Leta i den här bloggen

fredag 11 juni 2021

Leva med ovisshet

Lisbeth Gustafsson och Kerstin Enlund inleder sin bok med kapitel rubriken Låt oss samtala. Det för att de har sett att livsfrågorna är så viktiga för vår fysiska, psykiska och sociala hälsa. Det är viktigt att få samtala i tider av oro och rädsla. Andligheten eller det existentiella som man numera kallar det är en viktig del i samtalet. Vad är andlighet? Vad är andligt? osv. 

De använder sig av åtta byggstenar för den existentiella hälsan: hopp, helhet, andlig kontakt, förundran, mening, inre frid, andlig styrka och personlig tro. Boken har förstås åtta kapitel med där man berör dessa åtta byggstenar. Det har man gjort så att det finns en person som skrivit en personlig berättelse i ämnet och sedan diskuterar Lisbeth och Kerstin det kort och sedan avslutas kapitlet med några frågor för samtal. 

Det här funkar som upplägg och man kan säkert ta hjälp av boken i samtalet med sina medmänniskor och i sitt yrkesliv om man har ett yrkesliv där man har många samtal. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar