Leta i den här bloggen

torsdag 25 juli 2019

Episoder


Roland Nilsson känner jag inte till desto mer men däremot Erikshjälpen som han varit generalsekreterare för. I Episoder delar han med sig ca 40 episoder eller händelser ur sitt händelserika liv. Man både skrattar åt roliga händelser och fascineras av hur Gud ordnar med saker. Och så får man veta att Roland hunnit med att vara metallarbetare, billackerare, missionär och pastor förutom då direktor på Erikshjälpen.

Roland har fått möta alla möjliga människor. Vanliga tanter och farbröder som gett gåvor till Erikshjälpen samt prinsar, diktatorer, ministrar och ambassadörer och de har inte varit vem som helst, eller vad sägs om Haile Selassie, Saddam Hussein, Moder Teresa för att nu nämna några av dem. Han har också fått se hur hjälpen gå fram till barn och familjer runt hela världen som hamnat i svårigheter. I 18 år ledde han och utvecklade han biståndsorganisationen Erikshjälpen.

Roligt, intressant och nutida missionshistoria.

https://www.semnos.com/bocker/episoder/

fredag 19 juli 2019

Godhet och Skönhet


                                                      Godhet och skönhet trilogin


En trilogi, kallad Godhet och skönhet trilogin. Skriven av James Bryan Smith som är lärare i teologi vid Friends University i Wichita i Kansas. Han är också medgrundare av Richard J Fosters organisation Renovaré som arbetar för andlig förnyelse.

Guds godhet och skönhet
Det här är den bästa bokserie jag läst på år och dar då det gäller uppbyggelse litteratur. I den här första boken visar James Bryan Smith på vad Jesus säger om Gud, vem han är och framför allt hur Jesus definierar Gud som far. Han lyfter också fram hur mycket Gud älskar oss, är god, generös, helig och självuppoffrande men också vad det betyder att Gud dömer, vad lagen är och att vara utan synd.


Livets godhet och skönhet, där utgår James från Bergspredikan och dess innehåll. Vad är det Jesus egentligen säger i denna berömda predikan. Det talas ju om gästfrihet, vilodagen, fasta, tystnad, bön, fiender, fåfänga, girighet och mycket annat.
Det är befriande och kärleksfull undervisning men också skarp och avslöjande. Det finns hela tiden svagheter hos oss att uppmärksamma och bearbeta. Men Gud älskar oss ändå och vill hela tiden vårt bästa.
Gemenskapens godhet och skönhet handlar om hur vi som Jesu lärjungar ska leva i våra relationer till andra. Han vill visa hur hela vårt liv är involverat i relationer och behov av gemenskap. Vi är skapade till att dela med oss av allt det vi har. Våra resurser och oss själva, men vi ska göra det på ett förnuftigt sätt för det finns många missförstånd kring det här med att ge och dela och gemenskap.
Därför talar James om den betjänande gemenskapen, Kristuscentrerade gemenskapen, försonande gemenskapen, uppmuntrande gemenskapen för att nämna några ämnen.

Godhet och skönhet-serien är en mycket livgivande, befriande och uppmuntrande läsning som kan förändra livet.

https://webshop.livetsord.se/produkt/guds-godhet-och-skonhet/

lördag 13 juli 2019

Eugene Peterson


Det var efter min utbrändhet då jag började smått läsa Bibeln igen som jag valde Eugene Petersons The Message på svenska. Jag märkte med den att jag kunde återkoppla till det som jag trodde var förlorat. Jag fann och fick också mycket god mat ur hans andaktsbok Ett ljus att leva i.
Dessa båda böcker och då man citerade Eugene i andra böcker fick vara min färdkost tillbaka till den andliga litteraturen och jag är mycket glad att jag fick dem med på vandringen.

Jag tycker mycket om den lilla film med Bono från U2 och Eugene då de samtalar om psaltaren och sång och musik. Bono hade länge velat träffa Eugene men de kom sig inte samman förrän 2015. Bono berättade att Eugenes översättning av Bibeln The Message hade stor betydelse för honom och också boken Run with horses. The Message och andra böcker hade stor betydelse för alla i bandet. Jag måste säga att deras möte och det samtal de för, fastän programmet inte är långt, det är något speciellt med det. Jag har sett det många gånger.
Jag tycker det också är intressant att Eugene efter att ha mött Bono ett par gånger och lyssnat på U2:s musik finner att Bono och han har samma ande och han tycker att Bono med sina texter och det han säger är profetiskt och att Bono är lite av en profet i vår tid.
Orsaken att jag finner det påståendet intressant av Eugene är att jag själv alltid tyckt om U2.s musik och alltid funnit mig hemma i den och alltid känt att det är något speciellt med den. Något ut över det vanliga...ja, som lovsång ibland, uppbygglig och bra.

Nu dricker jag ur dessa källor. Jag läser det jag kommer över av Eugene Peterson. Han har skrivit mycket och för mer än tjugo år sedan kom Lång dags färd mot Gud. Det finns bara ett par böcker på svenska av Eugene men förstås många på engelska. Han är verkligen en ödmjuk man, djupt förankrad i skriften och har mycket gott att dela med sig utav.

Eugene Peterson föddes 6.11 1932 i USA. Han undervisade i andlig vägledning vid Regent College i Vancouver i Kanada. Han undervisade i många år också i hebreiska och grekiska och var församlingspastor i en och samma församling i 29 år.
Bibelöversättningen The Message började som ett försök att nå medlemmarna i den egna församlingen med bibelordet. Förutom att Eugene skrev många andliga böcker och översatte Bibeln så var han också poet.

Visa mig, Gud, sambandet mellan ditt liv
och mitt, mellan vad du är och vad jag är,
mellan vad du gör för mig
och vilka möjligheter jag har att hjälpa andra!

Den 22.10 2018 lämnade Eugene jordelivet 85 år gammal.fredag 5 juli 2019

Resan mot Gud


Längtar du efter Gud? Vill du leva ett mer genuint liv än du gör? Vill du upptäcka mer än det du hittills varit med om?

Sam Wohlins ärende till oss är att skapa mer längtan efter Gud. Han berättar om sin egen resa mot Gud. Tar oss med på resa till de första kristnas tid, till Ansgar och hur kristendomen kom till Norden och etablerade sig här för att avsluta resan i vår tid och läget nu.

Jag måste säga att det är märkligt hur Sam kan baka in sin egen berättelse med Bibelns berättelse med historien och vår samtid och på det sättet skapa en längtan efter den Gud som håller historien och våra liv i sin hand. Alla människor kan få vara med om en resa mot Gud eftersom han är den som drar oss till sig.

Han klargör att kristen tro är inte alls är på tillbakagång, det är ett nordiskt och europeiskt fenomen. Kristendomen vinner ny mark i övriga världen varje dag. 100 000 människor blir medlemmar i en kyrka varje dag och varje vecka grundas tusentals nya församlingar. Men inte är Norden och Europa så dött som vi kanske tror, intresset för det andliga finns också här.

"Jag har också försökt förstå hur Gud verkar i världen och hur kristenhetens situation ser ut i ett nytt årtusende. Så jag vädjar - läs min bok som en reseskildring eller en vägrapport - där jag har försökt att ge en bild av det som händer i världen." skriver Sam Wohlin.    

Sam Wohlin är pastor i Pingstkyrkan i Karlstad och har tidigare varit pastor och bibelskolelärare i Pingstförsamlingarna i Jönköping och Norrtälje. Under många år har han skrivit krönikor i tidningarna Dagen, Trons Värld, Hemmets Vän och Pingst.se. Han har tidigare gett ut boken Själens obotliga längtan efter Gud och är medförfattare i ett flertal böcker.https://www.sjobergsforlag.se/bocker/uppbyggelse/resan-mot-gud-kristen-i-ett-nytt-artusende-sam-wohlin