Leta i den här bloggen

torsdag 26 januari 2017

Ickevåldets vägar


Ickevåldets vägar med den lilla underrubriken Fred i terrorns tid är den sjätte boken i Tro & Liv Skriftserie, bokserie för teologiska studier. Det är fyra skribenter Isak Svensson, Bitte Hammargren, Joel Halldorf och Sofia Walan som har skrivit varsin del i boken.

Först då jag tog tag i boken så tänkte jag att det är nog längesedan jag läst något om krig, terror och våld. Man minns ju förr under kalla kriget då det var fredsdemonstrationer och atombomben diskuterades osv. men sedan har det varit ganska tyst, åtminstone i min värld. Så det var med stor nyfikenhet jag började läsa.

Isak Svensson ger sig in på att tala om två ickevåldsrevolutioner som finns i vår värld idag. Det principiella ickevåldet (Gandhi, Luther King) som lägger fokus på vad som är moraliskt och etiskt rätt och det pragmatiska ickevåldet som fokuserar på att vinna snarare än på lösningar som tillgodoser alla parters behov. Han pekar också på hur en internationalisering har skett då det gäller inomstatliga konflikter och hur det leder till problem. Han menar också att religionerna är kidnappade och menar att Jihadismen är en av vår tids största säkerhetsutmaningar.

Bitte Hammargren talar om hur vi lever i populismens, principlöshetens och de hårda polariseringarnas tid. Hur konflikter, kaos och maktvakuum skapat jordmån för en ny våg av våldsförhärligande extremism. Putin vill gärna splittra EU och det gör han genom låta Europa översvämmas av syriska flyktingar och i Europa frodas högerpopulister och Eu kan när som helst implodera och samtidigt pågår krigen, kriserna och folkvandringarna i Mellanöstern. Hon är även in på den arabiska våren och Israel Palestina konflikten och på dess historia.

Joel Halldorf är inne på temat religion och våld. Man hör numera argumentet att religionen är upphovet till de flesta konflikter. Halldorf argumenterar emot idén att religionen skulle vara en särskild till våld. Det är en grov förenkling. Majoriteten av historiens konflikter och i synnerhet de stora är inte religiösa. En konflikt har i regel flera dimensioner.

Sofia Walan som har varit generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen så berättar om just denna rörelses arbete och mål. Fastän det har varit fred i vår del av världen länge och konflikterna idag är färre än under kalla krigets dagar så är ändå fredsarbetet viktigt. Man behöver hela tiden utbilda, engagera och kommunicera fred och ickevåld.

torsdag 19 januari 2017

Finlands historia (100 år)

Jag tycker att jag kunde inte inleda det här nya året på bättre sätt än att läsa om vårt lands historia. Finland fyller etthundra år 2017 och då lämpar det sig bra att lära känna vår historia. Hur blev vi Finland? Varifrån kommer de finsktalande och vi svenska talande och samerna? Hur kom det sig att vi blev en demokrati, fick president istället för kung?
Det finna mycket att lära sig om vårt lands historia. Både historien då vi var en del av Sverige i 700 år och då vi hörde till Ryssland och sedan hur vårt land haft en hård och krokig väg för att hålla ihop som nation, men också hur vår självständighet hotats utifrån.

Jag har haft en fin guide i Henrik Meinander och hans två böcker Finlands historia och Republiken Finland med underrubriken I går och i dag. Böcker som har några år på nacken men som står sig väl då det gäller vårt lands historia.
Meinander är ju hur otroligt kunnig som helst i vår historia. Det gör att det är både intressant och givande att läsa. Han har en flytande penna som gör att det är lätt att ta till sig.

Finlands historia är verkligen landets historia från början till slut. Den börjar med landets första invånare och hur sedan svenska riket uppstår och hur det som idag är Finland förr var östra delen av det svenska riket.
Sedan förenas vårt land med Ryssland efter att ryssarna erövrat den här delen av det svenska riket. Efter 109 år så får då det folk som bor här en möjlighet att göra sig fria från Ryssland. Det sker dock inte utan smärta utan ett inbördes krig måste till.
Men på vingliga ben lyckas man förena landet och folket för att snart stå inför ett nytt krig som man med ett nödrop klarar sig ur och får därmed behålla sin självständighet.
Snart börjar en enorm utveckling för det lilla landet i norr som gör det jämställt med övriga länder i västvärlden.
Inför millenieskiftet så har det lilla landet Finland blivit en del av Europa genom att bli medlemmar i den europeiska unionen.
Välskrivet om vårt kära fosterland

I sin bok Republiken Finland så börjar vi 1917 då Finland gör sig fritt från Ryssland. Utropar sin självständighet och hamnar i ett inbördeskrig. Ett krig man tar sig ur med många sår och blessyrer. På vingliga ben formar man en nation för att snart slåss för sitt liv då den stora grannen i öster ryter till. Men med skickliga politiker och Guds nåd får landet behålla sin självständighet. Med en svår balansgång så lyckas man bygga upp landet och snart så har en välfärdsstat tagit form.
Boken slutar 2012 med hur Finland från att ha varit under Sovjets vakande öga (och inblandning i politiken) gjort sig till en del av den västliga världen och en del av Europa genom sitt EU medlemskap.
Hoppas vårt land får bevaras så bra och fint som det ändå är. När man läser Meinanders bok så berörs man av hur våra fäder stred för vår självständighet och hur hårt de arbetade för att vårt land skulle få det så bra som vi nu har det. Inget av det var en självklarhet.

Jag kommer säkert att med jämna mellanrum läsa om vårt lands historia det här jubileumsåret. Det är ett fint sätt att fira hundraåringen tycker jag.

torsdag 12 januari 2017

Evas dotter


 William Paul Young slog igenom med sin roman Ödehuset och som idag sålt i 25 miljoner exemplar och som just blivit film. En roman som utmanade läsarn att tänka och se Gud större än vi vanligtvis gör med vår begränsade bild av Gud.

Nu är han här med en ny roman Evas dotter.  En roman som då jag läser den får mig att tänka nu som då att William Paul Young verkligen är en stor berättare. Jag vill läsa Evas dotter igen.

Unga flickor hittas döda i en konteiner som flutit iland, alla är döda utom en och henne så räddar Johannes (och några av hans vänner) livet på. Snart visar det sig att flickan inte är vem som helst och att ett speciellt uppdrag väntar på henne.

Berättelsen tar oss till Tillflykten en plats mellan världar. Flickan Lilly är trasig inte bara till kroppen utan också till själen. Hon vårdas och sköts om. Men när hon sover dras hon iväg in i drömmar till tidens begynnelse och får se allt bli till. Det är svindlande utmanande bilder som målas upp. Vilka bilder har vi av oss själva? Vilka bilder väljer vi att ta till oss? I vems blick speglar vi oss? Vad är den djupaste sanningen om våra liv? Evas dotter är en berättelse om helande, upprättelse, längtan och kärlek, ondska och lögner, Gud och djävulen.

Man berörs av berättelsen och känner att man varit med om något speciellt då man vänt bokens sista blad.

torsdag 5 januari 2017

C S Lewis Förnuft och fantasi

 Man kan verkligen säga äntligen om Ray Bakers bok om C. S. Lewis och hans författarskap. Det som förgyller det hela är att Baker kan sin sak. Efter att i många år undervisat om Lewis författarskap och tänkande och dessutom läst honom ordentligt och på djupet så är han en värdig guide till denna efterlängtade bok.
Jag finner också boken tilltalande på det sättet att den passar nördar lika bra som den passar den som vill veta mera om Lewis, en man som man kanske bara sett citeras eller hört talas om.
Boken är sammanställd så att den börjar med en biografisk del, sedan går han in på Lewis apologetiska metod så att man får en inblick i hur Lewis resonerade, tänkte och skrev. De följande sex kapitlen tar i tur och ordning upp de ämnen som Lewis skrev om och brottades med, längtan och glädje, om skriften och myten, mirakel, lidandets problem, helvetet och himlen och till sist förnuftet och känslan.
Baker berättar om allt det här klart och tydligt och i vilka böcker Lewis resonerar kring ämnet. Han visar även hur Lewis tankar kring helvetet varit banbrytande inom teologin, men Baker själv håller inte med Lewis i hans resonemang.
Det fina med boken är att den också fungerar som uppslagsbok. Läser man t.ex. Den stora skilsmässan eller Från helvetets brevskola eller kapitel 8 i Lidandets problem så kan man slå upp kapitlet om helvetet i Bakers bok och få ordning på Lewis sätt att se på helvetet.

Boken har också en gedigen lista på alla de böcker och artiklar Lewis skrev (som jag prickat av för att se om jag har allt :) ), likaså en kommenterad lista över böcker och artiklar om Lewis.
Boken avslutas med Inläsnings- och diskussionsfrågor som man kan använda i bokcirklar, då man själv läser eller som jag kommer att göra på Lewiskvällarna i mitt bibliotek.

Ray Baker är teologie doktor och apologet vid Centrum för kristen apologetik i Stockholm. Han har tidigare gett ut böckerna En brännande fråga: nytt ljus på det yttersta mörkret 2011, Issuant Views of Hell in Contemporary Anglo-American Theology 2014 och När fikonträdet inte blomstrar mer: Habackuks budskap idag 2015.