Leta i den här bloggen

söndag 8 augusti 2021

Det står skrivet

 

Det är ett så intressant och gediget verk som Anders Gerdmar har gett oss i Det står skrivet. Jag vet inte hur jag ska skriva för att fånga ditt intresse för boken. Risken är då jag säger att den handlar om Bibeltro kontra bibelkritik är att du lämnar den till sitt öde. Men gör inte det. Är du en kontinuerlig bibelläsare som upplevt att sådana som kritiserat och smulat sönder bibelns trovärdighet har fått oskäligt stort utrymme i media och fått andra att vackla i tron på bibeln ska du läsa Det står skrivet.

Eftersom Anders Gerdmar själv håller på med bibelvetenskap och gjort det i många år så är han en fin guide för den teologiska vetenskapen. Han visar hur synen på bibeln förändrats sedan 1700-talet och upplysningen. Hur man kan se att all teologi och bibelforskning färgas av de glasögon som forskaren har. Är man ateist, troende osv. det visar oftast till vad man kommer fram till i sin forskning och vad man tror om bibeln som Guds ord. 

Anders menar ändå att all forskning är värd att föra en dialog med och tror på det ärliga samtalet inom bibelvetenskapen. Evangelikal-, pingstkarismatisk-, liberalteolog, om alla får utrymme runt diskussionsbordet så kan mycket gott komma fram inom vetenskapen fast man har olika syn och olika utgångspunkt i sitt vetenskapliga arbete.

Det står skrivet är en viktig bok för alla, om man är präst, pastor, studerande eller en vanlig bibelläsare.   

fredag 30 juli 2021

Frtälsningens ord, John Stotts teologi


 Det är en gedigen lunta som Per-Axel Sverker åstadkommit med Frälsningens ord till en förändringens värld.  Där han redogör för Bibel och evangelium i John Stotts teologi. Själv har jag läst och känner till John Stott sedan 1980-talet och allt med stor behållning. Han var (och är) en av de stora teologerna och förkunnarna inom den evangelikala rörelsen. 

John Stott arbetade som präst i All Souls Church hela sitt liv och kom också att resa i hundratals länder för att undervisa och predika. Han är också en av huvudarkitekterna bakom Lausannedeklarationen. Stott skrev många av sina böcker på sin retreatgård The Hookses i Wales och det är också där i Dale, Pembrokeshire, på kyrkogården han är begravd. John Stott dog 27 juli 2011.

Då man beskriver John Stotts livsgärning så talar man om honom som Bibellärare, Evangelist, Kyrkoledare och Författare. Han var bibelexeget och ville gärna tränga in i bibelordet för att se vad bibeln hade att säga. Frälsnings frågan/läran, betydelsen av Jesu död på korset, bibelns trovärdighet, vårt sociala ansvar är de viktigaste ämnena i Stotts teologi. 

Per-Axel Sverker har en gedigen kunskap om Stotts teologi och har studerat honom i många år. Visst är boken upplagd som en avhandling men har man tyckt om Stott eller hört om honom så får man nog tag på hans budskap och det väcks säkert en nyfikenhet kring Stott då man läser boken. Man får låta det ta den tid det tar för det är mycket att sätta sig in i. Men det är också det som är så härligt. 

https://www.libris.se/product/fralsningens-ord/


måndag 5 juli 2021

Irans stora väckelse

 

Hormoz Shariats berättelse är fantastiskt intressant. Man hör ju så mycket om Iran. Man minns när kungen störtades i slutet av sjuttiotalet och det var prästerskapet som tog över. Kriget med Irak. Vilka spänningar det i dag finns mellan Iran och USA och mellan Iran och Saudiarabien. Och Irans ständiga tal om att skaffa atombomber och utplåna Israel. 

Hormoz Shariat, själv från Iran, bok är verkligen en ögonöppnare som får en att börja se annorlunda på landet. Han berättar t.ex. att Iranier älskar USA för filmsnuttarna där vi ser folk skriker död åt Amerika och bränner USA:s flagga och trampar på den är statstjänstemän som är utkommenderade att göra det. Iranierna är inte araber utan perser. Och det står väldigt mycket om Iran/Persien i Bibeln och att det nu är många Iranier som kommer till tro på Jesus beror på att de är så trötta på Islam som inte ger dem någonting och är en makt religion.

Först berättar Hormoz om sitt eget liv, hur han lämnar Iran och kommer till tro, sedan berättar han i del två hur profeten Jeremias ord i 49:34-39 handlar om Iran och att Iran ska bli en kristen nation. Det kommer att ske många hemska saker i Iran innan Islams ande är bruten och mullorna borta från makten och iranierna kommer att få leva som kristna och välsigna omvärlden och framför allt Israel, men det kommer att ske. Sedan avslutar han i den tredje delen med Irans framtid. 

Hormoz Shariat har grundat församlingar för Iranier i USA och sänder via satellit tv program över mellanöstern och han kallas för "Irans Billy Graham". 


tisdag 29 juni 2021

Litteraturskafferiet på gång

                                                                Litteraturskafferiet 

Jag började 2015 med min blogg och gav den namnet Litteraturskafferiet. Min kärlek till litteratur och de fina förlagen som sände mig böcker för recension öppnade möjligheten. Många år hade jag skrivit recensioner för olika tidningar men nu fick bloggen bli ett hjälpmedel i det arbetet.

Själv har jag haft förmånen att få skriva några böcker under den här tiden och arbeta med lite olika träffar kring litteratur och författare. 

När jag i tonåren började läsa böcker så visste jag inte att det skulle bli så att jag aldrig skulle sluta läsa. Jag läser och läser. Jag tror att sex dagar är det rekord jag har över att inte ha läst någon bok och det rekordet blir nog svårt att slå. För läsandet fortsätter det kommer så mycket intressanta böcker. Det finns inget slut på allt skrivandet. 

Nu ska det bli paus i en månad på bloggen, inte läsandet, men på bloggen. Jag kommer tillsammans med en av mina söner att arbeta med något nytt nu under sommarens semester men den 1 Augusti är jag tillbaka. 

Simma lugnt, läs mycket! 


Skapelse och evolution

Skapelse och evolution är en mycket intressant och givande bok fastän den ger bara en inblick. Fyra kristna män diskuterar om skapelsen och evolutionen med stor respekt för varandra fast de ser väldigt olika på hur Gud skapat världen.  Göran Schmidt tror på ungjordskreationism, Krister Renard på gammaljordskreationism, Sebastian Ibstedts en ID-vänlig teistisk evolution och Lars Gunther har n teistisk evolutions syn.

Var och en presenterar sin syn och sedan får de andra ge kritik och ta upp problemen kring det synsättet och till sist så svarar man på den kritik man fått. Det gör att boken består av fyra delar där var och ens syn då tas upp. Det var och en av dem är överens om är att skapelsefrågan är ingen frälsningsfråga utan det är Jesus som är det viktiga och att Bibeln är Guds ord. 

Eftersom man är tvungen att begränsa vad var och en skriver och kritiken så att inte boken skulle svälla ut i det oändliga så blir det ju bara en inblick i varje åsikt och syn. Men eftersom de är medvetna om det så kan man också gå in på deras hemsidor om man vill fördjupa sig i diskussionen och de olika problemen medan man läser boken. Boken fungerar som en introduktion till något större och djupare. 

Boken var en mycket positiv läsupplevelse och man får se att vi troende inte alltid ser och tycker likadant och diskussionen och forskningen kring naturen, jorden och universum kommer nog att pågå och ställa nya frågor så länge vi människor vandrar här på jorden.    


https://apologiaforlag.se/format/bocker/fyra-kristna-diskuterar-skapelse-och-evoluti 


fredag 11 juni 2021

Leva med ovisshet

Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund inleder sin bok med kapitel rubriken Låt oss samtala. Det för att de har sett att livsfrågorna är så viktiga för vår fysiska, psykiska och sociala hälsa. Det är viktigt att få samtala i tider av oro och rädsla. Andligheten eller det existentiella som man numera kallar det är en viktig del i samtalet. Vad är andlighet? Vad är andligt? osv. 

De använder sig av åtta byggstenar för den existentiella hälsan: hopp, helhet, andlig kontakt, förundran, mening, inre frid, andlig styrka och personlig tro. Boken har förstås åtta kapitel med där man berör dessa åtta byggstenar. Det har man gjort så att det finns en person som skrivit en personlig berättelse i ämnet och sedan diskuterar Lisbeth och Kerstin det kort och sedan avslutas kapitlet med några frågor för samtal. 

Det här funkar som upplägg och man kan säkert ta hjälp av boken i samtalet med sina medmänniskor och i sitt yrkesliv om man har ett yrkesliv där man har många samtal. 

fredag 4 juni 2021

God Jord

 

Det var nog med en stor dos skepsis som jag började läsa Johannes Widlunds God Jord - och ett hållbart liv. Det är miljön, miljön och miljön och naturkatastrofer och grader som det pumpas på med hela tiden överallt och man blir bara så trött. 

Men Johannes får mig att tänka om och när han skriver om vad Bibeln säger om skapelsen. Det blir riktigt intressant. Som att ordet bruka har en tydlig ton av att tjäna och inte handlar om att förbruka, att det finns en koppling mellan naturens mående och människans mående, att omvändelsen till ett liv med Kristus också  innebär att leva med Faderns kärlek till sin skapelse och så vidare. Det som förvånade mig var att när Johannes själv började tänka på ett hållbart liv så fanns det ingen ekoteologi eller någon särskild passion för naturen i bakgrunden. Det kom senare. Men hans poäng är att man behöver inte vara en naturälskare för att vara skapelsevårdare. (fint ord - skapelsevårdare)

Klart att han sedan måste komma in på miljön och dess tillstånd och den globala uppvärmningen och sådant, men sedan kommer han in på vad vi personligen kan göra, med start i att göra det lilla för att sedan gå vidare. Likaså vad församlingarna kan göra för den skapelse vi säger att Gud står bakom. 

Det är alltid roligt att läsa en bok sm med humor allvar och på ett praktiskt sätt förklarar allvarliga saker. Och som ödmjukt kan ger en insikt i tron som man missat eller inte förstått.