Leta i den här bloggen

torsdag 17 september 2020

Genom allt


 Psykisk ohälsa är något som drabbar fler och fler. Bakom vackra fasader och leenden finns många gånger panikångest, depression, stress, oro, sömnbesvär och utmattning. Men det är inte bara människor utanför kyrkan som drabbas av det utan även pastorer, diakoner, lovsångsledare och andra arbetare inom kyrkorna. Men hur är det att kämpa med psykisk ohälsa i kyrklig miljö.

Camilla Olsson vet hur det är. Hon växte upp i ett kristet sammanhang, gifte sig med en pastor och blev pastor och lovsångsledare. Redan som ung, nygift och lärarstudent drabbades hon av ångestattacker. Ångestattacker som lamslog hennes liv och den psykiska ohälsan präglade hennes tillvaro och hopplösheten var påtaglig. Dessutom var hon och hennes man ledare för en församling och tron, ja tron ja, vad skulle man göra med den. För Camilla och hennes man Anders blev det att börja vandra bönens väg. Det var jobbigt, trångt och smärtsamt men bit för bit fick Camilla lära känna Gud som sin far, Jesus som smärtornas man och den Helige Ande som sin hjälpare. Trots det så mår hon ibland bättre och ibland sämre och livet har sina utmaningar. Men vägen går framåt.

 

söndag 13 september 2020

I början skapade Gud


 En så fantastiskt intressant bok. Så givande, så tänkvärt så utmanande. Bokens namn är från 1 Mosebok 1:1 och det talar ju om att den handlar om skapelsen och urtiden. Elva författare tar sig ann frågor som, Hur blev allting till? Universum, jorden, djuren, växtriket, människan? och vad är liv för något?

Vi i vår tid är skolade i utvecklingsläran och naturalismen som absoluta sanningar, medan det visar sig att så väldigt lite av den vetenskapen är sann. Men många toppforskare i världen har också lämnat utvecklingsläran och naturalismen för de teorierna stämmer inte. 

När det står att allt skapades på sju dagar var det då 24-timmars dygn? Är skapelseberättelsen upphovet till vår sjudagars vecka? Det här frågorna bjuder in till intressant läsning. Likaså frågan om hur livet uppstod, och hur människan är skapad med sin fantastiska kropp. Dinosaurier, neandertalare och andra har de funnits? Läs begrunda och fundera. 

Folkets Bibel


 Jag minns så väl när jag fick Nya Testamentet 1996 av en god vän i Sverige. Det var en ny översättning som just hade kommit. Jag började genast läsa och när sedan hela Bibeln kom som bar namnet Svenska Folkbibeln så skaffade jag den. Jag läste och läste. Ganska snart kom också Bibel 2000 och det var mycket diskussion kring den och Folkbibeln.
Men Folkbibeln hade blivit min och den översättningen trivdes jag med (även fast jag läser andra också) och jag har Folkbibeln i olika tjocklekar, storlekar och modeller. Folkbibeln var min predikobibel, studiebibel och uppbyggelsebibel och framför allt Guds levande ord.

Med stort intresse så har jag nu läst Folkets Bibel berättelsen om hur vi fick Svenska Folkbibeln. Hur man ville göra en läsvänlig och grundtexttrogen bibelöversättning. Jag hade ju ingen aning vilket enormt projekt det var och med vilka små resurser de arbetade med och hur Gud var med i projektet och gjorde många under. 

Det jag inte visste var att när man påbörjat arbetet med Svenska Folkbibeln så inspirerade det också till en ny finskspråkig översättning, man översatte i Norge till en norsk översättning och hade redan varit på gång i Danmark med en översättning så man kunde uppmuntra och stödja varandra och byta erfarenheter i arbetet. Det är roligt att man på flera ställen berättar om oss finlandssvenskar och vårt intresse i Folkbibeln och om hur mycket den också sålts här och används här. 

Boken Folkets Bibel är indelad i tre delar där de inblandade i projektet berättar om det de varit delaktiga i. Den första delen berättar om Folkbibelns tillkomsthistoria, den andra delen hur Folkbibeln togs emot då den kom ut och den tredje delen om Folkbibeln nu och i framtiden. 

Det är bra att känna till att Folkbibeln har fått en ordentlig revidering som gjordes 2005-2015, sedan den första versionen 1996-1998 och därför talar man om Folkbibeln 15 i dag. Det har gett en ännu bättre språkdräkt och fler fotnoter. 

Man skulle kunna tro att en bok som Folkets Bibel är torr och trälig att läsa, men det är den inte, tvärtom! Den har mycket att ge och dessutom inspirerar den till att läsa Guds levande ord. 


 I sin bok Befriad så både varnar och befriar Gertrud Storsjö läsaren. Jesus varnade sina efterföljare att de inte skulle låta sig bedras. I vår tid, i vårt samhälle så låter sig många bedras av den österländska andligheten. Gertrud visar hur många som inte har en aning om vad yoga innehåller luras in i den österländska ockulta andligheten. Man tror att yoga är ett sätt att varva ner och koppla av och kanske någon form av gymnastik, men det är det inte. 

Många kristna låter sig också dras in i det som kallas "kristen yoga" och Oneness Blessing bl.a. fastän det inget har med Bibeln och kristen tro att göra. Gertrud berättar att all yoga och det vi har under begreppet New Age har med en andlig verklighet att göra. Det är den onda andevärlden som regerar där. 

Gertrud inte bara går in på vad allt det här inom New Age är utan hon berättar också om att den som varit inblandad i något "nyandligt" kan också bli befriad från det. Det som människorna söker i New Age, frid, kärlek och helande, det kan bara Gud ge genom Jesus Kristus. Många är det som har upptäckt det och fått vara med om det. 

Tro ändå!


 Tommy Lilja kanske inte behöver någon närmare presentation. Han har skrivit många böcker, figurerat i tv, känd pastor, har stora kampanjer, bibelskola osv.

Hans senaste bok Tro ändå! Så handlar om vad tro är. Han menar att tron är platsen där det omöjliga blir möjligt. "På samma sätt som den som upplever hopplöshetens kval kan klättra upp med hjälp av tron, behöver den framgångsrike tron för att inte ramla ner!",  för att citera lite av vad boken går ut på. 

Tommy talar om vem som är motståndaren till tro, om Guds löften, om att kunna förlåta sig själv och andra, att vi tror med hjärtat men tvivlar med huvudet, att tron har en övernaturlig effekt, hur viktiga de ord vi uttalar är och vad göra när tron är död. Tommy tar död på många felaktiga uppfattningar som folk har och kanske tagit till sig av det vi kallar trosundervisning. Men på samma gång är det, eller man har känslan av att det är just trosundervisningen han delar. Men är det då en snedvriden tolkning han själv kommer med? eller är det en sundare undervisning om tro? 

Jag tänker inte ge något svar utan läs Tommys bok och fundera själv över det han skriver. 

När hjärtat slutat slå


 Det är en berörande berättelse som Elsa Lundin ger oss i sin bok När hjärtat slutar slå

Tänk att en så ung flicka (16-17 år) kan få hjärtstop och vara i princip död, men få livet tillbaka. Dessutom så var hon i USA som utbytes student då det skedde. När hon fick hjärtstop soch ambulanspersonalen var på väg med henne till sjukhuset gav de upp försöken att få liv i henne men hennes envisa väninna tillät dem inte att ge upp utan bad dem att fortsätta. Hennes hjärta kom att stanna 37 gånger på två timmar.

Att ha varit med om något liknande och trots "helande" så var vägen tillbaka lång. Rehabiliteringen att lära sig använda armar och ben tog tid och något som hon tydligen får leva med är hjärntrötthet. Dessutom kom hennes hjärta att ännu stanna två gånger, men nu har hon inopererat en sorts pacemaker som slår igång hjärtat om det händer. 

Mitt i allt detta träffar hon den kille som ska bli hennes man och hon har börjat med ett eget företag där hon tillverkar silversmycken. 

torsdag 3 september 2020

De tre nycklarna


I förordet till De tre nycklarna skriver Carl-Erik Sahlberg att man kan se den här boken som en sammanfattning av hans kristna tro och kanske något av ett andligt testamente. Det gör ju att man läser med extra nyfikenhet och mottagligt sinne. För han berättar om den tro han har och som präglat hela hans liv.

Det är tre nycklar som en god och generös Gud har gett människan Adam: 1/ Full och förtroendefull gemenskap med Gud, 2/ Evigt liv och 3/ Rätten att regera på jorden.
Carl-Erik utgår från att Gud är god och vill oss gott. Men ondskan finns också och ställer till det. Han berättar också om hur han gör då han stöter på svåra bibelställen och de tre frågor han ställer sig då. Han är också inne på frågan att varför måste Jesus dö, sin syn på präster, evigt liv, bön och mycket annat. Boken är nog lite av ett andligt testamente eftersom han skriver mycket om vad han själv upptäckt av tron och hur den fungerat(r) i hans eget liv.  

Enkelt och klart, uppfriskande och trosstärkande är De tre nycklarna.