Leta i den här bloggen

torsdag 26 september 2019

Tålamod med Gud


Måste säga att Tomas Haliks bok Tålamod med Gud kändes mycket annorlunda. Han tänker lite annorlunda och ser saker på ett annat sätt. Det har säkert att göra med att han levde under kommunistregimen i Tjeckoslovakien och var samtidigt i hemlighet prästvigd.

Han ser på de som säger sig vara ateister på ett annorlunda men intressant sätt, han uppmuntrar oss till tålamod och uthållighet i våra tvivel och menar att tålamod är den stora skillnaden mellan tro och ateism. Tro, hopp och kärlek utgör tre sidor av uthållighet vid mötet av Guds tystnad.

Hans utgångspunkt är från Lukasevangeliet 19:1-10 och evangeliets berättelse om Sackaios. Sackaios är bilden av människor som lever i marginalerna och lite utanför i utkanterna.
Han vill också slå sönder våra invanda Gudsbilder. Vi äger inte Gud. Gud är alltid större än våra bilder och uppfattningar. Ingen har monopol på Gud. Det vi ofta gör är att vi skapar en mänsklig gud och en gud efter våra egna önskemål och inte låter honom vara den Gud som han är.

Sackaios får också vara en bild för de människor som väljer att ställa sig vid sidan av, som är nyfikna på tron, men som ännu inte kan ge sig hän. Jesus har en särskild plats i sitt hjärta för de sökare som befinner sig i utkanten av tron.

https://www.libris.se/talamod-med-gud-1.1225531

fredag 20 september 2019

Israel

Det kommer en del böcker om Israel och det lilla landets plats i historien och Bibelns profetior om det judiska folket. Det finns ju en uppsjö av tolkningar och ideér och åsikter kring det här. Många vet inte vad de ska tro eller hur de ska vända sig i Israelfrågan.

Nils-Olov Nilssons bok om Israel är informativ och intressant. Man blir stundom vred och arg då man ser hur orättvist det judiska folket behandlats genom historien och man känner en stor sorg över hur de kristna anammat ersättningsteologin och andra lögner kring judarna och deras land då man läser.

Han börjar sin genomgång med Jesus och apostlarna och visar hur judar och kristna de första tvåhundra åren levde tillsammans och har en gemensam historia. När sedan brytningen sker mellan judarna och de kristna så skiljs de kristna ifrån sitt judiska arv och den grekiska filosofin får istället stort inflytande och det sker redan hos dem vi kallar kyrkofäderna. Det här förändrar synen på skriften, på hemmet och det kristna livet.

Det som kallas ersättningsteologin och som menar att judarna som utvalt folk har ersatts av kyrkan som utvald så är kyrkans hämnd på judarna eftersom man ser dem som Messias mördare. Man förvånas över att kända teologer och kyrkofäder genom historien anammat den här synen fastän Bibeln säger något annat.

Kapitlet om den judiska kärleken till kunskapen är väldigt intressant. Jag kan tänka mig att det kapitlet kan bli en ögonöppnare för många varför judarna i alla tider varit läskunniga, högt skolade, alltid älskat böcker och står främst i ledet då det gäller vetenskap och forskning.

Han berör också det profetiska ordet som vi har i Bibeln, olika tolkningar av det då det gäller det judiska folket som utvalt, Israel som nation och betydelsen av Jesu återkomst. Han berättar också om hur arabstaterna och FN med övriga världens understöd tror falsk propaganda, plötsligt bortser från fakta och kräver annat och mer av den enda lilla demokratin i mellanöstern än vad man kräver av andra. Trots arabernas vilja att utplåna Israel så kommer det aldrig att ske.

Boken är ett gott bidrag till alla som intresserar sig för det lilla landet med det speciella folket som hela vår Bibel talar om.

https://www.sjobergsforlag.se/bocker/uppbyggelse/israel-det-judiska-folket-profetiorna-och-jesu-aterkomst-av-nils

torsdag 12 september 2019

Svenska Kärnbibeln


Svenska Kärnbibeln, Nya testamentet så här långt, är som det heter en expanderad översättning. Sådana finns det många av på engelska men nu också en på svenska.

I Kärnbibelns inledning får man läsa kort om Bibelns trovärdighet, dess språk och sättet bibeln är skriven på och dessutom så finns Kärnbibeln digitalt och med mycket mer tilläggsmaterial än i den tryckta formen.
När man sedan börjar läsningen så finns det först en kortfattad och bra introduktion till varje bibelbok och sedan kommer den löpande texten. Nå, man kan uppleva att det störande eftersom det finns förklaringar till vad olika ord betyder och ibland längre förklaringar. Så ett kapitel är mycket längre att läsa än i en vanlig bibel med alla förklaringar som finns. Är det störande? Nej, faktiskt inte. Om man läst sin bibel många gånger så känner man ju ganska bra till texten och jag upplever att man får mer kött på benen i sin läsning av de förklaringar som finns.

Jag tycker att man får möjlighet att med Kärnbibeln mera studera och fördjupa sig i Guds ord än att bara läsa Guds ord. Man behöver inte läsa så långt så har man redan fått mycket till livs och ett gammalt känt sammanhang har fått nytt liv och fördjupning.
Dessutom är den ypperlig att ge åt någon att läsa som aldrig läst bibeln eller som tycker att de aldrig förstått den och därför låter bli. Jag hoppas att Kärnbibeln kan väcka intresset för bibelläsningen igen.

https://www.sjobergsforlag.se/biblar/svenska-karnbibeln-nya-testamentet

onsdag 4 september 2019

Mirakler


Först då jag fick Micael Grenholms bok Dokumenterade MIRAKLER så stönade jag och tänkte; NEJ! inte en sån där bok då folk berättar om hur Gud mirakulöst helat dem och så ska man tycka det är såååå underbart och "Herren, är vår läkare...". Den åkte långt bak i högen med ett, kanske sen.

Det där sen, det kom och då så jag att det också fanns en underrubrik med Vetenskap, helande & Guds existens. Det är just vad den är. Inte alls det jag trodde. Om mirakler sker idag och har skett, går de att dokumentera? Hur ska man vetenskapligt se på mirakler? De som är naturalister hur ska de tro om och tackla mirakel? Sker mirakel inom andra religioner eller bara inom kristendomen?
Vi får ta del av ganska många fall av vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön och läkares och journalers utlåtanden om dem.

Det här är en apologetisk bok där Micael för en mer djuplodande diskussion om huruvida det finns genuina mirakel, om de kan ske, hur man ska undersöka dem, de som inte tror på dem och deras förståelse och argument om varför mirakel inte kan ske.
Låt dig inte avskräckas över att den är apologetisk utan ta tid för att läsa den. Micael är duktig på att förklara med skärpa och humor olika argument på ett lättförståeligt sätt. En bok vi alla behöver läsa som hört om, varit med om och kanske sett mirakel.

https://www.sjobergsforlag.se/bocker/apologetik/dokumenterade-mirakler-micael-grenholm