Leta i den här bloggen

söndag 30 juli 2017

Alf Henrikson, Rim & reson


Alf Henrikson (1905-1995) poet, historiker, hedersdoktor, professor och folkbildare. Han debuterade 1927 och har ett stort antal böcker bakom sig. Han har särskilt skrivit omfattande verk i historia, både grekisk, biblisk och svensk historia.

När Alf Henrikson dog i början av maj 1995 hade han just avslutat arbetet med diktsamlingen Rim & reson. "Samlingen tycks mig bättre än jag trott" skriver han i ett brev till förlaget. På ålderns höst gör sig de stora existentiella frågorna mer gällande. Rim & reson blev hans sista samling. Men räknar med att han skrev närmar 20 000 dagsverser. Det är just denna samling Rim & reson som jag glatt mig åt. Jag vill ge provsmak på två dikter ur boken.

           Trycksaker

Böcker på papper av linnelump
lever i hundrade år.
Däremot torde det vara en slump
hur länge de våra består.
Låtom oss glädjas vid tanken på
att det förhåller sig så.


     Blommande ängar

Betrakta, begrunda, betänk och bemärk
att naturens ordning är människoverk!
Det vimlar av arter och varieteter,
men inte vet växterna vad de heter.


Tillrop är 111 sonetter, den första om Abel, den sista om Öper. Här blandar Alf Henrikson historiska personer med Rulle, Stig och Frans för att på sitt eget Alf Henrikson-vis peka på stort och smått i vår vardag och i vår historia.
Björn Berg med sina härliga teckningar (känd för att ha illustrerat Emil böckerna) har gjort de de underfundiga och vackra illustrationerna.

onsdag 26 juli 2017

Halvtid

Med stor skepsis och en stor dos fördomar tog jag mig ann Bob Buford och hans bok Halvtid. Man vet ju hur amerikanarna är med sina tio steg dit och sju steg hit för ett bättre liv eller djupare liv. Men Bob Buford slog mig fullständigt på fingrarna. Visst, han är amerikan, framgångsrik företagare och rik, men hans bok Halvtid har mycket ge. Det är längesedan jag antecknat så mycket då jag läst en bok som jag gjort nu. Jag förstår att Marcus Förlag har tryckt en andra upplaga.

Buford lägger fingret på något som jag tror alla upplever. Vi vet att vi har enorm entusiasm och nyfikenhet i unga år. Vi utbildar oss, börjar arbeta, förtjäna, bygga hus och lever ett intensivt familjeliv. Men sedan efter ett antal år kommer vi in i en fas av reflektion och utvärdering av allt det vi gör. Det som vi värderat högt, prioriterat och som tagit det mesta av vår kraft och tid kanske inte ger samma livsmening längre. Det är denna period som Buford kallar halvtid.

Denna halvtid är mycket viktig. Bokens undertitel är Förverkliga din längtan och det är det vi ska göra då. Det är i halvtid vi börjar återupptäcka livets verkliga värden, det är då vi skolar om oss, byter jobb, börjar jobba mindre och ägna mer av vår tid åt annat. Vi vill besvara frågan om vad som är vår djupaste längtan och vad som ger mening. Vi börjar också reflektera över att vi lever inte här i evighet.

Hatten av för Bob Buford och hans bok Halvtid. Han har upptäckt något viktigt och är en bra vägledare med många viktiga saker att ge åt oss som lever i halvtid.

http://www.marcusforlag.se/1.0.1.0/8/1/?item=prod_prod-s1%2F1268&group=prod_prod_grp-s1%2F64

söndag 23 juli 2017

Hamn för rebeller och änkenåder
 En bok som jag velat ha tag på. Som jag hittade, köpte och njutit utav. En bok om Sigtunastiftelsen som år 2015 firade 100 år.
Här berättas historien om hur stiftelsen blev en unik plats där många av de mest kända svenska författarna bevistats och bott under olika perioder och skrivit på sina böcker.
Här har Bo Setterlind, Artur Lundkvist, Karl Vennberg, Per Gunnar Evander, Sven Stolpe, Dag Hammarskjöld, Karin Boye, Lars Ahlin, Märta Tikkanen, Anita Goldman, Kristian Lundberg, Susanna Alakoski och många många andra haft en författaroas.

Författaren Ylva Eggehorn är den som berättar berättelsen om Sigtunastiftelsen som också är en berättelse om 1900-talets svenska idé- och litteraturhistoria. Boken innehåller flera anekdoter och tidigare opublicerade texter. Ylva Eggehorn som själv vistats där många gånger är en värdig ciceron som kan berätta med värme om dessa skapande genier som ibland är blyga, ibland självupptagna men som fann arbetsro och stimulans på Sigtunastiftelsen.

Bokens namn "En hamn för rebeller och änkenåder" är något som författaren Folke Isaksson skrev i gästboken om Sigtunastiftelsen. Boken är också illustrerad med ett unikt fotomaterial.

torsdag 20 juli 2017

Växa i cirklar


"Den här boken handlar om hur vi växer till som Jesu avbilder - till att likna Jesus och tänka och handla som han. Den tillväxten är inte automatisk, och den är inte linjär. När du väl fått en relation med Gud, börjar hans Ande att förändra dig inifrån. Men erfarenheten visar att vi inte växer stadigt och i jämn takt. Livet verkar ha olika faser. Vi mognar ryckigt. Ofta fastnar vi, ibland tar vi jättekliv."

Jag har ett tag funderat på vad jag ska skriva om Paul Harcourts bok Växa i cirklar för den är så otroligt befriande, sann och mitt i prick. Men jag tror att hans egna ord som jag citerar här ovan beskriver bäst det han har på hjärtat och som han förmedlar.
Underrubriken på boken är att Lära sig lärjungaskapets rytm och det är precis det som är Pauls viktiga poäng. Vi har en egen personlig rytm i att mogna i vår tro och i vårt lärjungaskap och den måste vi acceptera och hitta.

Växa i cirklar ären bok som befriar och ger vila och tuggvärda sanningar.

Paul Harcourt leder All Saints´Woodford Wells i nordöstra London, med sin fru Becky. Paul är regional ledare för New Wine i London och östra England. Han undervisar i ledarskap i förnyelseförsamlingar och talar regelbundet på konferenser i Stobritannien och Europa.

http://www.sjobergsforlag.se/bocker/vaxa-i-cirklar-paul-harcourt

söndag 16 juli 2017

Brev till min son


En liten bok med många viktiga saker.
Ray Baker träffar riktigt rätt då han i sin bok Det där med Gud vilja... skriver om Guds vilja, vishet, att göra val, livskamrat och kallelsen. Jag tror det här är just de saker som unga män/pojkar funderar på och brottas med.
Boken får en trovärdighet eftersom den är skriven i form av brev till hans son David. "Inom de närmaste tio åren kommer du att fatta några av ditt livs viktigaste beslut." Så skriver pappa Ray och det är så sant som det är skrivet. De personliga breven till David fångar upp just de saker som unga pojkar brottas med.
Det här är en bok man kan ge åt sina egna söner att läsa och även döttrar för den är ingen tegelsten som känns oändlig breven är inte långa men innehållsrika.

Köp boken och läs den först själv, det finns många bra saker för alla i den, och sedan ger du den till din son eller dotter.

http://credoakademin.nu/shop/det-dar-med-Guds-vilja

onsdag 12 juli 2017

En enda Gud - Allah eller Jesus?Den blev hyllad och väldigt mycket omtalad Nabeel Qureshis självbiografi Jag sökte Allah och fann Jesus. Där berättar muslimen Qureshi hur han i flera år sökte och studerade för att bygga en stabil grund för sin muslimska tro. Han diskuterade med många och särskilt med sin studiekamrat David. Men allt blev inte som han tänkt sig och han såg att grunden, fakta för kristendomen höll bättre än för islam. Han bytte från Allah till Jesus.

Man kan säga att En enda Gud - Allah eller Jesus? är uppföljaren till Jag sökte Allah och fann Jesus. Han berättar små glimtar om sin egen väg, sitt sökande, sina studier och diskussioner. Sin egen historia. Men han redogör också för islams historia, islams teologiska historia och gör likadant med kristendomen. Han plockar upp det man vet och har belägg för inom islam och jämför det med vad kristen tro säger. Han går helt enkelt djupare in i de frågor som han ställde i sin självbiografi.

Teman han berör är, Sharia eller evangeliet? Två olika lösningar, Tawhid eller treenigheten? Två olika gudar, Muhammed eller Jesus? Två olika religionsstiftare, Koranen eller Bibeln? Två sorters heliga skrifter, det är helt enkelt grunderna han rör vid och jämför. Han tar också upp Jihad och Korstågen, frågan om Jesus dog på korset och uppstod han verkligen från det döda? Var Jesus Gud?, var Muhammed Guds profet? och är koranen Guds ord?

Nu skulle man konna tro att boken är tung och svårläst och kanske för omfattande för en "vanlig" en, men så är det inte. Den går väldigt bra att läsa för alla och trots tuffa frågor så redogör han för dem på ett enkelt och tydligt sätt. Har man dessutom muslimska vänner så är det bra att lägga sig in i deras tro och lära och förstå skillnaden mellan islam och kristendomen.
Det finns bara en fråga jag har och det är varför man använder ordet sändebud istället för profet i den muslimska trosbekännelsen. Man redogör inte för ordvalet någonstans.

nda-Guhttp://credoakademin.nu/shop/en-ed

söndag 9 juli 2017

Fred i religionens namn!


Fred i religionens namn! En interreligiös fredsantologi tyckte jag såg ut som en intressant bok, en annorlunda bok. Det är en bok om hur olika religioner talar om och ser på fred. Religion har ju oftast förknippats med krig och religion ses i vårt sekulariserade samhälle som en grogrund för konflikt.

Därför låter man sju personer ge personliga skildringar om fredens grund och ursprung inom den trosriktning de hör till. Vi får möta judendomen, kristendomen, islam, hinduismen, buddhismen, sikhism och bahai och vad dessa religioner säger om frid och fred. Jag måste säga att det här öppnar för något intressant. Jag tror inte att vi tänker på att andra religioner än den vi själva tillhör också kan tala om och sträva till att leva i fred med andra. Det kan i sig vara en ögonöppnare för många av oss.
Det är bra att veta vad vad andra religioner säger och inte bara vad man tror att de säger eller en förvrängd version av deras tro.

Det är Sveriges kristna råd, Sveriges interreligiösa råd och Marcus Förlag som ger ut boken. Man har i slutet av boken en studieplan med frågor för samtal och fördjupning.


http://www.marcusforlag.se/1.0.1.0/8/1/?item=prod_prod-s1%2F1271

torsdag 6 juli 2017

Meningsfullt liv


Det var en uppfriskande läsning. En vindfläkt av hopp, tro och kärlek. Ingemar Helmner har förmågan att skriva med en mjuk och känslig ton. Han kan skriva om sorg och missmod, glädje och hopp i samma sköna ton.

Hans hjärta brinner för att nordens folk ska finna Jesus. Med sorg skriver han om församlingar och sammanhang som inte vill nå sin stad eller by med evangeliet. I glädje skriver han om församlingar och sammanhang där förändring skett och man lever för att nå ut. Han skriver flera gånger om att han är hoppfull över att norden ännu en gång ska få en besökelsetid.

Han skriver också väldigt personligt över saker som berört honom personligen. Ofta är det i mötet med andra människor som han blivit djupt gripen. Deras livshistoria eller enkla tro har berört på djupet.

Kapitlen är inte många sidor långa och jag tror de är ett urval texter från den kolumn han varje vecka skriver i tidningen Hemmets vän. Men de är inspirerande, trosstärkande reflektioner att läsas.

http://www.marcusforlag.se/1.0.1.0/8/1/?item=prod_prod-s1%2F1276&group=prod_prod_grp-s1%2F64

söndag 2 juli 2017

Tenorens dotterJag säger bara Burt Kobbat. Det är alltid lika roligt att få träffa Kobbat och hans kamp att få ihop manuset till en ny Humlan Hugo-film blandat med att han dras in i något underligt mord som har kopplingar till rådande politiska händelser.

Jag har just läst den tionde boken, Tenorens dotter, om Burt Kobbat. Här får vi möta populistpartiet Urfinnarna som skärper tonen och börjar mer och mer bli ett parti att räkna med, gasledningen Nord Stream är i full gång men läcker utanför Hangö. Dessutom får vi möta två nitiska avfallsinspektörer från Åland.
I Tenorens dotter så har Kobbat förlorat sin förmögenhet på grekiska bankaktier men fått möjligheten att skriva ett nytt manus till en ny  Humlan Hugo-film. Han avbryts i arbetet när de hemlighetsfulla violinisten Liza Dawson kommer från England för att skriva en avhandling om Sibelius. Det tar inte lång stund innan Kobbat är mitt uppe i en mordutredning.

Staffan Bruun har gett oss något spännande, läsvärt, underhållande och bra med sina Burt Kobbat böcker. Tack Staffan!