Leta i den här bloggen

söndag 8 augusti 2021

Det står skrivet

 

Det är ett så intressant och gediget verk som Anders Gerdmar har gett oss i Det står skrivet. Jag vet inte hur jag ska skriva för att fånga ditt intresse för boken. Risken är då jag säger att den handlar om Bibeltro kontra bibelkritik är att du lämnar den till sitt öde. Men gör inte det. Är du en kontinuerlig bibelläsare som upplevt att sådana som kritiserat och smulat sönder bibelns trovärdighet har fått oskäligt stort utrymme i media och fått andra att vackla i tron på bibeln ska du läsa Det står skrivet.

Eftersom Anders Gerdmar själv håller på med bibelvetenskap och gjort det i många år så är han en fin guide för den teologiska vetenskapen. Han visar hur synen på bibeln förändrats sedan 1700-talet och upplysningen. Hur man kan se att all teologi och bibelforskning färgas av de glasögon som forskaren har. Är man ateist, troende osv. det visar oftast till vad man kommer fram till i sin forskning och vad man tror om bibeln som Guds ord. 

Anders menar ändå att all forskning är värd att föra en dialog med och tror på det ärliga samtalet inom bibelvetenskapen. Evangelikal-, pingstkarismatisk-, liberalteolog, om alla får utrymme runt diskussionsbordet så kan mycket gott komma fram inom vetenskapen fast man har olika syn och olika utgångspunkt i sitt vetenskapliga arbete.

Det står skrivet är en viktig bok för alla, om man är präst, pastor, studerande eller en vanlig bibelläsare.   

fredag 30 juli 2021

Frtälsningens ord, John Stotts teologi


 Det är en gedigen lunta som Per-Axel Sverker åstadkommit med Frälsningens ord till en förändringens värld.  Där han redogör för Bibel och evangelium i John Stotts teologi. Själv har jag läst och känner till John Stott sedan 1980-talet och allt med stor behållning. Han var (och är) en av de stora teologerna och förkunnarna inom den evangelikala rörelsen. 

John Stott arbetade som präst i All Souls Church hela sitt liv och kom också att resa i hundratals länder för att undervisa och predika. Han är också en av huvudarkitekterna bakom Lausannedeklarationen. Stott skrev många av sina böcker på sin retreatgård The Hookses i Wales och det är också där i Dale, Pembrokeshire, på kyrkogården han är begravd. John Stott dog 27 juli 2011.

Då man beskriver John Stotts livsgärning så talar man om honom som Bibellärare, Evangelist, Kyrkoledare och Författare. Han var bibelexeget och ville gärna tränga in i bibelordet för att se vad bibeln hade att säga. Frälsnings frågan/läran, betydelsen av Jesu död på korset, bibelns trovärdighet, vårt sociala ansvar är de viktigaste ämnena i Stotts teologi. 

Per-Axel Sverker har en gedigen kunskap om Stotts teologi och har studerat honom i många år. Visst är boken upplagd som en avhandling men har man tyckt om Stott eller hört om honom så får man nog tag på hans budskap och det väcks säkert en nyfikenhet kring Stott då man läser boken. Man får låta det ta den tid det tar för det är mycket att sätta sig in i. Men det är också det som är så härligt. 

https://www.libris.se/product/fralsningens-ord/


måndag 5 juli 2021

Irans stora väckelse

 

Hormoz Shariats berättelse är fantastiskt intressant. Man hör ju så mycket om Iran. Man minns när kungen störtades i slutet av sjuttiotalet och det var prästerskapet som tog över. Kriget med Irak. Vilka spänningar det i dag finns mellan Iran och USA och mellan Iran och Saudiarabien. Och Irans ständiga tal om att skaffa atombomber och utplåna Israel. 

Hormoz Shariat, själv från Iran, bok är verkligen en ögonöppnare som får en att börja se annorlunda på landet. Han berättar t.ex. att Iranier älskar USA för filmsnuttarna där vi ser folk skriker död åt Amerika och bränner USA:s flagga och trampar på den är statstjänstemän som är utkommenderade att göra det. Iranierna är inte araber utan perser. Och det står väldigt mycket om Iran/Persien i Bibeln och att det nu är många Iranier som kommer till tro på Jesus beror på att de är så trötta på Islam som inte ger dem någonting och är en makt religion.

Först berättar Hormoz om sitt eget liv, hur han lämnar Iran och kommer till tro, sedan berättar han i del två hur profeten Jeremias ord i 49:34-39 handlar om Iran och att Iran ska bli en kristen nation. Det kommer att ske många hemska saker i Iran innan Islams ande är bruten och mullorna borta från makten och iranierna kommer att få leva som kristna och välsigna omvärlden och framför allt Israel, men det kommer att ske. Sedan avslutar han i den tredje delen med Irans framtid. 

Hormoz Shariat har grundat församlingar för Iranier i USA och sänder via satellit tv program över mellanöstern och han kallas för "Irans Billy Graham". 


tisdag 29 juni 2021

Litteraturskafferiet på gång

                                                                Litteraturskafferiet 

Jag började 2015 med min blogg och gav den namnet Litteraturskafferiet. Min kärlek till litteratur och de fina förlagen som sände mig böcker för recension öppnade möjligheten. Många år hade jag skrivit recensioner för olika tidningar men nu fick bloggen bli ett hjälpmedel i det arbetet.

Själv har jag haft förmånen att få skriva några böcker under den här tiden och arbeta med lite olika träffar kring litteratur och författare. 

När jag i tonåren började läsa böcker så visste jag inte att det skulle bli så att jag aldrig skulle sluta läsa. Jag läser och läser. Jag tror att sex dagar är det rekord jag har över att inte ha läst någon bok och det rekordet blir nog svårt att slå. För läsandet fortsätter det kommer så mycket intressanta böcker. Det finns inget slut på allt skrivandet. 

Nu ska det bli paus i en månad på bloggen, inte läsandet, men på bloggen. Jag kommer tillsammans med en av mina söner att arbeta med något nytt nu under sommarens semester men den 1 Augusti är jag tillbaka. 

Simma lugnt, läs mycket! 


Skapelse och evolution

Skapelse och evolution är en mycket intressant och givande bok fastän den ger bara en inblick. Fyra kristna män diskuterar om skapelsen och evolutionen med stor respekt för varandra fast de ser väldigt olika på hur Gud skapat världen.  Göran Schmidt tror på ungjordskreationism, Krister Renard på gammaljordskreationism, Sebastian Ibstedts en ID-vänlig teistisk evolution och Lars Gunther har n teistisk evolutions syn.

Var och en presenterar sin syn och sedan får de andra ge kritik och ta upp problemen kring det synsättet och till sist så svarar man på den kritik man fått. Det gör att boken består av fyra delar där var och ens syn då tas upp. Det var och en av dem är överens om är att skapelsefrågan är ingen frälsningsfråga utan det är Jesus som är det viktiga och att Bibeln är Guds ord. 

Eftersom man är tvungen att begränsa vad var och en skriver och kritiken så att inte boken skulle svälla ut i det oändliga så blir det ju bara en inblick i varje åsikt och syn. Men eftersom de är medvetna om det så kan man också gå in på deras hemsidor om man vill fördjupa sig i diskussionen och de olika problemen medan man läser boken. Boken fungerar som en introduktion till något större och djupare. 

Boken var en mycket positiv läsupplevelse och man får se att vi troende inte alltid ser och tycker likadant och diskussionen och forskningen kring naturen, jorden och universum kommer nog att pågå och ställa nya frågor så länge vi människor vandrar här på jorden.    


https://apologiaforlag.se/format/bocker/fyra-kristna-diskuterar-skapelse-och-evoluti 


fredag 11 juni 2021

Leva med ovisshet

Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund inleder sin bok med kapitel rubriken Låt oss samtala. Det för att de har sett att livsfrågorna är så viktiga för vår fysiska, psykiska och sociala hälsa. Det är viktigt att få samtala i tider av oro och rädsla. Andligheten eller det existentiella som man numera kallar det är en viktig del i samtalet. Vad är andlighet? Vad är andligt? osv. 

De använder sig av åtta byggstenar för den existentiella hälsan: hopp, helhet, andlig kontakt, förundran, mening, inre frid, andlig styrka och personlig tro. Boken har förstås åtta kapitel med där man berör dessa åtta byggstenar. Det har man gjort så att det finns en person som skrivit en personlig berättelse i ämnet och sedan diskuterar Lisbeth och Kerstin det kort och sedan avslutas kapitlet med några frågor för samtal. 

Det här funkar som upplägg och man kan säkert ta hjälp av boken i samtalet med sina medmänniskor och i sitt yrkesliv om man har ett yrkesliv där man har många samtal. 

fredag 4 juni 2021

God Jord

 

Det var nog med en stor dos skepsis som jag började läsa Johannes Widlunds God Jord - och ett hållbart liv. Det är miljön, miljön och miljön och naturkatastrofer och grader som det pumpas på med hela tiden överallt och man blir bara så trött. 

Men Johannes får mig att tänka om och när han skriver om vad Bibeln säger om skapelsen. Det blir riktigt intressant. Som att ordet bruka har en tydlig ton av att tjäna och inte handlar om att förbruka, att det finns en koppling mellan naturens mående och människans mående, att omvändelsen till ett liv med Kristus också  innebär att leva med Faderns kärlek till sin skapelse och så vidare. Det som förvånade mig var att när Johannes själv började tänka på ett hållbart liv så fanns det ingen ekoteologi eller någon särskild passion för naturen i bakgrunden. Det kom senare. Men hans poäng är att man behöver inte vara en naturälskare för att vara skapelsevårdare. (fint ord - skapelsevårdare)

Klart att han sedan måste komma in på miljön och dess tillstånd och den globala uppvärmningen och sådant, men sedan kommer han in på vad vi personligen kan göra, med start i att göra det lilla för att sedan gå vidare. Likaså vad församlingarna kan göra för den skapelse vi säger att Gud står bakom. 

Det är alltid roligt att läsa en bok sm med humor allvar och på ett praktiskt sätt förklarar allvarliga saker. Och som ödmjukt kan ger en insikt i tron som man missat eller inte förstått. 

måndag 24 maj 2021

Välsignade samtal

 

Tack gode Gud att vi har Boris Salo! Det var min spontana tanke då jag läst Välsignade samtal. Den boken berörde mig så mycket att jag tänkte mig ha den som handbok att kika i för att uppfriska minnet för grunden jag behöver stå på i arbetet. 

Välsignade samtal är en bok i själavård. Man kan läsa den för sig själv i sina egna processer eller ha den just som ett verktyg om man behöver hjälp i sina samtal med människor. Den är enkel och lätt tillgänglig men så enormt innehållsrik. Boris öser ur sin egen erfarenhet och goda källor.

Det är tre skatter eller källor som Boris utgår ifrån i boken; de tio buden, bönen Fader vår och trosbekännelsen. Och med dem med i själavården så kan man visa att kristen tro är både en kraftkälla och en vägvisare när man vandrar med en medmänniska en bit på hennes livsväg. Boris betonar också den trinitariska själavården som ser till hela människan och stöder hennes andliga, psykiska och sociala utveckling. Det är också den kristna verklighetsuppfattningen om människan.

Boris inleder med de tre källorna, Trosbekännelsen, Buden och Fader vår. Sedan får vi se allt från ett fågelperspektiv som människovärdet, människosyn, världsbild, Gudsbild, religiositet osv. I del två så hamnar fokuset mera på individen och hennes brustenhet, sår, bundenhet, makter, för att sedan i den tredje delen gå mera in på samtalet och själavården och mötet med en annan människa. 

Det här är faktiskt en bok som varje präst och predikant borde läsa och ta till sig, men också en viktig bok för alla i församlingarna som möter människor i sin vardag och vill lyssna på dem och försöka hjälpa dem. Tack Boris!  

måndag 10 maj 2021

Bönens och tröstens trädgård

 

Två omtyckta klassiker i en. Böckerna Bönens trädgård och Tröstens trädgård har nu satts samman i en vacker bok. 

Bönens trädgård som börjar med förberedelsens vecka så att vi ska komma in i bilden och tanken av vårt inre som en trädgård. Vi skapar en plats för bön. Den första veckan så ber vi sedan Herrens bön och reflekterar kring den. Den andra veckan rör vi oss med Välsignelsen. Den tredje veckan är det Jesusbönen vi ägnar oss åt: Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig syndare. Den fjärde och sista veckan är det Lovsägelsen Gloria Patri att Ära Gud i tacksamhet. Det finns också en Bibelläsningsplan för hela året man kan följa om man vill då man går igenom veckorna om och om igen.

Tröstens trädgård så följer sju dagar, en vecka, och riktar sig särskilt till dem som bär på sorg av något slag. Dagarna berör då Stillhet, tystnad, skönhet, försoning, de utvalda, evigheten och Guds avbild. Det finns en vän i denna trädgård som förstår dig och det är Jesus, menar Martin. Vi får vandra med honom runt i denna Tröstens trädgård med vår sorg. 

En vacker bok både till text och bilder och målningar och layout för den som behöver stöd i sitt böneliv. 


Roten som bär dig

Det är inte det lättaste ämne som Håkan Sunnliden tagit sig ann då han gett sig in på Israel. Så mycket som det skrivs om det landet och folket, både lögner och sanningar och så otroligt komplext allt är både andligt/bibliskt och politiskt. 

Men Sunnliden vet att han har begränsat med utrymme men vill ändå måla en helhetsbild av Israels ställning i bibeln. Han är medveten om att ersättningsteologin råder på många ställen och att alla inte har förstått hur viktigt landet Israel och det judiska folket är. Men han är också medveten om den osunda Israel-romantik som finns. Man kan säga att Håkan Sunnliden berättar om hur han ser på saken.

Boken är indelad i fyra delar, Det gamla Israel, Israel i Nya testamentet, Det sanna Israel och Det framtida Israel. Det här gör just att man får den här översiktliga bilden av Israel i Bibeln. Som Håkan skriver så kan vi inte förpassa Israel till Gamla testamentet utan Israel är Guds redskap personifierat i Jesus Kristus och därför viktigt i Nya testamentet och omtalas en hel del där. Likaså är Nya testamentet viktigt för att förstå det Håkan kallar det Sanna Israel och omskrivs mycket i Jakobs brev, Galaterbrevet och Romarbrevet. Vi behöver också hela Bibeln och förståelsen av den för att kunna förstå det framtida Israel.

Intressant och givande översikt av Håkan i ett svårt ämne men som sporrar en att läsa och studera mer i hopp om att förstå någonting och få en mera helhet i något som det finns så mycket åsikter och tolkningar om. 
 

söndag 2 maj 2021

Allt vackert byggs långsamt

 


Caroline Lekardal var för mig helt okänd och ingen jag hört talas om. Men hon driver Själaro Själavårdscenter tillsammans med sin man Johan. Hon har varit pastor i många år och verksam som själavårdare i två decennier. Allt vackert byggs långsamt är hennes första bok.

Caroline skriver till dem som tror att livet är över på grund av fysisk eller psykisk smärta. Men också till anhöriga som lever med dem som lider och till dem som är nyfikna på en själavårdares liv. Caroline berättar om sitt eget liv och om hur hon kom in på själavården och den grund hon står på i sitt själavårds arbete. 

Caroline har dras med en kronisk ledsjukdom, har känt på utmattning och utbrändhet mitt under aktivt församlingsbygge och fått kämpa för några av sina barn som lidit psykiskt och fysiskt. Så Caroline och hennes familj har gått igenom mycket. Men all denna erfarenhet har också gjort att hon hittat Gud på ett djupare plan och har en förståelse för människor. Men hennes liv och Gudslängtan har också format hennes syn på själavården. Hon skriver: "Själavård är för mig att Gud möter människan genom sitt ord och genom förbönen. Själavården är till för att du ska få hjälp av Gud." 

Det är också det hon förmedlar med sin personliga berättelse att Gud möter människan med sitt ord och då hon ber och att han hjälper och finns där hur än livet ser ut. 

fredag 30 april 2021

Allt det goda vi har i Kristus


 Jag vet inte om Carl-Erik Sahlberg behöver någon närmare presentation. Som docent i i kyrkohistoria vid Uppsala universitet och teol. dr och författare till många böcker och inte minst för sitt arbete i S:t Clara kyrka i Stockholm är han väl känd. 

Allt det goda vi har i Kristus är en andaktsbok för årets 365 dagar. Det är de tidigare fyra böckerna Allt det goda vi har i Kristus, Vår, Sommar, Höst och Vinter som nu blivit en bok. Här då med kompletteringar, korrigeringar och många nya andakter. 

"Boken har ett särskilt ärende till människor som behöver hopp, uppmuntran och tro." skriver Sahlberg i förordet. "Tänk om alla förstod hur gott det kristna livet är och hur mycket gott sund kristendom har gett genom tiderna", skriver 75 åringen som upplevt det och prövat. Vi får hoppas att han blir bönhörd genom sin bok.lördag 24 april 2021

En stilla viskning

Vilken bra bok! Jag tror du precis som jag längtar efter att få höra Gud tala. Vi vet också att det är inte så enkelt att veta om det är Gud som säger en sak eller är det min egen fantasi och önskningar som snurrar i huvudet. 

Mark Batterson vet också allt det här. Han har hört Gud tala och fått se honom göra de mest fantastiska saker och han har trott att Gud talat men det har varit hans egna drömmar och fantasier. Mark hävdar att Gud viskar till oss hela tiden och det gör Gud för att vi ska luta oss mot honom och höra vad han säger. Gud vill ha oss nära sig och det får han genom att viska. 

Gud använder sig av sju kärleksspråk då han talar till oss. Det är Bibeln, önskningar, dörrar, drömmar, människor, maningar och lidandets språk han använder sig utav. Mark är verkligen något på spåren här eftersom det här är de mest naturliga sätt vi hör på och kan höra på då Gud talar eller viskar som Mark säger för att vi ska höra. Det här gör att det är både lätt och svårt att höra Gud. När talar han och när är det mina egna ord. Det är just här som Mark delar med sig av sina egna erfarenheter och stämmer av dem mot vad Bibeln säger för att ge oss en vink om hur vi ska lyssna. 

En stilla viskning är en riktig öronöppnare som får dig som läsare att säga japp då du känner igen och aha då det är intressant, bekräftande och tilltalande.   


 https://www.sjobergsforlag.se/bocker/uppbyggelse/en-stilla-viskning-hur-du-hor-guds-rost-mark-batterson

Roms dotter

 I Bibeln på några ställen så får vi läsa om Priscilla och Aquila. Vi får inte veta så mycket om dem annat än att de hjälpte många fattiga och de som var i svåra situationer. 

Det är om dem som Tessa Afshar roman Roms dotter handlar om. Visst är det fantasi och ren diktning eftersom man vet så lite om dem, men väldigt fängslande och fascinerande berättelse. Tessa skriver så bra att man tror att allt detta hänt på riktigt. Som om hon haft en hemlig källa som berättat deras historia för henne. Dessutom så fångar hon upp tiden, alltså strax efter Jesu död, miljön, politiken, tron, tänkandet och livet i Rom och romarriket på ett väldigt trovärdigt sätt. Tessa Afshar är en utomordentlig berättare. 

Tessa Afshar föddes i Iran. Hon kom till England, gick i skola där och flyttade sedan till USA. Hon konverterade till kristendomen som tjugoåring. Hon har fått många utmärkelser för sina historiska böcker. Roms dotter är den första vi har på svenska. 

Motgångsteologi

 

Vad intressant att bröderna Eurell skrivit och delgett oss Motgångsteologi. Jag minns så väl när de blev uppmärksammade i tidningar och tv när de talade om att de trodde på Jesus och arbetade i affärsvärlden. De var också på besök här i Finland och talade i olika sammanhang. Många läste säkert deras bok Kan man tjäna pengar och tjäna Gud!? Själv har jag läst den flera gånger och haft den som uppslagsbok då jag velat ha svar på någon fråga. (De har också skrivit sina autografer i den)

Det är därför mycket intressant att nu 25 år senare få läsa om hur det gått för dem och det är stort att de vågar dela med sig av vad som hänt sedan slutet av nittiotalet då de var så uppmärksammade. Dessutom tror jag boken kommer att vara till hopp och tröst för många. Allt har inte varit en succé de senaste 25 åren. 

Jan - Gunnar är den som står för första halvan av boken och han har arbetat inom bankvärlden. Han delar med sig det smärtsamma i en skilsmässa, att stå med miljonskulder på grund av dåliga fastighetsaffärer, sjukdom och en del annat som mött honom. Men också sin tillit till Gud och hur han varit med i allt och hur Gud hjälpt honom igenom alla sakerna. Hans berättelse om hur han kom till Ålandsbanken och arbetet där var väldigt intressant. 

Per - Olof  står för den andra delen och har arbetat inom företagsvärlden och varit VD. Först så redogör han för framgångarna han har i det företag han jobbar i och sedan så berättar han om då han byter arbete för att efter ett tag få sparken och förlorar hem och allt och står på bar backe med familjen. Här fanns också sjukdomsinslag i familjen och så slogs den församling sönder som de var starkt engagerade i. Men också Per - Olof har en stark tillit till Gud och får se hur Gud griper in och är med genom allt. 

De avslutar boken med att skriva tillsammans Krishanteringsstrategier. Där de betonar den personliga andakten, församlingsgemenskapen, förvänta det omöjliga osv. 
En mycket intressant, ärlig, glad, kärleksfull och trosstärkande bok som företagare och alla andra kan läsa med förundran och glädje. 

lördag 10 april 2021

Lewis trilogin

 

Jag måste bara få skriva några ord om min nya passion. Jag fann Peter May kring senaste jul och har blivit mycket förtjust i hans böcker. Hans böcker utspelar sig på Yttre Hebriderna och Isle of Lewis.

Även fast det handlar om mord och brott så lyckas han med otroligt vackra naturbeskrivningar och kan veva in historia och kulturen som finns på de Yttre Hebriderna. Han gör också karaktärerna otroligt levande eftersom han återger deras uppväxt, ungdom och det liv de levat fram till den dag som de befinner sig i idag i berättelsen. Han gör allt det här så otroligt skickligt att allt blir levande och fascinerande. 

Då man läser Peter May så har man upplevelsen av en spännande pusseldeckare och och att man av någon underlig anledning också läst en fakta bok om Yttre Hebriderna och de människor som bor och lever där. Allt utan att det ens varit jobbigt. Bara intressant.

Peter May (f. 1951) är en flerfaldigt prisbelönt skotsk romanförfattare med många böcker bakom sig. Lewis trilogin, Svarthuset, Lewismannen och Lewispjäserna är hans största succé men med många andra bästsäljande böcker i släptåg. 
 

Världens vackraste berättelse

 

Daniel Röjås menar att berättelsen om Jesus och det han gjort för människan är världens vackraste berättelse. Han tar avstamp från berättelsen om då Jesus möter den samaritiska kvinnan vid brunnen. Sedan kommer han in på korset, döden, himlen, Hjälparen, bön, Bibel och kyrkan.  Olika berättelser som hör ihop och blir en helhet för den existentiellt sökande människan i dag. 

Berättelsens röda tråd är att Gud hela tiden söker kontakt. Gud klev in i människans tillvaro och blev kvar. Centrum i hela berättelsen är Jesus och det han gjorde och det är det här som är Världens vackraste berättelse.

Daniel Röjås är författare, föreläsare och pastor i Centrumkyrkan, Boxholm och Mjölby Pingstkyrka. Han har tidigare gett ut Att presentera Jesus och Helt liv.

Vinnande taktik


 Det här var en enormt uppmuntrande bok. Man blir riktigt glad av att läsa den. Du har säkert som jag ibland hamnat ut för människor som aggresivt angripit dig med frågor och påståenden om din tro eller kristendomen och kyrkan. Du har säkert också varit med om att någon ställt sådana frågor att du hamnat ut på sjufamnars vatten och inte kunnat svara utan känner dig bortgjord. Eller så känner du att du har aldrig riktigt något att komma med då du ställs mot väggen gällande tro, skapelse, Gud, kyrka och en hel del annat.

Gregory Koukl hjälper var och en av oss med sin bok Vinnande taktik med det här. Han berättar om något han kallar Columbus taktik som vi kan lära oss. (efter tv serien med detektiven Columbus) Det bygger på att ställa frågor och rätt frågor och föra in samtalen på ett artigt och trevligt sätt med full respekt för den som ställer frågor om vår tro. Han avslöjar att ofta då folk kommer med till synes svåra och besvärliga frågor så har de själva nästan aldrig tänkt igenom något och har några bra argument för sin ståndpunkt utan har bara åsikter. Åsikter och påståenden som de hört eller som bygger på någonting annat. (som känslor) 

Det fina är att det är bara en par tre frågor som man oftast behöver ställa t.ex: "Vad menar du med det?", "Hur kom du fram till den slutsatsen?" osv. för att komma in i ett intressant samtal och på det då förstås lite fler frågor. Koukl säger: Om du hamnar i en besvärlig sits, ställ alltid frågor. Oftast så får man då ett intressant samtal och den som ställt dig först en fråga eller kommit med ett påstående har en hel del att fundera på efteråt. 

Det här är verkligen en bok som hjälper oss var och en till en strategi för att samtala om vår kristna tro idag. Tack, Apologia för den! 

måndag 29 mars 2021

Leva eller överleva

 

Ska jag leva eller bara överleva? Oro, rädsla, sorg eller något annat kan ha påverkat mig till att bara överleva. Att orka ta en dag i gången och inget mer. 

Robert Eriksson menar att det behöver inte vara så. Då vi upptäcker att vi behöver dö för att leva så kan allt förändras. Vad menar han med det? Jo, han menar att vi måste släppa greppet om det som varit. Kanske du inte längre är ung, kanske väldigt få av alla dina drömmar blivit verklighet. Släpp taget och erkänn att du inte längre är ung, släpp taget om de drömmar som inte blev av. Det ligger en sorg i att göra det men den sorgen befriar oss och hjälper oss att gå vidare och se vad som ligger framöver och kan faktiskt ge oss djupare livsglädje. 

Fastan och påskens berättelser om att gå från död till liv ligger som grund för boken. Vårt samhälle talar om prestation och konsumtion och att ha kontroll över livet. Medan påskens budskap och bokens budskap är att den djupa glädjen i livet kommer när vi vågar släppa taget om allt det vi ändå inte kan kontrollera och överlämnar livet till Gud.

Robert Eriksson (född 1978) är pastor och föreståndare i Betlehemskyrkan, Göteborg, musiker och författare. Han har skrivit ett flertal böcker. 


fredag 26 mars 2021

Jag Johannes


 Vilken unik bok. Man har upplevelsen av att få sätta sig vid en gammal mans fötter och lyssna. Jag sätter mig hos Erik men märker snart att det är inte han som berättar utan lärjungen Johannes. Man sugs in i berättelsen som berör, befriar, ger hopp och har fokus på Jesus. 

På ett skickligt sätt (man märker att Erik Vikström studerat Uppenbarelseboken mycket ingående) så återger Erik Uppenbarelsebokens märkliga berättelse från hur Johannes kanske tänkte och upplevde sin syn. Hur Johannes tänker på bilder och berättelser från Gamla testamentet som berör det han ser och gör det hela mer begripligt och vad Jesus sa då han följde med honom och som hör ihop med synen. Man kan säga att Uppenbarelseboken är en sammanfattning av hela Bibeln. Det fanns redan skrivet det Johannes såg, men nu fogades bitarna ihop till en helhet.

 Mycket fascinerande läsning som ger bredd och djup åt denna till synes svåra bok som Uppenbarelseboken är. Man har en riktigt aha upplevelse då man läser den och Erik befriar läsaren från spekulationer om tider och stunder och om var vi nu skulle befinna oss på tidsskalan. Det är inte tidens slut som är det viktiga det är Jesus som är det viktiga.

Tack, Erik för boken.

Erik Vikström, teologie doktor, biskop emeritus och har skrivit många böcker. 

onsdag 17 februari 2021

Finns Gud?

 


Finns Gud? Om det moraliska argumentet för Guds existens II.  Det här är del två i Apologias serie om Gudsargument (jag vet inte hur många det ska bli i serien). Den första delen Om designargumentet utifrån universums finjustering är även den som den här skriven av Mats Selander. 

Boken inleds med att kort beskriva vad moralfilosofin är och vad den kretsar kring för frågor. Att moral är mera handling och det vi gör medan etik är mera den teoretiska delen. Den första delen av boken behandlar frågan; vad är moral? Tar upp olika teorier och syner på moral. Det är etisk egoism, etisk relativism, darwinistisk etik, utilitarism, regeletik och dygdetik. 

Del två berör Gud och moralen. Först ger Selander en helhetsbild över moral och kristen tro för att sedan gå in på Gud som moralens grund och det som kallas det moraliska gudsargumentet. Förstås så tar han också upp de invändningar som finns mot det här argumentet. I del tre är sedan en fördjupning i det han skrivit om med en diskussion och slutsats som sammanfattning.   

Med en bok av det här slaget så kan man ha olika förväntningar inför. För det första att den är tungläst, högtravande och svår. Så är det inte. Är man lite intresserad av moraliska frågor så är den en väldigt fin introduktion till det. Sedan kan man läsa vidare om det är någon moralisk inriktning som intresserar mera. Det andra är att man kanske tror man ska få svar på konkreta moraliska frågeställningar. Så är det inte. Moral är svårare och mer mångfasetterad än så. Och det är inte Selanders ärende att ge en massa svar utan att öppna upp för frågorna så att vi var och en kan fördjupa oss i dem.  

söndag 7 februari 2021

Mer levande med åren

 

Patricia Tudor-Sandahl är en ny bekantskap för mig i den bemärkelsen att jag har inte läst henne mera ingående än just nu. 

Hon är ju väldigt duktig på att skriva och hittar tydligen hos många poeter, författare, filosofer och psykologer det hon skriver om eftersom hon citerar av dem flitigt. Mer levande med åren har mycket självbiografiska inslag och Patricia reflekterar över hur det är att bli gammal. Hon tar upp rädslor, minnet som sviker, döden osv. Men hon vill i dessa reflektioner också ha fokus på allt det man kan uppleva och ta till sig och bli mer levande även fast åren blivit många. 

måndag 1 februari 2021

Jesus befriaren


 Neil T. Anderson är för mig en helt okänd predikant även fast han rört sig runt hela världen. Så det vart med lite nyfikenhet jag tog mig ann Jesus befriaren. Trodde det var en själavårdsbok först och det kanske den är på sitt sätt men det han fokuserar på är att skadliga beteenden, negativa tankar och irrationella känslor kan leda till synd. Och det på grund av satan och hans demoner har möjlighet att ställa till det för oss.

Det jag fann väldigt intressant var just hur det onda kan föra in tankar i oss för att hämma oss. Gud säger att han älskar dig, den onde för in tanken att kan det nu vara riktigt sant det. Så mycket av människans negativa tankar så är tankar som det onda gärna talar in i oss. Hur mycket dåliga tankebyggnader vi verkligen dras med och som binder oss fastän vi inte behöver vara bundna av dem för Jesus har gjort oss fria. Neil avfärdar inte varken själavård eller psykologin men konstaterar att de ofta går bet på då det gäller det andliga och vilken ande som har inflytande på en människa som skadar sig själv, är deprimerad, hör röster osv. 

Det fina med Neil T. Anderson är att han ser inte demoner i alla hörn och vrår och i allt. Jag tycker han är väldigt sund och balanserad och stöder sig på Ordet i det han skriver. 

söndag 24 januari 2021

Det anstötliga evangeliet


 Vilken irriterande bok. Vem tror han att han är denna Mats Selander. Tror han att han vet mera än oss andra och har mer insikt i evangeliet än oss andra. Så irriterad jag blir när han här kommer och väcker mig ur min bekvämlighet och människofruktan. Jag som hade byggt upp ett så skönt evangelium som tar full hänsyn till människan, är ganska så politiskt korrekt, kränker inte någon och bara är så fullt av kärlek och accepterande. Jag som lyckas så bra med att nå människor utan att tala om omvändelse, dom, synd, helvete och annat som är anstötligt.

Trots att man kan bli mycket irriterad på Mats Selander och hans bok känslomässigt så är den enormt viktig. Den är något av en väckarklocka som lyckas med att skapa en längtan i en efter det anstötliga evangeliet. För visst har han rätt när han beskriver hur vårt individualistiska samhälle med jaget/ människan i centrum som den högsta moraliska auktoriteten varit med och fått oss troende att kompromissa bort det som känns anstötligt och svårt. Det predikas säkert mycket evangelium i dag som inte är det evangelium som Jesus predikade.

Hur mycket vi än vill glömma och gömma så är det väldigt stora delar av Nya testamentet som talar om hur viktig omvändelsen är för frälsningen och tron, hur fruktansvärt skadlig synden är och hur den har förstört och förstör oss och att det kommer att komma en evig dom. Vi ska alla dömas om vi vill eller inte. Helvetet är också en sann verklighet vi inte kan gå förbi. Vi kan också fråga oss om vi har några rättigheter inför Gud som har skapat allt och vi lever och andas på grund av hans nåd. 

Det anstötliga evangeliet visar på hur kontroversiell kärnan är i den kristna tron. Hur omvälvande det sanna evangeliet är och hur det skapar avsky hos endel människor medan andra tar det till sig.   

torsdag 21 januari 2021

Som skuggan följer ljuset

 

Vibeke Olsson är en fantastisk berättare. Vilken underbar författare och vilket härligt litterärt verk hon gett oss med sina böcker om Bricken på Svartvik. Ja, de är historiskt värdefulla och givande romaner om tiden från 1860-talet ända in på 1930-talet. 

Som skuggan följer ljuset är den sjunde boken i serien om Bricken. Hon är nu 63 år och skotten i Ådalen 1932 finns som en mörk skugga över allt det som sker i samhället och i världen. Bricken är bekymrad över sina barn och barnbarn och vill förmedla hopp och framtidstro till dem. Själv så funderar hon mycket på det som hänt i hennes liv och på sågen i Svartvik och socialdemokratin, kommunismen och baptismen. Den osäkerhet de lever i, den osäkerheten har alltid funnits, men man kan aldrig ana sig till vad som händer en själv, familjen och i samhället och världen. Sorg och glädje, oro och lugn tycks följa människan genom livet.

De tidigare böckerna om Bricken:

Sågverksungen

Bricken på Svartvik

Sågspån och eld

Amerikauret

Glödens färger

Som ett träd i skogen

måndag 18 januari 2021

Vad händer efter döden?


 Det var efter sin mors död Randy Frazee började grubbla mer över vad som händer efter döden. Han tycker om att leva, livet här är fantastiskt och det finns mycket vackert i vår värld. Men han är också rädd för döden. 

Randy började studera Bibeln och fundera över vad den säger. Vad händer då vi dör? Vart kommer vi då vi dött? Finns det ett liv efter döden? Randy menar att Bibeln talar om livet här och nu, livet däremellan (där vi är då vi dött tills Jesus kommer tillbaka) och om det eviga livet. Boken har sex kapitel som berör de väsentligaste frågorna kring döden och livet och vad Bibeln säger om det. Kapitlens rubriker är: Är Jesus tillräcklig? Vad händer om jag dör utan Kristus? Vad händer om jag dör med Kristus? Vad händer om jag inte känner Kristus när han kommer tillbaka? Vad händer om jag känner Kristus när han kommer tillbaka? Till dess. 

Mycket intressanta frågor eller kapitel rubriker som Randy går grundligt igenom och berättar om vad han sett och upptäckt i Bibeln kring dem. Givande, tröstande och hoppfullt berättar han och ger lite nytt perspektiv och får en att lyfta blicken för att både se och förstå lite mera.

Fräls oss från ondo

Det är ett ständigt aktuellt ämne och kommer säkert att alltid vara ett aktuellt ämne, makt och maktmissbruk som Fredrik Lignell och Helen Västberg tar upp i Fräls oss från ondo.
Människor med makt finns överallt i vårt samhälle och maktmissbruk kablas upp i våra tidningar nu som då. Men maktmissbruk i församlingar med andliga och teologiska förtecken och en oftast godtrogen skara som inget vågar säga eller blundar för saken är ett känt men ofta återkommande problem. 

Men varför är det just i kyrkor och församlingar som maktmänniskor träder fram och missbrukar sin makt? Vilken grogrund finns just där? Varför är man ofta så dålig på att konfrontera, avslöja och ta itu med maktmänniskan och problemet då det uppstår?
Hur känner man igen en maktmänniska? Vilka signaler ger en makt benägen människa sin omgivning? Hur funktionerar de? Och hur kan man hjälpa maktmänniskan och kan man det?

De här och många andra frågor tas upp och reflekteras över i boken. Vi kommer inte undan att det även finns maktmissbruk hos oss själva precis som hos andra. Jesus talade om makt och hade makt, men hur utövade han den? Vilka möjligheter har vi att hjälpa människor till helande och upprättelse då de utsatts för övergrepp i familjen, kyrkan eller arbetslivet på grund av makt?

En viktig och givande bok för alla som är kyrkligt aktiva och för alla som lever i vårt samhälle där mycket maktmissbruk förekommer i olika grad och positioner.
 

söndag 10 januari 2021

Biblar

Nya testamentet som roman. Nä, det blev lite fel. Det är en romansättning av Nya testamentet. Eller egentligen så som den skrevs från början. Då fanns ju inte versnummer, rubriker eller fotnoter. Utan bara texten rakt upp och ner så som den skrevs. 

I den här utgåvan av Svenska Folkbibeln så har man velat avspegla just den enkelhet som den första texten hade. Man läser den helt enkelt som en vanlig bok. 

Jag måste säga att det känns väldigt speciellt att läsa Nya testamentet på det här sättet. När versindelning och kapitel och annat inte finns med så läser man på ett nytt sätt och kanske mer med skärpa. Här finns inga anteckningar och understrykningar från förr att fastna i. Man upptäcker texten på nytt.


nuBibeln från Sjöbergs Förlag är också det en ny översättning. Man har försökt även här göra texten så modern som möjligt utan att pruta på vad grundtextens säger. Texten är väldigt läsvänlig och flyter bra och känns modern och vad jag förstår så har man lyckats väl med att hålla sig till originalet. Det finns också förklarande och bra fotnoter.

Den version jag fick och som har blivit populär är den som kallas Inspirationsbibeln. Den är tryckt med bilder runt texten som man själv ska kunna färglägga då man läser. Det finns också möjlighet till anteckningar vid sidan om. Säkert finns det många som tycker om att sitta och färglägga då de läser en text eller lyssnar på en predikan från den text som är uppslagen, men det är nog inget för mig. Men det har inte hindrat mig från att läsa och studera ordet i den här översättningen. 


 
 

Genom Psaltaren med Derek Prince

 

Derek Prince (1915-2003) var en internationellt erkänd som en duktig bibellärare. Han hade studerat grekiska och latin samt hebreiska och arameiska och kunde tala flera språk. Det var under andra världs- kriget han kom till tro och efter kriget började han sin förkunnargärning som sträckte sig över hela världen. Han skrev ett femtiotal böcker och gjorde många inspelningar av sina bibelstudier både för att lyssna på och kunna se på.

Genom Psaltaren är en andaktsbok där Derek Prince tar oss med till Psaltaren och till källan bakom Davids böneliv. Det är 101 meditationer för uppmuntran, inspiration, vägledning fritt för oss att dricka ur så mycket vi vill. Psaltaren är ju en av Bibelns mest älskade böcker och är för många en bönebok och Derek Prince hjälper oss verkligen att fördjupas i vårt böneliv med psaltaren. 

Medan staden sover

 

Författarna är två barndomskamrater; Torbjörn Åhgren är polis och kriminalkommissarie i Göteborg, Torgny Wirén är skol- och ungdomspräst i Jönköping. Det är deras båda yrken som ligger till grund för denna roman eller kriminalroman om man så vill. De har verkligen lyckats skapa en fängslande berättelse.

Vi får möta den unga prästen Rebecca Calderoni, omtyckt, älskad, hjälpsam och med en tragisk bilolycka i sitt förflutna som ligger som en mörk matta över hennes tro och tillit till Gud. Man får också en liten inblick i Rebeccas kollegers liv Urban och Erik. Vi får möta polisen Daniel och hans kollega Ulrika och deras chef Wilson. Alkoholisten och knarkaren Kent och ungdomarna i klostret. Det är många personer som dyker upp i romanen men det fina är att de växer fram mer och mer under historiens gång. Man märker plötsligt att man kommit dem nära och lärt känna och lär känna dem mer och mer. 

Hela historien börjar med att Rebecca får ett samtal om en fest där två av hennes konfirmander förolyckats genom att ta droger av dålig kvalité varav den ena dör. Det som ser ut som en enskild tragisk händelse leder Rebecca mer och mer in i en värld av mörker, ondska och brutalitet. Medan hela tillvaron runt Rebecca rasar samman så tvingas hon också ta itu med sin egen tro, världsbild och syn på människan.