Leta i den här bloggen

torsdag 30 november 2017

Den sista reformationen


Dansken Torben Söndergaard har skrivit flera böcker och är grundare av missionsorganisationen Oplev Jesus.
Med sin bok Den sista reformationen så är han väldigt utmanade. Boken utmanar de kyrkor och samfund vi har idag med frågan vad vi lägger alla pengar på och att vi betalar präster och pastorer för att göra det jobb vi inte själv gör. Han fäster blicken på de enorma summor vi lägger ned på kyrkobyggnader och visar att tionde givandet såsom det lärs ut idag inte har med Bibeln att göra. Han pekar också på att de samfundsstrukturer vi har inget har med Bibelns församlingsmodeller att göra och att vi därmed inte heller gör lärjungar och Jesu efterföljare. Det är också därför boken har underrubriken Tillbaka till Nya testamentets lärjungaskapsmodell. Han är också grundligt in på vad ordet kyrka och församling står för, de ord vi använder då vi översätter ordet ekklesia i vår bibel. Det är mycket vi anser vara bibliskt men som i själva verket är en kulturell tradition.

Men jag vill också säga att även fast Torben står för att vi ska ha hemförsamlingar och är involverad i Simple Church och dylikt så är han inte aggressiv och har en ton av att "jag har funnit det, ni har inte fattat någonting" attityd. Han är mer resonerande och lägger sakligt fram fakta för det han skriver om.  Det gör att alla kan läsa boken och verkligen fundera kring det han lyfter fram och därmed gå i dialog med boken.

http://www.xpmedia.org/bocker/husforsamlingar/den-sista-reformationen-torben-sondergaard

söndag 26 november 2017

Pastor Randollph


För 25, 26, 27, 28 år sedan så hittade jag och läste några fantastiska, roliga, charmiga deckare skrivna av Charles Merrill Smith. De handlar om pastor Cesare Paul Randollph verksam i Gode Herdens Kyrka. En stor ganska lyxig kyrka med en hel del förmögna medlemmar och andra. Alla fromma och mindre fromma på olika sätt. Det finns mycket humor i dessa böcker och pastor Randollph dras alltid in i att vara med och lösa mordfall.
Pastor Randollph som är brottslösare och präst är före detta rugbyspelare men fortfarande något klädsnobb och kvinnokarl om än lite tafatt sådan. Han skulle inte klara sig länge utan sin sekreterare som håller reda på både det ena och det andra då det gäller Randollph och församlingsmedlemmarna.

Under alla åren sedan slutet av 1980-talet början av 1990-talet så har jag endast haft fyra av de fem böckerna om pastor Randollph, men till min stora glädje så fann jag den femte och saknade Pastor Randollph och hämndens ängel för någon vecka sedan. Det blev ett kärt och roligt återseende att få läsa den.

Charles Merrill Smith (1918-1986), teologie doktor och pastor vid en metodistkyrka i Kansas var en ivrig läsare av deckare och blev författare till deckare. Hans kristna syn är fördomsfri men minst av allt okritisk mot självgodhet, benhårt fasthållande vid åldriga dogmer och mot hyckleri. Sin soligt positiva syn på kristendomen och sin svaghet för detektivromaner kombinerade han i sina böcker om Pastor Randollph.
När C. M. Smith var i femtio års åldern drog han sig tillbaka från sin kyrkliga verksamhet för att helt ägna sig åt författarskapet och han skrev inte bara sina deckare utan också annat.

Böckerna om pastor Randollph (på svenska) är:

Pastor Randollph och syndens lön
Pastor Randollph och hämndens ängel
Pastor Randollph och fallet ur Nåden
Pastor Randollph och Sedlighetsaposteln
Pastor Randollph och Den oheliga skrift


torsdag 23 november 2017

Bibliskt och Romersk-Katolskt

I en tid när påven och den katolska kyrkan blivit mer populär och många kända gestalter konverterat till den är det på sin plats att studera vad kyrkan lär och står för.

Lars Borgström har med sin bok Bibliskt och Romersk-Katolskt gjort en övertygande och väldokumenterad redovisning för vari skillnaderna står till den Lutherska läran eller protestantiska om man vill säga så.
Boken börjar med synen och förhållandet till Bibeln inom den Romersk-Katolska kyrkan och hur Luther sedan kom att se på Bibeln som Guds Ord. Sedan får vi en redogörelse för kanoniseringen av Bibeln och de olika väger som de katolska och de reformerta gått där.
Rättfärdiggörelsen, Luthers stora upptäckt ges stort utrymme och den katolska kyrkans invändningar mot den och så görs en jämförelse mellan luthersk och romersk-katolsk rättfärdiggörelselära.
Även Maria och helgonen, kyrkan, påven, sakramenten, dopet nattvarden och en del annat tas upp och så avslutas boken med tre olika reformationer från tre olika tider och frågan om det också borde bli en reformation i vår tid.

söndag 19 november 2017

Rättfärdiggörelsen genom tron


Rättfärdiggörelsen genom tron, det är det mest grundläggande orden av vad Luther skrev, undervisade och upptäckte. Rättfärdiggörelsen genom tron är också namnet på den jubileumsskrift som Seth Erlandsson står som redaktör för.

Boken inleds med en bra och lättillgänglig introduktion om vad reformation är, Luthers väg till upptäckten av vad rättfärdiggörelsen är och att man kan sammanfatta Luthers skrifter med tre "allena", Nåden allena, Tron allena och Skriften allena.
Sedan får vi ta del av några av Luthers egna skrifter, Om en kristen människas frihet, Företal till Romarbrevet, Romarbrevet kap 1-8, Utdrag ur Stora Galaterbrevskommentaren och Utdrag ur Galaterbrevet.
Boken avslutas med en essä av Seth Erlandsson där han tränger in i vad Rättfärdiggörelsen mera är och betyder. Det finns också ett Appendix över Luthers liv.

Mycket livgivande på drygt 120 sidor.

http://www.xpmedia.org/bocker/rattfardiggorelsen-genom-tron

fredag 17 november 2017

Historien om verkligheten


Jag känner mig ställd. Jag vet inte vad jag ska skriva om Gregory Koukls bok Historien om verkligheten. Jag tyckte jätte mycket om den och har försökt låta den sjunka in, men, men... ändå är det tomt.

Man kan ju inte låta bli att tycka om en författare som skriver det finns skäl till att saker är som de är i inledningen. Och som sedan då han börjar skriva om verkligheten skriver: Kristen tro är en bild av verkligheten och kristen tro är med andra ord en världsåskådning. Han har ju då redan väckt nyfikenhet.
När han sedan påstår att varje världsåskådning har fyra beståndsdelar, skapelse, syndafall, försoning och upprättelse blir det riktigt spännande. För när man tänker efter så består varje historia av fyra delar, början, konflikt, konfliktlösning och slut. Så varje historia motsvarar de grundläggande delarna av en världsåskådning: början (skapelse), konflikt (syndafall), konfliktlösning (försoning) och slut (upprättelse).
Han kommer småningom in på att kristendomen är en sann historia och för dem som är kristna själva verkligheten som de speglar allt emot.
Den kristna historien börjar med en person, Gud, inte ett ting. Och i den här historien tillhör allting Gud. Människan har en stor del i den här historien och sitt värde i den. Jesus är också viktig men vi måste få klart för oss vem han var och vad han kom för att göra för att förstå historien. Korset och uppståndelsen blir bara fantastiska historier i sig om man inte förstår Jesus och vad han kom för att göra.

Det blev några rader om vad boken rör sig kring och jag skulle kunna ge den åt vem som helst att läsa som söker efter vad verkligheten är och de skulle få något att fundera på.

http://credoakademin.nu/shop/historien-om-verkligheten

söndag 12 november 2017

Umberto Eco, Upplaga noll


Jag som många andra så fick ju upp ögonen fr Umberto Eco genom hans bok Rosens namn som kom 1983. Sedan dess så har det kommit många intressanta böcker av denna professor.
Den sista boken, åtminstone på svenska, blev Upplaga noll innan han lämnade jordelivet. (han dog 2016)

Upplaga noll är en politisk satir som handlar om hur en rik och inflytelserik man bestämmer sig för att starta en tidning. Vad bara få känner till är att den aldrig kommer i tryck. Ingen kommer att läsa den här tidningen. Det kommer att visa sig att det hela är ett listigt projekt för att skapa mer makt.

När Braggadocio, en av journalisterna, börjar gräva i en historia kommer han något på spåren som kastar nytt ljus över en kedja mörka händelser i Italien. Det handlar om maktspel, påvemord, frimurarloger och hemliga högerorganisationer och så uppenbarar sig frågan: dog verkligen Mussolini 1945? Om Hitler inte hade dött utan hade på nytt fått ta makten vad hade han gjort då?

Jag undrar om Upplaga noll är en satir över Berlusconis Italien och över många av de politiska händelserna och makthavarna idag?

Umberto Eco bodde i Milano och hade köpt ett gammalt hotell som han inredde till bibliotek och som de bodde i. Han hade 30 000 böcker i sitt bibliotek. När de från ett norskt tv program gjorde en intervju med honom och tittade på hans bibliotek och frågan kom om att läsa alla böcker sa Eco: "Det är inte nödvändigt att läsa en bok. Det räcker att ta på den så absorberas innehållet." Och så skrattade han.

torsdag 9 november 2017

Guds kärlekEn liten bok om en svår lära. Det är två sanningar och D. A. Carsons bok Guds kärlek är just det. Det är en liten bok i den bemärkelsen att den är bara 77 sidor och består av fyra föreläsningar han haft. Den berör en svår lära eftersom den handlar om Guds kärlek.

Guds kärlek är ingen uttömmande bok om Guds kärlek utan en introduktion enligt D. A. Carson själv.  Det första kapitlet är en analys om hur Guds kärlek blivit förvanskad och hur svårt det är att förmedla den utan att den blir falsk och förljugen.
Gud är kärlek, men hur ser den kärleken ut? Hur ser den ut hos en Gud som är allvetande, allsmäktiga, suverän och hur förhåller sig Guds kärlek och Guds vrede till varandra?

En liten bok om en svår lära som ger en mycket att fundera på och fundera över.

D. A. "Don" Carson är professor i Nya testamentet vid Trinity Evangelical Divinity School, Illinois, USA.
https://tictail.com/reformedia/guds-kärlek-en-liten-bok-om-en-svår-lära

söndag 5 november 2017

När Finland var Sverige.


Jag firar vårt självständiga Finland med att detta år läsa om vår historia. Det är värt att fira vår självständighet och behövligt att få del av hur vårt land var innan vi blev självständigt och förstås också läsa om hur de första åren var på självständighetens väg och hur landet blev till och har formats under våra hundra år.

Jag har nu firat med att läsa Herman Lindqvists mycket intressanta När Finland var Sverige. Det är en otrolig tanke då man tänker sig att om 600 år, då vi firar Finland 700 år, då har vi varit lika länge ett självständigt land som den tid vi var en del av Sverige. Om tio år då vi firar Finland 110 år, då har vi varit ett självständigt land längre en den tid som vi hörde till Ryssland.

Herman tar avstamp från den tiden då det i vårt land (1100-talet) fanns 10 000 innevånare uppdelade i tre folkstammar, finnar, tavaster och karelare. I Sverige fanns då götar och svear. Men Sverige håller på att ta form och man intresserar sig för den östra delen. Hit kommer svenskar och börjar bygga upp sitt stora rike som om några hundra år skulle bli för en tid en stormakt.
Trots att dessa stammar både i Sverige och Finland är så olika i mentalitet och framför allt att de talar så olika språk så kommer man från Finland att flytta till Sverige och från Sverige att flytta till Finland och det svenska riket kom att bestå av många olika stammar och språk.
Våra folk, våra liv, våra förvaltningar, våra krig och mycket annat flätas samman. Herman avslutar sin bok mycket intressant och den sista meningen gör att alla i Finland och alla i Sverige borde läsa boken. Den skulle behöva vara obligatorisk läsning för alla i våra länder och om så är delas ut till alla hem. Så här avslutar han boken: "I Finlands långa och brokiga historiska väv är det svenska så inflätat i det finska att skulle man försöka dra ut den svenska tråden skulle hela väven rasa samman."

Läsvärt kära vänner, för berätta kan han.

torsdag 2 november 2017

Guds stora passionTänk så många gånger vi ställt oss frågan Varför? Sällan har vi fått svar men ändå ställer vi den. Men Varför? är också en av de viktigaste frågorna man kan ställa sig.
När det gäller kristendomen, kristen tro, så är varför en ganska vanlig fråga som söker svar.
Varför korsfästes Jesus?
Varför måste Jesus lida så mycket?
Varför måste Jesus dö för vår skull?
Varför offrade Gud sin son?
Varför ville Jesus ge sitt liv?

När det gäller varför frågor och frågor kring den kristna tron så skriver John Piper på få sidor om den mångfaldiga rikedom i hur bibeltexterna förklarar Jesu Kristi död och uppståndelse. Det blir en lysande presentation av Nya testamentets förklaring och absoluta kärna av Jesu död och vad den betyder för oss.

Piper skriver om 50 skäl att Jesus gav sitt liv. Varje skäl är endast två sidor långt vilket gör att man kan läsa ett skäl om dagen i femtio dagar och fundera över det och då fungerar den också som en andaktsbok om man vill det.

John Piper var under mer än 30 år pastor i Bethlehem Baptist Church, Minneapolis Minnesota, och har skrivit många böcker.  

http://reformedia.tictail.com/product/guds-stora-passion