolda skatter får vi upptäcka när herden Keller ser på fåraherden Davids psalm. Keller som föddes 1920 i Östafrika kom att arbeta både som agronom och fåraherde innan han blev biolog och naturfotograf. Han kom också att skriva flera böcker och En herde ser på den tjugotredje psalmen är den mest kända.

torsdag 18 juni 2020

Under bar himmel


Vad härligt att det börja komma lite romaner. Det jag har svårt med är att de kallas "kristna romaner", vad är det? Nå, jag kan förstå att de kallas så eftersom författaren är troende och det finns inslag av tro, bön och vittnesbörd i romanen. Men jag tycker att "kristna romaner" ändå är problematiskt för romanerna är så bra och fastän de har lite tro, bön och vittnesbörd i sig så behöver man inte sätta dem i så starkt fack. En roman är en roman.

Under bar himmel så har vi ett antal karaktärer som för lite mer än tio år sedan bröt med varandra på grund av missförstånd, föräldrars utsagor och tyckanden och besvikelser. Så möts de igen av olika omständigheter och så börjar ett arbete med försoning och att reda ut det som gick fel, förlåta och låta sina sår helas. Sedan så är det också mycket kärlek och romantik också inblandat.

Susan May Warren som för mig är helt okänd så är nog en berättare ut i fingerspetsarna så jag kan förstå att hon fått många utmärkelser och sålt bra med böcker.

https://www.semnos.com/bocker/under-bar-himmel/

måndag 15 juni 2020

Hopp i mörkret


Det är härligt att få läsa en bok som inger hopp då författaren kan berätta om sorg, problem och bekymmer som man brottats med och hållbarheten i en enkel tro i allt det man är med om. Även fast frågor, känslor och ilska kommer fram.

Craig Groeschel börjar i berättelsen om pappan som kom med sin demoniserade son till Jesus med orden: "Jag tror. Hjälp min otro!" Sedan visar Groeschel att profeten Habackuk brottas och ställer samma frågor som vi gör idag. Var är du, Gud? Varför bryr du dig inte? Varför gör du inget? osv.

En mycket berikande och givande läsning som visar att vi är inte ensamma med våra frågor. De må vara profeter, kungar, apostlar eller bara en vanlig förälder så ställs samma frågor i Bibeln. Det intressanta är sedan hur de gjorde när de hävt ur sig allt. Det är där vi har att lära oss en hel del.

https://www.sjobergsforlag.se/bocker/hopp-i-morkret-craig-groeschel

torsdag 4 juni 2020

Mötas längs vägenTvå pensionerade präster och biskopar, Esbjörn Hagberg och Hans-Erik Nordin brevväxlar med varandra. De "känner" varandra via arbetet i kyrkan men inte så väl som man skulle tro. Det är det som gör brevväxlingen så intressant. De har delat samma tro, tjänat i samma kyrka och varit biskopar båda två men aldrig fört ett samtal mer på djupet.

Nu möts de båda herrarna som pensionärer och delar livserfarenheter. Ärligt öppnar de sig för varandra om vad de brottats med i livet och den kristna tron. De snurrar kring livsfrågorna, döden, livet, hoppet och evigheten. Det är intressant hur de kan veva in allt det de funderar och skriver om i kyrkoårets kalender. De börjar på kyrktrappan för att sedan gå in i Advent, Jul, Fastan, Påsk, Pingst och Trefaldighetstiden.

En bra bok att samtala kring i smågrupper eller att föra dialog med själv.

https://www.libris.se/product/motas-langs-vagen-att-lata-tron-utmanas-av-livet/

onsdag 27 maj 2020

Det är okej att inte vara okej


Jag minns väl att det fanns en sångerska vid namn Sheila Walsh. Nu var hennes musik inte riktigt min stil men jag minns henne, hon var en bland många. Men att hon sedan skulle börja skriva böcker och tala på konferenser...det visste man ju inte.
Så det var en glad överraskning då hennes bok Det är okej att inte vara okej damp ner i postlådan. Det står om henne att hon idag är inspiratör, bibellärare, författare och är programledare för flera tv-program.

Man kan säga att hennes budskap är: Gud är för dig!

Har du utmattad, hamnat i skilsmässa, annars trött, less på religiositet, hamnat under orimliga krav ställda av andra eller dig själv, ja, vad det än är så vill Gud ge dig en andra chans. Den kan komma den stunden när vi tänker att det var inte det här livet jag väntade mig. Gårdagen kan ibland göra oss fångna, ledsna, skamfyllda, sårade och sökande.

Sheila Walsh uppmuntra oss till att möta den smärtan och sedan börja om. Men inte ensam. Gud finns också där och omstarten handlar om hur vi tänker om Gud, oss själva, vårt vardagsliv och om vi tillåter Gud att hjälpa oss i våra svagheter, sår och smärtor.

Det är okej att inte vara okej är på många sätt en uppmuntrande, hoppfull och läkande bok.

https://www.semnos.com/bocker/det-ar-okej-att-inte-vara-okej/

torsdag 21 maj 2020

Mamman, mordet och det otänkbara mötet


Det är en otrolig historia som Debra Moerke berättar med sin bok Mamman, mordet och det otänkbara mötet. Det är inte en uppdiktad historia, ingen roman, utan det handlar om det liv som Debra hennes man Al och barnen fick.

Det var när Debra och Al hade bestämt sig för att bli fosterföräldrar som deras liv kom att ändras så totalt. Under aderton år hade de 140 barn som de tog hand om förutom sina egna 6 barn. Men det var en syskonskara och en av flickorna där som kom att dra in dem i något de aldrig kunnat ana.

Att flickan skulle dödas var något de aldrig kunnat tro men inte heller att Guds kärlek och förlåtelse skulle kunna vara så verksam i deras liv och andras liv så att mörker kunde vändas till ljus.

Det är en gripande berättelse Debra ger oss och genom att berätta om deras liv. Det är inte alltid lätt när Gud kallar en till ett uppdrag men inte heller fattigt på Guds kärlek, omsorg, helande och vad han kan göra.

https://www.sjobergsforlag.se/bocker/livsberattelser/mamman-mordet-och-det-otankbara-motet-debra-moerke-med-cindy-lam

fredag 15 maj 2020

Utan slöja


Francine Rivers är och har varit otroligt produktiv författare. I över fyrtio år har hon skrivit roman efter roman. Under åren 1976 till 1985 var hon enormt framgångsrik på den sekulära marknaden. Romanen Kärlek som befriar skrev hon efter sin omvändelse och kom att bli hennes trosbekännelse.

Nu har Sjöbergs förlag valt att ge ut hennes roman serie Nådens döttrar. Serien handlar om kvinnor som spelade viktiga roller i Jesus släkttavla. Först ut är Utan slöja som handlar om Tamar som gifte sig med Judas sin Er och efter att han dött med sonen Onan.
Efter att Onan dött så skickades hon hem till sin familj och sedan med list så blev hon gravid med Judas som pappa till det barn hon väntade. Han tog sedan hand om henne.

Tamar var en kvinna av hopp. Hon blev om och om igen sviken av de män som kontrollerade hennes liv och framtid. Men hon kämpade och slogs för sin rätt att tro på en kärleksfull Gud och hon gav aldrig upp hoppet.

I slutet av boken finns en studiedel där man får ta del av den bibliska berättelsen om Tamar och svara på de frågor som finns. Det kan man göra ensam eller i grupp.

https://www.sjobergsforlag.se/bocker/romaner/utan-sloja-francine-rivers

torsdag 7 maj 2020

Mod att leda


Brené Brown har den här gången gett sig in på ledarskaps frågan. Hon tar förstås med sig in sin forskning då hon skriver om ledarskap.

Hon har ju forskat och skrivit om att vara sårbar och hennes bok Mod att vara sårbar blev inte bara en storsäljare och känd utan ligger också som grund för det hon skriver om ledarskap. Hon visar att vara sårbar är inget negativt då man är ledare. Tvärtom så löser det mycket för kreativitet både hos ledaren och de andra. Skam är något som spökar hos många och är därmed också ett hinder i att vara sårbar. Nå det finns mycket annat också som kan stå i vägen för sårbarhet. Dessutom ska man inte tro att sårbarhet är samma som mjukhet eller att vara mesig. Nej, sårbarhet är mod enligt Brené.

Ett modigt ledarskap låtsas inte ha alla svar. Ett modigt ledarskap är nyfiket och ställer frågor. Modigt ledarskap undviker inte svåra samtal och situationer utan är i allt detta sårbart. De ledare som är sårbara i sin motighet ser potentialen i människor och idéer och förmår utveckla den potentialen.

Brené Brown delar också med sig av strategier och verktyg för att om möjligt hjälpa dem som är i ledande ställning att våga vara sårbara och göra ett modigt arbete.

https://www.libris.se/product/mod-att-leda/

torsdag 30 april 2020

Evigheten har redan börjat


Svenskättlingen John Ortberg behöver säkert ingen närmare presentation eftersom hans böcker som Livet jag längtar efter och Kärleken jag längtar efter och några till blivit omtyckta av så många.

Med Evigheten har redan börjat så vill Ortberg rädda oss från alla missuppfattningar som begreppet "frälsning" fått både innanför och utanför kyrkan. Och visst, Ortberg klargör många missupp-fattningar som varit förödande för många. Som att evigheten är något som börjar när vi dör. Men evigheten finns redan här och nu. När Jesus talar om evigt liv handlar det mer om att himlen ska komma in i oss än att vi ska komma in i himlen. Även att det handlar mindre om en rad dogmer och mer om att följa Jesus.

Jag tror som det står på bokens framsida att det John Ortberg skriver om kommer att bli en radikal återupptäckt av vad Jesus menade med frälsning. Så var det för mig.

https://www.libris.se/product/evigheten-har-redan-borjat/

fredag 24 april 2020

Mamma kyrkan berättar


"Kyrkan är en mor som fött sina barn både i glädje och smärta. Här berättas hennes 2000 år långa historia genom personliga berättelser." Står det att läsa på baksidan av Mamma kyrkan berättar av Carl-Erik Sahlberg.

Det är ingen dålig guide man har genom Carl-Erik Sahlberg som låter en kristen från varje århundrade på ett tydligt sätt i sin person och gärning representera det viktigaste för det århundradet. Ett finurligt och bra sätt att få se vad varje århundrade präglades utav, huvudströmningar och tankar som blir till ett tidsdokument som alla tillsammans bildar ett porträtt av den kristna kyrkan.

Att den gör kyrkans historia lättillgänglig för alla vanliga läsare förstår man genom att det här är tredje upplagan.

https://www.semnos.com/bocker/mamma-kyrkan-berattar/

torsdag 16 april 2020

Oraklet


Jag vet inte vad jag ska säga om Jonathan Cahn senaste verk Oraklet. Det är hans femte bok på svenska och han är en fantastisk berättare. Han har gjort det bra då han valt romanens form för att berätta om de svåra saker han berättar om. Visst, han kunde skriva rakt av och göra uppbyggelse böcker eller bibelstudie böcker, men så tråkiga de skulle bli och säkert skulle läsarna vara långt färre än nu.
Såsom han skriver nu är det bladvändare i thrillerns form.

Många gånger under läsningen så tycker man att det verkar för bra det han berättar för att vara sant. I Oraklet så tar han sig ann det judiska jubelåret som infaller vart femtionde år och det är jubelårets mysterier han avslöjar. Jubelår var det 1817, 1867, 1917, 1967 och 2017. Vad tror ni hände då?
Det är ett mysterium som föddes i Mellanöstern för över 3000 år sedan och som idag formar och påverkar historien.

Själv säger Chan i inledningen att det man nu kommer att läsa har formen av en fiktiv berättelse, "men allt som Oraklet avslöjar i berättelsen är absolut verkligt." Det är det som gör det både skrämmande och fascinerande. God läsning.

https://www.semnos.com/bocker/oraklet/

torsdag 2 april 2020

I Jesu namn


I Jesu namn är en nyutgåva av Henri Nouwens fina numera klassiker om andligt ledarskap. En liten bok med stort innehåll som gärna läses en bit i taget.
Henri Nouwen (1932-1996) var en holländsk katolsk präst som många år var verksam universitetslärare vid Notre Dame, Yale och Harvard i USA. De sista åren av sitt liv bytte han ut universitetsvärlden till en kommunitet för personer med funktionshinder.

I kyrkan talas det ofta om andligt ledarskap, men vad är det? och vad innebär det att vara andlig ledare? Nouwen öser ur sina egna erfarenheter när han beskriver andligt ledarskap som ett annorlunda ledarskap. Ledaren är en sårbar tjänare, som behöver dem han leder lika mycket som de behöver honom.

Han lyfter också fram ledarskapets frestelser och hur man kan övervinna dem. Det är tre frestelser som ledaren ofta får tampas med. Frestelsen att vara alla till lags, frestelsen att vara omtyckt och frestelsen att ha makt och inflytande. En viktig bok som alla kan ha i sin hylla om man utövar ledarskap av något slag för att påminna sig om sin uppgift och ansvar som ledare.

John Garvey har skrivit ett fint författarporträtt som avslutar boken.

https://www.libris.se/product/i-jesu-namn/

onsdag 25 mars 2020

Kärleken fann mig


Rahil Patels bok har underrubriken En hinduprästs möte med Jesus. Genom att berätta om sitt liv, redan från barnaåren och då han som tonåring flydde hemifrån med sin bror för att få ägna sitt liv åt hinduismen och läraren, gurun och guden Guruji, så får man inblick i vad hinduismen är och lär. Med några rader så beskriver han att hinduismen baseras på att man gör saker för gud, som vallfärdar, fastar, lovsjunger och tillber. Men man ska inte räkna med att få något svar från sin gud eller ett personligt möte.

Rahil blev speciellt utvald för att han var duktig på föredrag. Han skolades i flera år och fick se hur människor runt hela världen skänkte miljonbelopp till deras organisation och hur man placerade allt i lyx och fina bostäder. Under hela den här tiden så fanns det en röst inom honom och han började dras till kyrkor och det gick snart så långt att han måste lämna organisationen och då fick han snart se hur lite älskad han var.

Förvirrad sökte han sig hem till England och fick kristna vänner och en lång resa till helande och gott självförtroende och att kunna lära sig att ta emot Guds kärlek utan att prestera något började.
Fascinerande att få läsa om hur en av de religioner som många söker sig till för frid och ro inte har något sådant att erbjuda.

https://www.sjobergsforlag.se/bocker/livsberattelser/karleken-fann-mig-rahil-patel

onsdag 18 mars 2020

Fallet Mirakel


Journalisten Lee Strobel kan det här. Undersökande journalistik. I två tidigare böcker (som jag känner till) Fria eller fälla? och Fallet Jesus har han gjort samma sak. Grävt, undersökt, intervjuat för att om möjligt få ett svar.

Den här gången så undersöker han om mirakel kan ske. Han börjar med att samtala med Dr. Michael Shermer som har gjort en resa från att tro på mirakel till att inte tro på dem. Sedan blir det samtal med Dr. Craig S. Keener som har gjort samma resa men andra vägen, från skepsis till tro. Det finns så otroligt många helanden som skett att de kan endast förklaras som mirakel.

Vad säger vetenskapen om mirakel och vad ska man riktigt tro om drömmar och syner? många muslimer säger sig ha sett Jesus i syner eller drömmar, vad ska man tro om det? De mest spektakulära miraklen som Strobel undersöker är universum, skapelsen, vår planet och uppståndelsen. Strobel tar också upp det som många brottas med och det är varför man skäms för mirakel och när mirakel uteblir vad gör man då.

Strobel kan det här med att förklara och skriva på ett begripligt sätt och att skriva intresseväckande. Han fångar läsaren men skriver inget på näsan utan öppnar för att man ska fundera och reflektera.

Det intressanta är att man har också gett ut en Fallet Mirakel för barn. Så nu kan en vuxen och barn
läsa samma bok på samma gång anpassat för båda.

https://parlanforlag.se/wwwparlanforlagse/andaktsbocker/uppbyggelse/fallet-mirakel

torsdag 5 mars 2020

När tillvaron brister


Nog minns man väl för åtta år sedan då det kom på nyheterna om mordet på det äldre paret i den lilla byn i Sverige. Ett mord fyllt med våld och ingen begrep varför detta våld mot paret.

När tillvaron brister är dottern Iréne Antbys berättelse om händelsen. Det var hon och hennes tre systrar som förlorade sina föräldrar på detta hemska sätt. Föräldrarna hörde till en pingstförsamling där de varit aktiva hela livet och levde ett lugnt liv som jordbrukare på sin gård. Fastän de var pensionärer så fortsatte de med jordbruket så länge de var friska och mådde bra.

Boken är indelad i två delar. Den första delen som är skriven av Kerstin Klason berättar om själva händelsen, polisutredningen och rättegången. Den andra delen är Irénes personliga berättelse baserad på hennes dagboksanteckningar. Där får vi möta många av de frågor hon fick processa under den här tiden. Tron, Gud, Varför, egna känslor, att förlåta osv.

https://www.sjobergsforlag.se/bocker/livsberattelser/nar-tillvaron-brister-om-tro-hopp-som-bar-irene-antby-kerstin-kl

onsdag 26 februari 2020

Paulus mot väggen


Mikael Tellbe har gett oss en intressant bok som alla bibelläsare som både fascinerats och varit arga på Paulus bör läsa. Tänk så mycket man har missförstått då det gäller Paulus.

Paulus mot väggen tar upp de aderton vanligaste frågorna om Paulus som Mikael har mött under åren som lärare och teolog. Skapade Paulus en ny världsreligion? Vad hände på vägen till Damaskus? Hur såg Paulus på Israels framtid? Har Paulus skrivit breven själv? Vad hade Paulus mot kvinnor? Var Paulus sexualfientlig? För att nämna några. Så intressanta frågor som Mikael resonerar kring och vill man fördjupa sig mera i någon fråga så slutar varje kapitel med tips på böcker för fortsatt läsning. Även fast boken är en helhet så går det också att läsa bara ett kapitel om det är en speciell fråga man funderar över och som är aktuell på något sätt för stunden.

Något intressant som Mikael Tellbe också lyfter fram och som det sällan har talats om är Paulus som mystiker, karismatiker och bedjare. Paulus ber ju faktiskt i varje brev han skrivit.

Tack Mikael för boken. Den är viktig när så många missförstått Paulus och då många vill slå en kil mellan Jesus och Paulus. Som du så många gånger skriver i boken, vi måste förstå den kultur, det sammanhang och skrivsätt som var rådande den tid då Paulus levde och skrev.

https://www.libris.se/product/paulus-mot-vaggen/

Mikael Tellbe är docent i Nya testamentet, lektor vid Örebro teologiska högskola/Akademi för ledarskap och teologi. Han är huvudredaktör för kommentarserien Nya testamentets budskap (NTB). Han är också författare till ett flertal böcker:
Lammet och odjuret: en guide till Uppenbarelse-boken
Med framtiden i ryggen: en guide till Paulus brev och budskap
Tillbaka till framtiden: vad vi påstår, tror och vet 
om tidens slut
Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord?

torsdag 20 februari 2020

Nakna utan att blygasNakna utan att blygas är en välkommen bok som behövs i debatten kring sex, sexualitet och äktenskap. Stefan Gustavsson har gjort ett gott arbete.

Det är viktigt att få bakgrunden till den situation vi står i idag då det gäller synen på sex. Stefan beskriver den sexuella revolution som skett från olika håll. Dess historiska rötter och vilka konkreta förändringar som skett och vad det har gjort med oss. Kanske är det så att allt fokuserande på sex och pornografi och våra lustar har dödat sexualiteten i oss?

 Jag tänkte på då jag läste kapitlet om Höga Visan att det är kanske Guds svar på vad han tänkt med sexualiteten. Det är befriande att Stefan tar tag i den allegorisering som skett av boken. När den grekiska filosofin smög sig in i kristendomen som ansåg kroppen vara ond så tolkade Origenes och de andra Höga Visan som en bild av Gud och församlingen. Men Stefan tar steget ut och befriar boken från den tolkningen till att låta den vara den fina poesi om kärleken mellan man och kvinna som den är.

Men Jesus då? Var han en sträng asket? Och Paulus vad har han för syn på sex? Det är givande och intressant läsning. Stefan förmår lyfta många missförstånd på bordet och visar att synen på kristen tro och bibeln som sexualfientlig är en lögn. Den sista delen i boken besvarar några av de vanligaste frågor som unga människor oftast har som sambo, onani, homosexualitet, identitet med mera.

Naken utan att blygas ger en god grund för en fördjupning i dessa svåra frågor och utmanar oss som troende att kunna stå för vad bibeln säger men också möta medmänniskorna med kärlek fast de inte tror och tycker som vi.

https://apologiaforlag.se/format/bocker/nakna-utan-att-blygas-om-den-sexuella-revolutionen-en-revolution

lördag 15 februari 2020

När larmet går


När larmet går är det dags att vakna är en mycket ovanlig bok om ett ovanligt ämne. Den har en undertitel i skrivet i gult Till Sveriges Försvar.

Det är journalisten Ruben Agnarsson som står bakom texterna. Ruben är en känd profil för många efter att ha varit vd och ansvarig utgivare för Världen idag, chefredaktör för Inblick och vicekoncernchef för Kanal 10 Media AB.

När larmet går är ett urval av ledare, nyhetstexter och intervjuer som Ruben gjort under åren 2001 till 2019. Det ovanliga med dessa texter är att de handlar om Sveriges försvarspolitik. Då man i omvärlden och särskilt Ryssland fört en aggressiv militär upprustning har man i Sverige för en lika aggressiv nedrustnings politik.
Vi får ta del av historiska perspektiv och nutida ideer till Sveriges försvarspolitiska beslut. Det är många saker som berörs och Ruben menar att läget är mycket allvarligare än vad många inser.

Vi här i Finland har nog många gånger ruskat på huvudet åt Sveriges beslut om nedrustning och tänkt för oss själva, naiva dumma svenskar. Nu då man får läsa om de politiska besluten till att de gjort som de gjort så ruskar man ännu mer på huvudet och förundras...

https://www.sjobergsforlag.se/bocker/nar-larmet-gar-ar-det-dags-att-vakna-ruben-agnarsson

torsdag 6 februari 2020

Den förbjudna boken


Jag är stum. Har svårt att hitta ord. Det är en fantasy roman. Väl skriven, intressant, så egen, så annorlunda...så...ja, vad säger man.

Den förbjudna bokens huvudperson är elvaåriga Phie och hennes familj och särskilt brodern. Vi kommer inte från vår värld till en annan värld i början av boken utan vi är direkt från början i Phies värld, eller är det vår värld? Eller är det himlen och helvetet som beskrivs? Kungen som är god och härskar (i staden) är väl Jesus och andra figurer som rör sig utanför murarna och som utplånar människorna inifrån och som förvillar dem är väl djävlar och demoner?

I Phies värld äger varje familj en bok som är förbjuden att läsa. Barnen får lära sig godkända berättelser från den men läser man ur boken i smyg eller för andra så riskerar man att släpas ut i Saahas öken av Rådet som styr över alla med järnhand. Man kan också hamna ut för att Rådet sveper ens minnen så att man glömmer allt.

Parallellt med Phies historia vecklas en annan märklig berättelse ut sig: den om flickan som läser Phies bok, och om hennes egendomliga resa utanför murarna för att rädda den bror som en gång var hennes värsta plågoande.

Vilken berättelse. Så läsvärt.

https://parlanforlag.se/wwwparlanforlagse/fantasy-och-science-fiction/den-forbjudna-boken

onsdag 29 januari 2020

Om jag flyr


Om jag flyr, Om jag hittas och Om jag överlever är Terri Blackstocks tre bladvändare. En verklig thriller serie som är bara så otroligt bra. Det är fint när troende författare kan skriva thrillers och sedan berätta om tanken bakom serien. Terris tanke bakom den här serien är förföljelse.

Vi får följa Casey Cox. Som trettonåring då hon kom hem från skolan fick hon se sin pappa hängd. Det hette hela tiden att han tagit sitt liv, men både Casey och hennes syster och mamma visste att det inte stämde. Pappan var polis och han visste något som kostade honom hans liv.

När vi kommer in i serien så har Casey flytt. Hennes vän Brent hade börjat forska i hennes pappas "självmord" och kommit något på spåren men fick betala med sitt liv och Caseys fingeravtryck och spår fanns överallt hemma hos honom. Varför hade hon dödat honom, eller hade hon gjort det?

Brents ungdomsvän Dylan Roberts anställs av Brents föräldrar för att spåra upp Casey och föra henne tillbaka så att de får svar på sitt varför. Men inget är som Dylan Roberts tror. Ju mer han nystar i härvan kring Casey desto farligare blir det för honom. Vem kan han lita på i allt det här.

https://www.sjobergsforlag.se/bocker/romaner/om-jag-flyr-hela-serien

fredag 24 januari 2020

Den ofrånkomliga gåtan


Döden och frågorna inför livets slut är inte det enklaste att skriva och tala om. Men det har Stefan Strang, cancerspecialist och professor i palliativ medicin, och Owe Wikström professor i religionspsykologi, präst och psykoterapeut gjort i brevform. De har med sina erfarenheter och med hjälp av forskning och vetenskap, tro, psykologi, filosofi och andlighet försökt att från olika håll närma sig frågan om döden. Hur förhåller vi oss till att vi en dag ska dö? Finns det något liv efter döden? Bilder och symboler och berättelser om döden och ett liv efter döden vad betyder de för oss?

Det är en bok med många frågor och bottnar och man kan läsa lite nu som då i den och ta tag i frågeställningar som just nu berör en själv och man kan läsa lite här och där i boken, den behöver inte läsas rakt igenom. Säkert kommer den att få ha betydelse för många i deras tankar, processer och möten med döden.

https://www.libris.se/den-ofrankomliga-gatan-1.1459875

onsdag 15 januari 2020

Ovillkorligt älskad

Dagliga meditationer för ett helt år, tagna ur Henri Nouwens (1932-1996) många böcker och skrifter. Nouwen kämpade hela sitt liv med ensamhet och ångest. När han var som djupast nere i sitt mörker gjorde han ett medvetet val och det var att tillbringa en del av dagen i ensamhet för att söka Gud.

Resultatet av den ensamheten och Guds sökande blev en uppenbarelse: "Du är Guds älskade." Först orkade han knappt höra orden, men gradvis lät han dem slå rot i sitt hjärta och bli hans primära identitet.

I Ovillkorligt älskad önskar Nouwen att läsarna ska göra samma upptäckt: Du är Guds älskade.

https://www.libris.se/ovillkorligt-alskad-1.1132133

torsdag 9 januari 2020

Gay tjej, god Gud


Det här var den mest speciella men något av det intressantaste jag läst om homosexualitet. Jackie Hill Perry är skribent, poet och konstnär, har två barn och är gift med Preston. Gay tjej, god Gud är indelad i tre delar, Vem jag var, Vem jag blev och Homosexuell attraktion och...

Hon berättar om sitt liv som lesbisk, sin kärlek till den kvinna hon då levde med, sammanhållningen och gemenskapen som fanns i de homosexuella kretsarna. Men sedan då hon mötte Gud, blev frälst, så förändrades allt. Hon gick inte från att vara lesbisk till att bli hetero på ett ögonblick, nej långtifrån. Det var en kamp att se och förstå att det var synden i hennes liv som gjorde henne till det hon då var. Det var inte lätt att göra slut med flickvännen och hon såg vackra flickor hon blev kär i också efter omvändelsen.

Jackie lyfter fram många intressanta saker och man ser att hon fördjupat sig i Ordet och tar det på fullaste allvar och skriver om att många har svårt att tro att en gay tjej kan bli en helt ny skapelse, för de har svårt att tro på Gud och framför allt på en god Gud. Men hon pekar också på det som hon kallar det "heterosexuella evangeliet" som ofta predikas och menar att de homosexuella kan bli attraherade av det motsatta könet och direkt helade. Jo, det kan ske, men det finns inget specifikt löfte i Bibeln om det. Det är inte många saker vi blir direkt helade ifrån utan många saker kämpar vi under lång tid med och andra under hela livet. Sedan går hon in på fyra saker som vi kan fokusera på istället för det "heterosexuella evangeliet", men de tänker jag inte avslöja här, för du ska skaffa boken, läsa den och se hur mycket fint den kan bidraga med i diskussionen om homosexualitet. Man börjar se saken på ett rikare och annat sätt.

https://webshop.livetsord.se/produkt/gay-tjej-god-gud/